Definisana dinamika za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g.

Danas je održan drugi sastanak Radne grupe za izradu nove Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g. sa Akcionim planom, koju je iniciralo Ministarstvo ekonomskog razvoja, a koja će biti bazirana na realnim tržišnim okolnostima, imajući u vidu analize stanja u turizmu, saopšteno je iz ovog resora.
Definisana dinamika za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g.

Pravni osnov za pripremu i usvajanje Strategije razvoja turizma, kako navode, sadržan je u Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu.

“Sastankom je predsjedavala mr Aleksandra Gardašević- Slavuljica, v.d. generalne direktorice za razvojne politike u turizmu, a prisustovali su predstavnici resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, NVO-a, Nacionalne turističke organizacije, Akademske turističke zajednice i Udruženja turističkih agencija. Tokom sastanka predstavljena je Analiza stanja u oblasti politike razvoja turizma, koja čini početnu fazu i osnov procesa planiranja budućih strateških pravaca razvoja turizma. Pored navedenog, predstavljen je i Dinamički plan u kojem su definisane dalje smjernice i realni rokovi izrade Strategije”, saopšteno je iz resora na čijem čelu je Jakov Milatović.

Kako su istakli predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, insistiraće se na kreiranju Strategije koja će biti bazirana isključivo na realnim tržišnim zakonitostima uz postojanje Akcionog plana koji će biti smjernica u implementaciji.

Strategija razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. g. sa Akcionim planom, kako su poručili iz Ministarstva, predstavljaće krovni strateški dokument, koji će definisati viziju daljeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima turizma u Crnoj Gori.

“S obzirom da je turizam tijesno povezan sa ostalim sektorima, cilj Ministarstva ekonomskog razvoja je da Strategija bude koherentna sa javnim politikama ostalih sektora jer će na taj način predstavljati uporište za obuhvat i dalju konkretizaciju pitanja i mjera, koje se odnose na sektor turizma u izradi nacionalnih programa. Na prethodnom sastanku usaglašen je stav da bi crnogorski turizam trebalo da se razvija strateški u skladu sa ekonomskim ciljevima, uz poštovanje principa održivosti i očuvanja prirodnih resursa, kao i interesa, kako lokalnog stanovništva tako i turista. Naime, budući razvoj turizma treba da bude usmjeren u pravcu razvoja Crne Gore kao odgovorne, atraktivne, cjelogodišnje i jedinstvene turističke destinacije, sa povezanom i diverzifikovanom truističkom ponudom”, istaknuto je u saopštenju.

U narednom periodu, dodaje se, intezivno će se raditi na pripremi dokumenta u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata definisanog od strane Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

“Pored navedenog, poseban segment Strategije će se odnositi na upravljanje destinacijom tokom kriznih situacija i oporavak crnogorskog turizma od uticaja pandemije virusom Covid-19. Sektor turizma, kao izuzetno “ranjiva” djelatnost na nepredvidive okolnosti kakva je pandemija COVID-19, pretrpio je ogromne gubitke u poslovanju zbog drastičnih promjena kako na strani ponude tako i na strani potražnje. Ministarstvo ekonomskog razvoja je u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu pokrenulo postupak donošenja Odluke o potrebi izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. g. sa Akcionim planom”, zaključeno je u saopštenju.

×

Preuzmite našu aplikaciju


0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Evo koje je odluke Vlada donijela: Osloboditi poslodavce od plaćanja dijela doprinosa i poreza, uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka…

PKCG: Izvjesna uspješna turistička sezona

GOVOR ĐUKANOVIĆA: Sumirao uspjehe i propuste trodecenijske vladavine – “Potrebna moderna DPS, partija za novo doba”

Evo kojih mjera se svi moraju pridržavati

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Višnjić: Bilo bi poštenije da je moja ministarka saopštila istinu, prije razrješenja, odustala sam od funkcije

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović u na ljetovanju nikad opušteniji (FOTO)

Burić sa Rajzing Rajnke: Državno tužilaštvo ne smije biti ni pod čijim uticajem

Ovakva žena magnetski privlači SVAKOG muškarca