MEK: Intenzivira se rad na Garanciji za mlade na Zapadnom Balkanu

Po uzoru na slične šeme u državama članicama EU, Garancija za mlade opredijeljena je da podrži svaku osobu mlađu od 30 godina koja nije zaposlena, na školovanju ili obuci (tzv. NEETs). Ova šema mladim ljudima omogućava kvalitetnu ponudu zapošljavanja, pripravništva, učenja uz rad ili kontinuiranog osposobljavanja i obuke tokom četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.
MEK: Intenzivira se rad na Garanciji za mlade na Zapadnom Balkanu

Oni su kazali da je 14. oktobra Evropska komisija, zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR), Evropskom fondacijom za obuku (EFT) i predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana pokrenula prvu fazu procesa koje će dovesti do formulisanja Plana implementacije Garancije za mlade u svim zemljama Zapadnog Balkana do juna 2022. godine.

Ovaj događaj uslijedio je nakon usvajanja Deklaracije Zapadnog Balkana o obezbjeđivanju održive integracije mladih na tržište rada na sastanku ministara EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnim pitanjima u julu 2021. godine, po uspostavljanju Instrumenta EU / MOR-a za tehničku pomoć za Garanciju za mlade.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, relevantne institucije i akteri sa Zapadnog Balkana dobiće podršku MOR-a i ETF-a prilikom koncipiranja, implementacije i unapređenja šema Garancije za mlade.

Sastanku sa partnerima sa Zapadnog Balkana prisustvovali su Matje Buske, iz Generalne direkcije Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja, Luis Prats, iz Direkcije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Danijela Zampini, viši stručnjak za zapošljavanje MOR-a, i Ćezare Onestini, direktor ETF-a.

Ćezare Onestini čestitao je predstavnicima Zapadnog Balkana na posvećenosti unapređenju politika za prelazak mladih u svijet rada, što je ključan izazov u regionu gdje je nezaposlenost i dalje velika, a situaciju je dodatno pogoršala epidemija koronavirusa.

”Drago mi je da vidim napredak – neki od vas već su formirali grupu sa učešćem različitih aktera, imenovali odjeljenje koje će djelovati kao koordinator Garancije za mlade i u taj proces uključili različite partnere. Sjeverna Makedonija već napreduje na implementaciji, takođe uz podršku EU”, doda je Matje Buske.

Danijela Zampini podsjetila je na složenost implementacije šema Garancije za mlade kao značajne inovacije u okviru politike zapošljavanja mladih, koja je u ranijem periodu predstavljala izazov za države članice EU na više frontova.

”Imajući u vidu poteškoće sa kojima se suočavaju neke države članice. Ovaj put smo otišli korak dalje i obezbijedili pristup tehničkoj pomoći ETF-a i MOR-a kroz Instrument za tehničku pomoć”, prokomentarisao je Luis Prats.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, institucije zemalja na Zapadnom Balkanu imaju pristup ekspertskoj pomoći i savjetima o politici zasnovanoj na potražnji, koji se realizuju u kratkom roku.

Stručne misije MOR-a i ETF-a koje je moguće organizovati u kratkom roku podržaće pregled stanja, mapiranje, pripremu dokumenata i analitičke aktivnosti, kao i tehničke seminare, istraživanja i naprednu obuku. MOR i ETF omogućiće više razmjena stručnih znanja, kao i razmjenu politika na nivou regiona i zemalja o konkretnim tehničkim dimenzijama Garancije za mlade. Ovaj instrument politike je osnovni prioritet u okviru Ekonomsko- investicionog plana

EU za region. Kao takav, može biti katalizator za ostvarivanje mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi u zelenoj, digitalnoj i kreativnoj ekonomiji, kao i sektoru njege.

Kako je Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) nosilac aktivnosti na implementaciji Garancije za mlade u Crnoj Gori, uz ekspertsku pomoć MOR-a nastaviće posvećen rad na savladavanju izazova u pogledu nezaposlenosti mladih koje je pandemijska kriza dodatno akcentirala.

Kako u okviru ovog programa tako i u širem smislu, MER i MOR sarađivaće i raditi na strukturnim reformama i inovacijama koje će dovesti do kreiranja novih karijernih mogućnosti za mlade.

×

PROČITAJTE I...

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

DR SANJA LEKIĆ ZA STANDARD: U CG najčešći karcinomi pluća i dojke, revolucija u ...

Đukanović vrijeme provodi u Podgorici: Sa unukom posjetio i luna park

Kalezić: Američka politika na Zapadnom Balkanu doživjela fijasko

Čelanović: Trajektu “30. avgust” nema popravke, ali se stanje u državi može popr...