Medojević: Novi čelnici Tužilaštva hitno da procesuiraju Krivokapića i Spajića zbog tajnog zaduženja

Nema nikakve dileme da je emisija državnih obveznica u decembru 2020. sprovedena nezakonito i da postoji osnovana sumnja da su premijer Zdravko Krivokapić i ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić počinili više teških krivičnih djela na štetu imovine i interesa države Crne Gore.
Medojević: Novi čelnici Tužilaštva hitno da procesuiraju Krivokapića i Spajića zbog tajnog zaduženja

Nebojsa Medojevic

“Imajući u vidu da se radi o čitavom nizu međusobno povezanih i koordiniranih aktivnosti i odluka koje su se odvijale u dužem vremenskom intervalu, jasno se uočava predumišljaj i organizovano djelovanje više međusobno povezanih lica, sa jasnim motivom – sticanje protivpravne dobiti na štetu imovine države Crne Gore. Najznačajniji element bića ovih krivičnih djela je činjenica da Vlada nije donijela nikakvu odluku o zaduživanju države putem obveznica, pa samim tim te obveznice u formlano-pravnom smislu i ne postoje kao obligacija države Crne Gore”, ističe Medojević.

To se, kaže, jasno vidi iz hronologije događaja.

“Privatno lice Milojko Spajić, 23.11. ( po sopstevnom priznanju) bez ikakvih ovlašćenja, stupa u komunikaciju sa aktuelnim ministrom finansija Darkom Radunovićem i u ime i za račun države Crne Gore počinje aktivnosti i pripremi najvećeg pojedinačnog zaduženja u istoriji Crne Gore”, ističe Medojević.

On dalje navodi da postoji osnovana sumnja i priznanje samog ministra da je kao neovlašteno lice, u periodu 23.11-04.12. se lažno predstavljao i dogovarao direktno, bez javnosti i konkurentskih procedura, poslovne aranžmane sa investicionim bankama i advokatskim kacelarijama, i tim ugovarao finansijske obaveze države u višemilionskim iznosima.

“Neovlašteno zastupanje i lažno predstavljanje predstavljaju krivična djela koja su u sticaju sa djelima prevare u poslovanju, falsifikovanja čine organsko biće krivičnog djela organizovanog kriminala”, podsjeća Medojević.

Dalje navodi da bez odluke Vlade, građansko lice Milojko Spajić , u periodu 23.11-4.12 stupa u komunikaciju sa više privatnih lica, predstavnika investicionih banaka, konsultantskih kuća i advokatskih kancelarija i sa njim ugovara i sklapa aranžmane u ime i za račun države Crne Gore iako za to nema nikakva ovlašćenja.

“Bez odluke Vlade, bez tendera i javnih procedura, neposrednim pregovorima i u tajnosti, građanin Milojko Spajić, ugovara višemilionske poslove za investicione banke. Milojko Spajić je postao ministar tek 4. decembra 2020., a poslove sa investicionim bankama i advokatskim kancelarijama je dogovarao mnogo ranije nego što je postao ministar. Dakle kao neovlašćeno lice”, ukazuje Medojević.

Kako je dodao, ugovaranje poslova konsaltinga i savjetovanja oko zaduženja i emisija obveznica je definisano Zakonom o javnim nabavkama, kojim je Ministarstvo finansija definisano kao obveznik zakona.

“To znači da se svaka javna nabavka u oblasti konsaltinga i savjetovanja mora sprovoditi u javnim i konkurentskim procedurama. Spajić je dao posao investicionim bankama, direktnom pogodbom i to preko svojih ličnih poznanika, od koga su banke i advokatske kancelarije i nepoznati subjekti, zaradili proviziju od preko pet miliona eura. Svaka ozbiljna istraga veoma brzo došla do dokaza o komunikacijama članova ove organizovane grupe u vremenu od 23.11. 2109. do 9.12.2020 godine jer su bile intenzivne i za njih postoje i svjedoci iz Ministarstva finansija i Centralne Banke”, kazao je Medojević.

Državna revizorska institucija u izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za 2020. godinu je utvrdila da je država Crna Gora za ovu tajnu ali organizovanu transkaciju, platila bankama, advoktima, ali i nepoznatim subjektima iznos od 5.098.864,31 eura.

“Koliko je novca od ove sume dobio Milojko Spajić za dodjeljivanje ovog posla unaprijed izabranim firmama i bankama, bez tendera i javnog oglašavanja, na sta je bio obavezan Zakonom o javnim nabavkama”, pita Medojević.

Prema njegovim riječima, da je Milojko Spajić već sklopio dilove sa investicionim bankama oko ovog posla jasno se vidi iz dopisa koji Minustatstvo finansija šalje 31.11.2020. Komisiji za hartije od vrijednosti kojima se Komisija obavještava o namjeri Vlade da se zaduzi od 500-700 miliona eura.

“U tom trenutku ne postoji odluka Vlade o zaduženju i emisiji obveznica. Ne postoji ni odluka Vlade o izboru savjetnika, advokata niti odlsuka o prihvatanju ugovora sa tim subjektima. Ništa. Dopis potpisuje aktuelni ministar finansija u Vladi Duška Markovića, Darko Radunović?! Treba li jasniji dokaz da su Krivi i Mickej od samog početka u tijesnoj saradnji sa DPS i da su nam djelovi Crkve podmetnuli DPS kukavičja jaja”, pita Medojević.

On dalje navodi da ministar Radunović u svom dopisu od 30.11.2020. već “zna” da će se transkacija realizovati preko Bank of Amerika, City group, Erste bank, Societe Generale.

“Ministar Radunović u svom dopisu nigdje ne pominje Odluku Vlade o zaduženju. Emisija obveznica će se realizovati “pod uslovima i na način predviđen ugovorima koje će država zakljućiti sa navedenima bankama…” Da se radi o dobro organizovanoj zavjeri, na štetu imovine i interesa države Crne Gore u cilju sticanja protivpravne koristi, najbolje govori i podatak da je ovaj dopis datiran na 30.11.2020. godine, ali da je u Komisiji za hartije od vrijednosti “stigao” tek 7.12.2020 godine”, ističe Medojević.

Nova Vlada, ukazuje Medojević, na sjednici 7.12.2020. godine nije razmatrala niti donijela nijednu od nephodnih Odluka za realizaciju ove transakcije.

“Država Crna Gora se zadužila 750 miliona eura transakcijom na Londonskoj berzi 9.12.2020, a da u tom trenutku nije postajala nijedna odluka Skupštine ili Vlade o tome?! Ova zavjerenička grupa čiji su vodeći članovi Krivokapić i Spajić je iskoristila period tranzicije vlasti i u periodu od 23.11. do 14.12. realizovala zaduženje države Crne Gore za 750 miliona eura bez odluka Skupštine i Vlade. Tajno i organizovano, po sosptvenom priznanju”, navodi on.

Podsjeća da je Ustavom Crne Gore propisano da Skupština raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore.

“Skupština odlučuje o zaduživanju usvajanjem posebne Odluke o zaduživanju. Vlada Crne Gore priprema Predlog Odluke o zaduživanju i dostavlja Skupštini na izjašnjavanje. Ova zavjerenička grupa je, u tajnosti i dobro organizovano kršila Ustav, zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i protivzakonito zadužila državu Crnu Goru za 750 miliona eura plus kamate za sedam godina u iznosu od 2,875 odsto godišnje, na osnovu privatnih ličnih odluka Krivokapića i Spajića”, kazao je Medojević.

Prema njegovim riječima, uslovi i način emisije obveznica nijesu definisani Odlukama Skupštine i Vlade, već Ugovorima sa investicionim bankama.

“Privatna lica Krivokapić i Spajić su sa nepoznatim licima iz nezakonito i tajno angažovanih banaka i konsultantskih kuća u dogovoru sa kupcima , definisali kamate, ročnost i ostale uslove. Privatni posao. Lični profiti”, ističe Medojević.

On dalje navodi da postoji osnovana sumnja da na dan prodaje obveznica na Londonskoj berzi, 9.12.2020. ove obveznice nijesu ni registrovane u Crnoj Gori, niti je Vlada usvojila Prospekt (koji mora biti usvojen prije emisije obveznica i njihove prodaje).

“Privatna lica. Privatni dilovi. Privatni profit. Na račun građana i države Crne Gore. Nema nikakve dileme da se ovdej radi o teškim zloupotrebama službenog položaja i državnih funkcija, grubim kršenjima zakona, sa jasnim motivom sticanja protipravne materijalne koristi na štetu imovine države Crne Gore”, kazao je Medojević.

Sačekaće, kaže, promjene u tužilaštvu i dati šansu novim ljudima da u najkraćem roku pokrenu ozbiljnu istragu protiv Krivokapića i Spajića, i drugih za sada nepoznatih lica zbog pljačke države Crne Gore.

“Ukoliko i novi čelnici tužilaštva budu zabijali glavu u pijesak i štitili visoku korupciju u vrhu Vlade, mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu. Dosta nam je bilo 30 godina vladavine lopova iz DPS, da bi tolerisali isti lopovluk od nove vlasti”, poručuje Medojević.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Matija Dedić za Standard: Moje prezime u inostranstvu nije uporedba sa poznatim roditeljima, već je poznato u krugovima vrlo etabliranih umjetnika iz inostranstva

Abazović: Imam afirmativan stav prema Otvorenom Balkanu, volio bih Crnu Goru u toj inicijativi

Živković: Izvršen ustavni puč u Skupštini, odgovor će biti protesti, blokiraćemo saobraćajnice

Medojević: Novi čelnici Tužilaštva hitno da procesuiraju Krivokapića i Spajića zbog tajnog zaduženja