Izvor: Pobjeda

CKB i NLB napravile najveći profit, u minusu samo Komercijalna

Jedanaest banaka koje posluju u Crnoj Gori bilo je u plusu na kraju drugog kvartala, a njihov ukupni profit iznosio je 29,3 miliona eura, što je za 14 miliona bolji rezultat u odnosu na prva tri mjeseca ove godine. U minusu je bila samo Komercijalna banka i to 1,54 miliona eura, dok su najbolje poslovale CKB, NLB i Erste.
CKB i NLB napravile najveći profit, u minusu samo Komercijalna

Ilustracija

Najveću dobit imala je CKB 9,43 miliona eura. Od kamata je prihodovala 23,3 miliona eura, a od naknada i provizija 4,36 miliona. Ukupna aktiva banke je 30. juna bila 1,27 milijardi eura, a kapital 214 miliona. CKB je od klijenata potraživala 920,7 miliona eura po osnovu kredita, dok su depoziti klijenata bili 926,7 miliona.

Na drugom mjestu je NLB, čija je dobit 6,93 miliona eura. Prihod od kamata je iznosio 10,3 miliona eura, a od naknada i provizija 1,2 miliona. Klijenti NLB za kredite duguju 409 miliona eura, dok u banci deponuju 450,2 miliona. Ukupna aktiva banke je 556,5 miliona, a kapital 75 miliona.

Slijedi Erste banka sa 3,8 miliona eura dobiti na kraju drugog kvartala. Neto prihod od kamata bio je 11,8 miliona eura, a od naknada i provizija 1,4 miliona. Depoziti klijenata su 399 miliona eura, a krediti 418,5 miliona. Kapital Erste banke je 97,8 miliona, a aktiva 659,7 miliona.

Univerzal na četvrtoj poziciji

Četvrta po visini profita bila je Univerzal kapital banka koja je u plusu bila 2,9 miliona eura. Oni su od kamata prihodovali 2,8 miliona, a od naknada i provizija 2,39 miliona. Univerzal kapital od klijenata potražuje 126,3 miliona, dok su depoziti 376 miliona eura. Aktiva banke vrijedi 408 miliona, a kapital 21,7 miliona.

Hipotekarna banka je na petom mjestu sa 2,65 miliona eura profita. Prihod od kamata Hipotekarne bio je 7,2 miliona, dok su od naknada i provizija prihodovali 2,47 miliona eura. Depoziti klijenata su 446,6 miliona, a krediti 360 miliona eura. Kapital banke je 55,4 miliona eura, a aktiva 562 miliona.

Profit Adriatik banke bio je 1,17 miliona eura. Od kamata su prihodovali 1,19 miliona eura, dok je prihod od naknada i provizija bio veći – 1,43 miliona. Krediti i potraživanja od klijenata Adriatik banke iznose 39 miliona, a depoziti 122 miliona. Aktiva banke je 135 miliona, kapital 10,5 miliona eura.

Sedma je Prva banka čiji je profit u drugom kvartalu bio 1,08 miliona eura. Oni su od kamata ukupno prihodovali 4,1 milion eura neto, a od nakanda i provizija 950.000 eura. Klijenti kod Prve banke deponuju 292 miliona eura, dok im kreditna zaduženja iznose 194,6 miliona. Kapital banke je 38 miliona, a aktiva 344 miliona eura.

Adiko banka imala je 662.000 eura profita. Od klijenata je potraživala 170 miliona, a imala je 158 miliona eura depozita. Aktiva banke je 213 miliona, kapital 28,3 miliona. Prihodi od kamata Adiko banke bili su 5,3 miliona, a od naknada i provizija 574.000 eura.

Devetu poziciju zauzela je Lovćen banka, sa 362.000 eura profita. Od naknada i provizija Lovćen banka je prihodovala svega 18.000 eura, najmanje od svih banaka, dok je od kamata zaradila 3,8 miliona. Krediti i potraživanja od klijenata Lovćen banke su 179 miliona eura, dok su depoziti nešto veći i iznose 190 miliona. Aktiva banke je 260 miliona, a kapital 23 miliona eura.

Profit Zapad banke bio je 266.000 eura, dok su prihodi od kamata 1,59 miliona, a od nakanda i provizija 660.000 eura. Krediti klijenata Zapad banke vrijede 51,9 miliona, a depoziti 151,8 miliona eura. Aktiva banke je 174 miliona eura, a kapital 11,9 miliona.

Zirat banka je na 11. mjestu sa 132.000 eura profita. Banka je od kamata zaradila 976.000 eura, a od provizija i naknada 289.000 eura. Krediti i potraživanja od klijenata iznose 47 miliona i veći su od depozita kojih je na kraju juna bilo 34,3 miliona. Aktiva Zirat banke je 70,5 miliona, a kapital 16,9 miliona eura.

Komercijalna povećala gubitak

Jedina u minusu u drugom kvartalu bila je Komercijalna banka, čiji je gubitak iznosio 1,54 miliona eura. Oni su i u prvom kvartalu imali negativan rezultat, ali je on tada bio znatno manji – 176.000 eura.

Komercijalna je od aprila do kraja juna od kamata zaradila 2,37 miliona eura, a od naknada i provizija 261.000 eura.

Krediti i potraživanja od klijenata bili su 103,5 miliona, a depoziti 126,7 miliona. Kapital banke je 20 miliona, a aktiva 154 miliona.

Zirat najmanje potrošila na radnike

Banke su i drugom kvartalu imale milionske troškove po osnovu zarada, naknada i doprinosa isplaćenim zaposlenim. Prednjačila je CKB koja je na radnike potrošila 7,13 miliona. Slijedi NLB sa 4,4 miliona eura, Erste 4,1 milion, Hipotekarna 2,8 miliona i Adiko dva miliona.

Troškovi zaposlenih Prve banke bili su 1,8 miliona, Lovćen 1,6 miliona, Komercijalne 1,5 miliona, Zapad 1,2 miliona, Adriatik 787.000 eura, a Zirat 615.000 eura.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

DNEVNA DOZA OBMANA: Kako neupotrebljiva roba vrijedi milion eura?

Ibrahimović: Idemo dalje, naš sljedeći cilj je EU

Abazović: Rekonstrukcija vlade podrazumijeva da premijer ostaje

Društvenim mrežama kruži snimak: Sa crkve uklonjena crnogorska zastava