Vlada Zdravka Krivokapića za godinu i po dodijelila 300 ekonomskih državljanstava, MUP ZA STANDARD: Imena tražiti putem SPI

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova za portal Standard odgovorili su da je u 2021. godini, te od početka 2022. do sredine maja mjeseca iste godine, na predlog predsjednika Vlade Crne Gore, dodijeljeno 300 ekonomskih državljanstava. Iz MUP-a su objasnili na koji način se vrše provjere aplikanata, ali nijesu konkretno odgovorili da li imaju informaciju da su neki aplikanti za dobijanje CG državljanstva interesantni sa aspekta povezanosti sa krivičnim djelima, pranjem novca, utajom poreza, te da li se pojedina lica koji su aplikanti ili koji su već dobili ekonomsko državljanstvo u Crnoj Gori potražuju od strane matičnih država, nalaze na interpolovim potjernicama ili slično. Iz MUP-a nijesu dostavili ni spisak lica koja su dobila ekonomsko državljanstvo, već uputili na traženje informacije putem Zakona o slobodnom pristupu.
Vlada Zdravka Krivokapića za godinu i po dodijelila 300 ekonomskih državljanstava, MUP ZA STANDARD: Imena tražiti putem SPI

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu predloga Predsjednika Vlade Crne Gore u periodu od 01.01.2022. do 18.05.2022. godine u skladu sa članom 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, donijelo ukupno 40 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa ( za 12 aplikanata i 28 članova njihovih porodica).

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu predloga Predsjednika Vlade Crne Gore u 2021. godini na isti način, donijelo ukupno 260 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa ( 77 za aplikante i 183 za članove njihovih porodica).

Podsjetimo, to je period 42. Vlade Crne Gore, čiji predsjednik je bio Zdravko Krivokapić.

Iz MUP-a nijesu konkretno odgovorili da li imaju informacije da li se pojedina lica koji su aplikanti ili koji su već dobili ekonomsko državljanstvo u Crnoj Gori potražuju od strane matičnih država, nalaze na interpolovim potjernicama, da li su interesantni sa aspekta povezanosti sa krivičnim djelima, pranjem novca, utajom poreza ili slično, što se spekuliše od strane obaviještenih izvora.

Nijesu dali ni komentar u odnosu na to kako gledaju na insistiranje EK da se ovaj program ukine, a koja je više puta poručila da ”takve šeme predstavljaju moguće rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i upliv organizovanog kriminala”.

Ista pitanja Standard je uputio u aprilu ove godine, tada još vicepremijeru Dritanu Abazoviću, na koja nikada nijesmo dobili odgovore.

Međutim, Abazović je krajem prošlog mjeseca, kao predsjednik Vlade na jednoj od sjednica kazao da je želja Vlade da poveća transparentnost za sticanje ekonomskog državljanstva. On je tada najavio da će sadašnji program ekonomskog državljanstva trajati do kraja ove godine.

Isto je poručio i nakon posjete Briselu.

”Program ekonomskog državljanstva, odnosno “zlatni pasoši”, biće završen 31.decembra i time će problem biti riješen”, poručio je premijer Dritan Abazović nakon zvanične posjete Briselu.

On je rekao da u Vladi imaju u vidu i razumiju negativne komentare Evropske komisije kada je u pitanju program ekonomskog državljanstva.

Biće imena, nećemo otkrivati neke druge stvari vezano za identitet onih koji su podnosili zahtjev za dobijanje crnogorskog pasoša. Postoji jasan rok. Ne bi bilo, da kažem, ni korektno prema ljudima koji su aplicirali da prekinemo program usred procedure za podnošenje aplikacije”, rekao je Abazović.

KOLIKO JE TRENUTNO APLIKANATA NA ČEKANJU I KAKO SE PROVJERAVAJU

Na pitanje koliko je trenutno aplikanata na čekanju za program ekonomskog državljanstva iz MUP-a su Standardu proslijedili sljedeće informacije:

Dalje, iz MUP-a objašnjavaju na koji način se vrše provjere aplikanata, iako nije jasno da li se sve navedeno provjerava na osnovu podataka koje dostavlja sam aplikant.

”Kako je definisano Ugovorom o pružanju usluga Agenta za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, DD agent utvrđuje da li aplikant i sa njim povezana lica imaju kriminalni dosije u državi porijekla ili bilo kojoj drugoj državi u kojoj je stekao državljanstvo ili ima boravište, kao i da li je aplikant izvršio krivično djelo na teritoriji Crne Gore. Pored navedenog, DD agent provjerava da li je aplikant optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom, kao i da li je isti lice koje se nalazi na INTERPOL i/ili EUROPOL listi ili potjernici. Između ostalog, DD agent vrši provjeru kompanija u kojima je aplikant osnivač/suosnivač ili organ upravljanja te da li su iste osuđene za privredne prestupe i da li im je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u poslednjih pet godina. Ključni kriterijum u procjeni međunarodne podobnosti aplikanta i članova njegove porodice jeste taj da isti nije optuživano lice za djela terorizma, finasiranja terorizma i zločine protiv čovječnosti, kao i da postoji dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganje u skladu sa Odlukom i Mjerodavnim pravom Crne Gore, naročito Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”, navodi se u odgovorima MUP-a.

Nakon dostavljenog pozitivnog mišljenja DD agenta, dalje provjere vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

”Shodno odredbama Zakona o crnogorskom državljanstvu i pomenute odluke, Ministarstvo unutrašnjih poslova pribavlja Mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore u pogledu eventualnog postojanja smetnji iz razloga bezbjednosti Crne Gore za aplikante i za punoljetne članove njihovih porodica, kao i akte nadležnih organa (Uprava policije – Sektor za borbu protiv kriminala, Ministarstvo pravde i Osnovni sud) obezbjednosnim provjerama/neosuđivanosti aplikanata i punoljetnih članova njihovih porodica”, kazali su iz MUP-a.

Kako dodaju, svaki zahtjev za crnogorsko državljanstvo za čijeg podnosioca je utvrđena povezanost sa krivičnim djelima kao što su: pranje novca i  utaja poreza, ocijenjen je negativnim mišljenjem od strane DD agenta i kao takav ne može biti predmet daljeg postupka obrade.

”Napominjemo da je odredbom člana 17 pomenute odluke, propisano da ako se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa ovom odlukom, dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice ili okolnosti u vezi kriterijuma iz člana 10 i člana 13 stav 3 ove odluke, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, nadležni organ o tome obavještava organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, radi donošenja rješenja o gubitku crnogorskog državljanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje crnogorsko državljanstvo”, kazali su oni,

U vezi sa našim zahtjevom da pošalju spisak lica koja su dobila ekonomsko državljanstvo u prethodne dvije godine, odnosno od početka 2021. do maja 2022. godine iz MUP-a su Standardu kazali, da je shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, za dostavljanje podataka o imenima lica koja su stekla crnogorsko državljanstvo prijemom po osnovu posebnog programa potrebno da se obratimo zahtjevom Ministarstvu unutrašanjih poslova – Odjeljenju za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

KOJI SU BENEFITI EKONOMSKOG DRŽAVLJANSTVA: Novac za inovacije, dodatne investicije, izgradnja infrastrukture, razvoj manje razvijenih područja

Povrijediće privatnost lica, ako provjere jesu li nezakonito u biračkom spisku – MUP za Standard: Nećemo obrađivati spisak sa 954 osobe koji ste dostavili

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Koji horoskopski zakovi su najviše ljubomorni u ljubavnim vezama

Saopštenje grupe građana Cetinja: Ako Gardaševići ne budu pušteni na slobodu, spremimo se za Podgoricu da branimo obraz!

Abazović priprema odluku o ulasku Crne Gore u „Otvoreni Balkan“

Tramvaji u Osijeku uređeni u novogodišnjem duhu, vožnja u njima izgleda kao bajka