U ponedjeljak i utorak isključenja struje

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 28. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati nekoliko gradova.
U ponedjeljak i utorak isključenja struje

CEDIS

Podgorica

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, dio Veruše, Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Mokra, dio Veruše, Bukumirsko Jezero i Grbi Do;

– u terminu od 09 do 16 sati: Korita, Toke i dio Brežina;

– u terminu od 09 do 15 sati – ulice Đoka Miraševića i Slovačka;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Donje Gorice (ul. Pavla Mijovića, ul. Zlate Raičević, ul. Vojina Popovića Španca, ul. Filipa Radičevića, ul. Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Martinića oko klanice;

–  u terminu od 08 do 15 sati – Kopilje i Dobri Do.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Vraćenovići;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine, Šljeme, Garevac, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Donja i Gornja Somina;

– u terminu od 08 do 09 sati: Voli, Ibon, Autobuska stanica, pozorište „18. Septembar“, Mex, Stara Varoš,   ul. Gojka Gačevića, Željeznička stanica, Bulevar 13. jul, Montex, Okov, Mehanizacija, EPCG , zgrada – Bas, Mup CG, Upravna Zgrada mehanizacija i programat, Upravna zgrada – Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, ul. Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom penzionera, ul. Novaka Ramova, Karađorđeva ulica, ul. Vardarska, Kličevo, Hidrotehna, Mrkošnica, dio iza Meandera, PP Bast plastik, Studenca, Brlja, Aerodrom, Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, pilana Milić, Kočani, Poklonci i vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-bas, Lovćen auto, Golijsko naselje, Kličevo, kamenolom Vrtac, Booster, Radulović šljunkara, tunel – Budoš, Stubičko, Međeđe, Stubički dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Mesna Industrija Goranović, Tei Mont, novi Monte-živ, Žitan petrol – Brlja, Stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac, Riđani, Kuside vojska, Stari Dvori (Stuba), Most na Moštanici, Metalac , Neckom, Mušovina, Čađalica, ul. Ivana Milutinovića, ul. Peta Proleterska, ul. Jovana Cvijića, ul. Manastirska, ul.Njegoševa i Trg Slobode.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Brljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Sveti Đorđe.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati – Obala Iva Novakovića od Ćeskote do kafe bara Palma i naselje Karuč.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Ledenice i Grkavac;

– u terminu od 09 do 11 sati – Kovači, Višnjeva i Kubasi.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati – Meljine (područje oko kržnog toka).

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka (moguća kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Rađevići i Mironići;

– u terminu od 08 do 17 sati – Glibaći.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 09 do 15 sati – Vladoš i Krušev Lug;

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćiba, Benzinska Stanica, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci i Moračka Bistrica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac i repetitor  – Kurilo;

– u terminu od 09 do 18 sati: Voljavac, Godijevo i Pepeljci;

– u terminu od 09 do 12 sati – Zaton;

– u terminu od 12 do 15 sati – Lozna;

– u terminu od 09 do 15 sati – Ravna Rijeka i Slijepač Most.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati – Planinica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Radetina, dio sela Besnik, Malo Polje, dio sela Radetina, Njeguš, Zemljak I dio sela Kačapore;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Baći, Murići, dio sela Kačapore, dio sela Kurbadovići, Pripeč, Vuča, Crnča, Dračenovac, dio sela Bać, GRANIT MONT- separacija, selo Malindubrava, Kajevići, TV Repetitor, Džuđževići.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Mašnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – djelovi sela Zaostro i Dolac.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zabrđe;

– u terminu od 09 do 10 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

                                     UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 29. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Mokra, Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati – Pajkov Vir;

– u terminu od 09 do 16 sati – Ptikalj.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Martinića oko klanice, Bregovi Mijovića i Dobri Do.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 12 sati – Trepča;

– u terminu od 09 do 15 sati – Smoljevina;

– u terminu od 08 do 15 sati – Krstac;

– u terminu od 08 do 18 sati – Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi i Dubravča Do.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Zukva.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Donjeg Štoja, od naselja kod Katoličke crkve do O.Š.”Marko Nuculović”.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati – Obala Iva Novakovića od Ćeskote do kafe bara Palma i naselje Karuč;

– u terminu od 09 do 15 sati – zgrade u ul. Maršala Tita 35 i 37; Zgrade: E-13, F-16, F-17, G18, G19, G-20,I-26, I-28, kao i ul. 24. novembra br. 4, ul. J. Stojanovića br. 6, 8, 10 i 12.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Dragalj;

– u terminu od 09 do 11 sati – Ljuta (područje prema Kotoru);

– u terminu od 10:30 do 11 i od 18:30 do 19 sati: Novo naselje, Ljekobilje, Monrus, Ekostan, Bujevina, Banja, Peras i Drazin Vrt.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Zelenika – (dio korisnika: Avramovići, Kućansko polje, Nakićenovići, Marići, Nogulovići, Presjeka i Sasovići).

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići i Đuli;

– u terminu od 08 do 17 sati – Javorak.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca;

– u terminu od 08 do 17 sati – Šumanovac.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari i Sela.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac i repetitor – Kurilo;

– u terminu od 08 do 18 sati: Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, repetitor – Kurilo;

– u terminu od 09 do 18 sati: Lozna, Mojstir – Turava i Jagoče;

– u termonu od 09 do 12 sati – Stožer.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Jakovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati –  selo Ćosovica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Bać, selo Kajevići, TV Repetitor, Džuđževići, Jablanica i GRANIT MONT – separacija.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Komorača.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Šekular.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati  – dio sela Božiće i Jošanica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Đulići, Cecuni, Kruška i dio sela Kuti.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.   

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

PRIORITETI EPCG: Zaposlili preko 300 radnika, a ugradili samo jedan panel nakon osam mjeseci

Policija traga za 16-godišnjom Mojkovčankom: Nestala prije tri dana

Uhapšeni crnogorski državljanin na Gostunu službenik granične policije; UP: Ranije započet postupak razrješenja

U Podgorici najtoplija noć u posljednjih 73 godine