Vlada dala saglasnost za zaduženje od pet miliona eura, evo šta je još usvojeno

Vlada Crne Gore danas je, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, prihvatila Informaciju o dugoročnom zaduživanju u cilju realizacije kapitalnih projekata Uprave javnih radova.
Vlada dala saglasnost za zaduženje od pet miliona eura, evo šta je još usvojeno

ilustracija

“U skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu kojim je planirano da Vlada može kreditno zadužiti za potrebe realizacije kapitalnih projekata, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, Vlada je dala saglasnost da se Ministarstvo finansija za ove potrebe zaduži u iznosu od pet miliona eura i prihvatila Nacrt Ugovora o kreditu u tom iznosu između Vlade Crne Gore – Ministarstva  finansija i Komercijalne banke a.d. Podgorica.

U Informaciji se navodi  da su u toku pregovori Ministarstva finansija i domaćih komercijalnih banaka, u pogledu dobijanja konačnih uslova i ponuda, za obezbjeđivanje ostatka potrebnih sredstava do ukupnog iznosa od 40 miliona eura, prema specifikaciji projekata obuhvaćenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu”, navodi se u saopštenju Vlade.

Pored toga, vlada je donijela odluke o sledećem:

Usvojena je Informacija o nastavku realizacije Programa „Stop sivoj ekonomiji“ u 2020. godini. Učesnici Programa će biti 210 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanja, koja će programske aktivnosti sprovoditi u 2020. godini u trajanju od sedam mjeseci. Nosilac programa „Stop sivoj ekonomiji” u tekućoj godini je Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a realizovaće se u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije, Upravom carina i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Programske aktivnosti usmjerene su na osposobljavnje i zapošljavanje mladih na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Uprave carina i organizacionih jedinica koje se bave inspekcijskim nadzorom u okviru Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na aktivnostima suzbijanja sive ekonomije. Zapošljavanje učesnika, kao i prethodnih godina, sprovešće se posredstvom agencije za privremeno ustupanje zaposlenih. Uključivanjem mladih u tržište rada kroz jačanje mjera aktivne politike zapošljavanja ostvaruje se i jačanje institucionalnih kapaciteta i ljudskih resursa u organima državne uprave nadležnim za inspekcijski nadzor.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije sajber bezbjednosti 2018- 2021. godine za 2020. Godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu. Uvidom u status realizacije Akcionog plana za prošlu godinu, konstatovana je intenzivna aktivnost nadležnih institucija u ispunjavanju zacrtanih ciljeva, te da je do sada uspješno implementiran veći dio aktivnosti  utvrđenih Planom, uz napomenu da je znatan broj aktivnosti neophodno konntinuirano sprovoditi , kako bi se osigurao konstantan razvoj sajber bezbijednosti.   U okviru osam strteških ciljeva: Kapaciteti za sajber odbranu, Centralizacija sajber ekspertize i eksperata , Zaštita kritične informatičke strukture, Međuinstitucionalna saradnja, Zaštita podataka, Edukacija u oblasti sajber bezbjednosti, Saradnja javnog i privatnog sektora, te Regionalna i međunarodna saradnja, Akcion plan sadrži 24 aktivnosti od kojih su realizovane 15, u toku je realizacija još sedam, dok dvije aktivnosti nijesu realizovane. Planom za 2020. godinu predviđene su konkretne aktivnosti na planu ostvarenja postavljenih strateških ciljeva, pri čemu su obuhvaćene i mjere koje nijesu u potpunosti realizovane, kao i one koje su kontinuiranog karaktera.

Prihvaćena je Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju realizacije kapitalnih projekata Uprave javnih radova . U skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu kojim je planirano da Vlada može kreditno zadužiti za potrebe realizacije kapitalnih projekata, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, Vlada je dala saglasnost da se Ministarstvo finansija za ove potrebe zaduži u iznosu od pet miliona eura i prihvatila Nacrt Ugovora o kreditu u tom iznosu između Vlade Crne Gore – Ministarstva  finansija i Komercijalne banke a.d. Podgorica. U Informaciji se navodi  da su u toku pregovori Ministarstva finansija i domaćih komercijalnih banaka, u pogledu dobijanja konačnih uslova i ponuda, za obezbjeđivanje ostatka potrebnih sredstava do ukupnog iznosa od 40,0 miliona eura, prema specifikaciji projekata obuhvaćenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. Godinu.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na istu uvrstila projekat:  Izgradnja hotela „K16“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. U predlogu se ističe da je iz dostavljene dokumentacije evidentno da je u Kolašinu planirana investicija u izgradnju hotela kategorije 4 zvjezdice, kapaciteta 116 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti  5.998.750,00 eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 58 novih radnih mjesta. Kako je u pitanju izgradnja hotela “K16“, koji predstavlja segment ukupnih kapaciteta iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, investitor je naveo da će ovu fazu investicije (izgradnja hotela) finansirati iz sopstvenih sredstava. Takođe, u Biznis planu je navedeno da je u pitanju greenfield investicija. Početak izgradnje je predviđen za 01.06.2020. godine, a planirano je da radovi na izgradnji hotela traju 28 mjeseci. Uvrštavanjem projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma će omogućiti da se dio smještajnih jedinica ponudi na tržištu i u okviru posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019 do 2025., za 2019. godinu. Opšti cilj ovog strateškog dokumenta je izgradnja sveobuhvatnog i efikasnog sistema kontrole malokalibarskog i lakog oružja i municije, kroz uspostavljanje zakonodavnog okvira o kontroli naoružanja, smanjenje nelegalnih tokova, širenja i zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksploziva.Od ukupno 50 aktivnosti, koliko je predviđeno da bude realizovano u izvještajnom periodu, 34 su uspješno realizovane ili se realizuju u kontinuitetu, 15 djelimično, dok jedna predviđena aktivnost nije realizovana (nerealizovane aktivnosti se odnose na 17 odsto), što predstavlja 83 odsto ispunjenosti. Izvještaj pokazuje da se kontinuirano radi na realizaciji svih aktivnosti i da je napredak ostvaren u realizaciji skoro svih aktivnosti. Podaci svjedoče, pored ostalog,  da je u okviru realizacije jednog od operativnih ciljeva – znatno smanjenje broja vatrenog oružja u nelegalnom posjedu – predato  državi na raspolaganje (od 19. marta 2015.): 1.779 komada oružja, 978 djelova za oružje, 340 minsko eksplzivnih sredstava  i 28.138 komada municije (u 2019.: oružja 78, djelova za oružje 37, minsko eksplzivnih sredstava 57 i municije 1.074). Predaja oružja nije vremenski ograničena. U izvještajnom periodu inicirano je 365 (358) krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, od kojih je procesuirano 320 protiv (319) lica.

Vlada je usvojila Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore” – Podgorica, u periodu 20. septembar 2019. godine – 31. decembar 2019. godine, sa finansijskim izvještajima. U fokusu rada Naučno-tehnološkog parka je kreiranje tehnološkog razvojnog centra koji će različitim programima i aktivnostima pružati adekvatnu podršku unapređenju inovaciono-preduzetničkog ekosistema Crne Gore, što treba  da doprinese bržem ekonomskom razvoju. Vizija NTP CG je da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku kompanijama zasnovanim na kreativnim, inovativnim i visoko-tehnološki baziranim idejam, kako bi povećao konkurentnost crnogorske privrede u cjelini.

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću „Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis“ – Nikšić, u periodu 01. januar 2019. godine – 31. decembar 2019. godine, sa finansijskim izvještajima. U sklopu dostupnih modela podrške – predinkubaciju, inkubaciju, virtuelnu inkubaciju i zakup, Tehnopolis je na kraju prošle godine u svom biznis inkubatoru imao ukupno 26 stanara koji dobijaju različite stepene podrške za razvoj svojih poslovnih ideja. U izvještajnom periodu djelatnost Tehnopolisa je, između ostalog, bila usmjerena na kontinuirano pružanje podrške razvoju poslovanja stanara i  prijem novih, animiranje i privlačenje mladih i kreativnih ljudi sa inovativnim idejama za uključivanje u biznis inkubator, promovisanje preduzetničke i inovavione kulture u gradu i državi, umrežavanje sa respektabilnim domaćim i inostranim partnerima i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa, poboljšanje finansijske održivosti putem apliciranja za međunarodne projekte i realizacijom programskih aktivnosti u svom objektu i slično.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva zdravlja o radu i stanju u upravnim oblastima za 2019. godinu. U Izvještaju se konstatuje da je Ministarstvo zdravlja vrlo intenzivno radilo kako bi obezbijedilo jednako kvalitetnu i jednako dostupnu zdravstvena zaštitu za sve građane, da kroz sveobuhvatne reforme zdravstva obezbijedi održiv sistem po mjeri pacijenta, ali i po mjeri svih zaposlenih u zdravstvu, u skladu sa politikom Vlade Crne Gore. Ministarstvo je realizovalo sve obaveze u skladu s Programom rada Vlade i PPCG za 2019. godinu, a u okviru svojih nadležnosti participiralo je u realizaciji obaveza koje su proizilazile iz pregovaračkih poglavlja 1, 2, 14, 24, 27, 28, 29.Kao ključne reformski procesi u ovom resoru definisani su: unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane, poboljšanje uslova za rad svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu i stvaranje uslova za podizanje standarda zaposlenih. Briga o pacijentu, dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite su primarni ciljevi Vlade i, u skladu sa tim, profilišu se sve politike u oblasti zdravstva. Ocijenjeno je da su milionska ulaganja u zdravstveni sistem rezultirala su boljom i preciznijom dijagnostikom i manjim listama čekanja u svim ustanovama. Tokom 2019. godine, u javne zdravstvene ustanove Crne Gore ukupno uloženo oko 8,2 miliona eura, od čega je 5,9 miliona izdvojeno za nabavku savremene medicinske opreme, a 2,3 miliona eura za adaptaciju i rekonstrukciju objekata.U Izvještaju se naglašava da je Lista ljekova, na kojoj su zastupljene savremene terapije, u značajnoj mjeri doprinijela unapređenju liječenja crnogorskih osiguranika, a proširenjem prava na medicinska sredstva i pomogala tokom protekle godine efekti liječenja su bolji i zdravstvena zaštita dostupnija. Kontinuiranim ulaganjem u savremenu medicinsku opremu, modernizaciju prostornih kapaciteta i edukaciju kadra, Crna Gora primjenjuje najnovija medicinska dostignuća i unapređuje kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite njenih građana. U cjelokupnom zdravstvenom sistemu Crne Gore, aktivno je angažovano 2.278 ljekara, a u odnosu prema broju stanovnika 3,3 ljekara na hiljadu stanovnika, što je blizu  evropskom prosjeku od 3,4 ljekara.

Usvojen je i Izvještaj o radu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2019. godinu. Izvještaji o svim plaćanjima su redovno objavljivani na internet stranici Fonda, čime je postignuta puna transparentnost u trošenju budžetskih sredstava – navedeno je u Izvještaju.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore za 2019. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2019. godinu. U ovom izvještajnom periodu, Javna ustanova je izdala 77 brojeva izdanja “Službeni list Crne Gore” u kojima je objavljeno ukupno 1884 propisa i drugih akata, 12 brojeva izdanja „Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori“ u kojima je objavljen 61 akt i 56 brojeva “Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi” u kojima je objavljeno 2308 akata organa lokalne samouprave.

Prihvaćen je Predlog za izdavanje u zakup nepokretnosti koje se nalaze na vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“ u Podgorici i nepokretnosti koja se nalazi na lokaciji „Veliki Štuoc – Durmitor“ na Žabljaku.  Imajući u vidu da su raniji ugovori o zakupu ovih nepokretnosti, zaključeni sa kompanijama  Montenegro airlines i Crnogorski telekom, istekli tokom prošle godine, te da  da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nemaju potrebu za njihovim korišćenjem, Vlada je dala saglasnost da se nepokretnosti izdaju u zakup prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini. Ministarstvo odbrane zaduženo je da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, formira komisiju koja će odrediti početnu cijenu i sprovesti postupak za izdavanje u zakup ovih nepokretnosti.

Usvojena  je Informacija o potrebi isplate varijabilnog dijela zarade za zaposlene u Sektoru za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Birou za zdravstvenu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog doprinosa u sprječavanju korona virusa. Imajući u vidu njihov nesporni doprinos i dodatno angažovanje u prevenciji unosa i širenja virusa COVID 19 među zatvorskom populacijom, odnsono službenicima zaposlenim na poslovima bezbjednosti, Vlada je dala saglasnost da se zaposlenima u Sektoru za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršnje krivičnih sankcija i Birou za zdravstvenu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su u toku marta i aprila bili prisutni na poslu, isplati varijabilni dio zarade u visini od 15 odsto mjesečne zarade, za 23 izvršioca, što je 1.658,05 eura u bruto iznosu.

Vlada je razmotrila i podržala Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici/e Jovanka Laličić, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović i Andrija Popović Predloženom dopunom Zakona o lokalnoj samoupravi se omogućava produženje mandata skupštine u slučaju kada joj isti ističe i za vrijeme vanredne situacije, a najduže 90 dana po prestanku okolnosti koje su je izazvale, čime se omogućava lokalnoj samoupravi da nastavi obavljanje poslova iz svoje nadležnosti sve do konstituisanja novog saziva skupštine, kada se za to budu stekli uslovi. 

Vlada je zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo javne uprave.Vlada je razmotrila Inicijativu Unije poslodavaca Crne Gore za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99 st. 1 i 2 Zakona o sportu i zaključila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo sporta i mladih, a u kome je ocijenjeno da osporene odredbe Zakona o sportu nijesu suprotne Ustavu Crne Gore i zakonima, te da Ustavni sud treba da odbije inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti.

Data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica za 2020. godinu. U dokumentu se navodi datrend i iznos ostvarenih prihoda u 2019. godini pokazuju da je Plan uspješno ostvaren, a pojedine kategorije prihoda, kao i ukupni prihodi, bilježe znatno veće ostvarenje od planiranog. U 2020. godini ukupni prihodi se procjenjuju na iznos od 2.426.110 eura što je skoro 7 odsto  više u odnosu na planirane prihode za prošlu godinu.

Vlada je utvrdila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Izmjena Pravilnika sačinjena je sa ciljem da se izvrši potrebna reorganizacija, optimizacija rada i usklađivanje sa stupanjem na snagu Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastructure, Zakona o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Novim pravilnikom brisano je i ukinuto šest radnih mjesta, dok je predviđeno 17 novih radnih mjesta, što u ukupnom čini uvećanje za 11 radnih mjesta, koja se pravdaju mogućom migrantskom krizom i spremnošču da se Crna Gora uspješno suoći sa migrantskom krizom uz poštovanje međunarodnog prava i EU standarda, kao i da se ispune standardi NATO-a i EU u dijelu zaštite i nadzora kritične infrastrukture koja se nalazi na području Crne Gore i području država članica EU i NATO-a, što predstavlja novinu, a ujedno i obavezu za Crnu Goru.

Utvrđen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji Uprave za dijasporu. Izmjene Pravilnika su pripremljene sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta u dijelu koji se odnosi na dalju profesionalizaciju, kako bi se u punoj mjeri iskoristila znanja i vještine iz različitih oblasti obrazovanja za obavljanje poslova iz prilično široke nadležnosti Uprave za dijasporu, kao i obaveze u dijelu saradnje i odnosa sa dijasporom utvrđenim Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima. Izmjenama nije povećan broj sistematizovanih radnih mjesta i izvršilaca.

Vlada je dala saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore. Novim Pravilnikom broj radnih mjest smanjen je sa 19 na 18 izvršilaca, usljed sporazumnog raskida radnog odnosa uz isplatu otpremnine  sa jednim službenikom, čije radno mjesto je ukinuto.

U cilju nabavke ljekova za potrebe Vojske Crne Gore, Vlada je odobrila preusmjerenje sredstava u ukupnom iznosu od 40.000,00 eura, sa Ministarstva odbrane na Tekuću budžetsku rezervu. Cio iznos biće uplaćen na račun Zdrastvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm’’.Vlada je, pored ostalog, donijela i Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Šavnik radi ostvarivanja javnog interesa – uređenja platoa kanjona Nevidio. Projekat podrazumijeva unapređenje turističke I komunalne infrastructure, što će doprinijeti obogaćivanju ponude za sve veći broj posjetilaca ovog predjela.U okviru kadrovskih pitanja za direktora JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina imenovan je Salko Luboder, dosadašnji savjetnik predsjednika Vlade.

×

Preuzmite našu aplikaciju


0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Vlada: Ukida se 100 radnih mjesta, u državnim organima 10.578 zaposlenih

Evo koje je odluke Vlada donijela: Osloboditi poslodavce od plaćanja dijela doprinosa i poreza, uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka…

Evo odluka koje je Vlada donijela bez održavanja sjednice

Belada: Simuliranje prava i pravde

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Vukčević: Stijepović nije pomenuo da mu je Rašović donio novac

Banetu i Sanji RAZLIKA OD 21 GODINU NIKAD NIJE SMETALA

Poklonu se u zube gleda: Zašto je prefarban i zatamnjen džip, poklon UNHCR-a MUP-u CG?

Aleksandar Šaranović podnio ostavku nakon samo 35 dana