Negativno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti budžeta za 2020.

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti završnog računa crnogorskog budžeta za 2020. jer je utvrđeno da potrošačke jedinice poslovanje nijesu u potpunosti uskladile sa zakonima koji regulišu tu oblast u Crnoj Gori.
Negativno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti budžeta za 2020.

DRI izvršila je finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020.

Kolegijum te institucije koji čine predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Zoran Jelić, dali su pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta za prethodnu godinu.

“Državna revizorska institucija skreće pažnju da je finansijskom revizijom utvrđeno da ostale prihode u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu treba uvećati u iznosu od 76.857,64€, za isti iznos smanjiti primitke od prodaje imovine i korigovati gotovinski deficit, tako da iznosi 426.075.413,22€. Istovremeno, revizijom je utvrđeno da je potrebno umanjiti neto povećanje neizmirenih obaveza u iznosu od 89.151,50€ i shodno tome, koriguje se modifikovani gotovinski deficit na iznos 440.237.421,25€. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Državni trezor nije u potpunosti uskladilo vođenje Glavne knjige trezora sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština. Isto tako, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kroz sistem Glavne knjige trezora, nije u cjelosti obezbijedilo evidenciju stanja finansijske imovine (klasa1), kao ni evidenciju obaveza (klasa2) u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

Revizijom pravilnosti, kako je saopšteno, utvrđeno je da potrošačke jedinice nijesu sasvim uskladile aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

U Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Državna revizorska institucija je dala ukupno sedamdeset četiri (74) preporuke, od čega je sedam (7) sistemskih preporuka i to:

Preporučuje se Skupštini Crne Gore da razmotri mogućnost da godišnjim zakonom o budžetu uvede normu kojom se zabranjuje preusmjeravanje sredstava sa pozicije kamata na druge izdatke.

Imajući u vidu da je način finansiranja JP “Morsko dobro”, Veterinarske komore i veterinarskih ambulanti i Fonda za zaštitu životne sredine utvrđen i usklađen sa zakonima, predlaže se da nadležna ministarstva preispitaju postojeća zakonska rješenja i razmotre mogućnost da se navedena pravna lica, koja su dio sistema finansiranja po osnovu javnih prihoda, finansiraju kroz sistem budžeta Crne Gore.

Potrošačke jedinice su dužne da u zakonom predviđenom roku plaćaju dospjele obaveze nastale po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja.

Preporučuje se da sve potrošačke jedinice, prilikom planiranja budžeta, obezbijede usaglašeno stanje neizmirenih obaveza sa Zaštitnikom imovinsko – pravnih interesa Crne Gore i isto prezentiraju Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Potrošačke jedinice su dužne da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, a u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova planiraju sredstva kojima će se izvršavati ove obaveze u zakonom utvrđenom roku.

DRI skreće pažnju da je potrebno da predlagači zakona usaglašavaju nomenklaturu prihoda sa njihovom ekonomskom suštinom. Takođe, navodi se, treba preispitati hijerarhiju nadležnosti u vezi korišćenja sredstava stalne i tekuće rezerve.

DRI je utvrdila da je realizovano 12 preporuka, 23 nijesu, 7 je djelimično realizovano, dok je u toku realizacija dvije preporuke.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

ANALIZA: Hronologija budžetskog (anti)sistema

SRĐA PAVLOVIĆ: Opsada Dubrovnika – rat za mir

Belada: Simuliranje prava i pravde

MF: Pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije na Predlog Zakona o završnom računu budžeta

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Kako se ZORAN ĐINĐIĆ ZALJUBIO u RUŽICU (FOTO)

Oženjeni bivši predsjednik Gruzije zaljubljen u koleginicu, žena aferu otkrila na Fejsu

Trenutak kad je pucano na Kosovu: Srećko Sofronijević ranjen (VIDEO)

JANDREOSKI NEĆE DA ODGOVORI da li Odbor direktora traži njegovu smjenu, ima li neovlašćeno na vozilu rotaciona svjetla, zašto ne imenuje pomoćnike…