GI “21. maj”: Pokrenuti postupak protiv Đurišića

Pravni tim Građanske inicijative ''21 maj'', konstatovao je da nadležno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti mora da pokrene postupak protiv v.d direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koče Đurišić zbog zloupotrebe službenog položaja. Iz Pravnog tima ''21. maja'' kažu da ispravkom greške se ne mogu pred organom uprave mijenjati vlasnička prava u odnosu na zainteresovana lica koja podnose zahtjev.
GI “21. maj”: Pokrenuti postupak protiv Đurišića

Ilustracija

“V.d. direktor Uprave za katastar i državnu imovinu Koča Đurišić uputio je dopis gradonačelniku Prijestonice Cetinje i predsjednici skupštine u kojem stoji da povodom najave da će se na dnevnom redu skupštine Prijestonice Cetinje zakazanoj za 14.09.2021 godine naći građanska inicijativa vezano za vraćanje Cetinjskog manastira CPC obavještava ih da se pred Upravom za katastar i državnu imovinu vodi između ostalog i postupak pokrenut po zahtjevu Pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske br. 954-119-UPI-1061/2007 kojim je traženo da se izvrši ispravka upisa u listu nepokretnosti br. 915 KO Cetinje I na način što će se brisati upis Prijestonice sa pravom svojine 1/1 i Manastir Sveti Petar sa pravom korišćenja 1/1 i izvršiti upis svih nepokretnosti na Pravoslavnu Mitropoliju crnogorsko primorsku sa pravom svojine 1/1, i zaključuje da ovaj postupak nije pravosnažno okončan, te da se shodno članu 12 Zakona o državnom premjeru i katastru upis prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti vrši prema vremenskom redosledu zahtjeva za upis, a da pravno dejstvo prema trećim lica teče od trenutka podnošenja zahtjeva za upis organu uprave”, saopštili su iz “21. maja”.

Kako su naveli, u odnosu na “tendeciozno, neprofesionalno, nestručno ponašanje v.d. direktora Uprave za katastar i državnu imovinu” ukazuju na sledeće:

“Ispravkom greške se ne mogu pred organom uprave mijenjati vlasnička prava u odnosu na zainteresovana lica koja podnose zahtjev. To je stav Uprave za nekretnine, Upravnog i Vrhovnog suda Crne Gore. Ovo je opšte poznata činjenica da se ispravkom greške ne može vršiti preuknjižba ili mijenjanje svojinskih prava. To je dužan i mora da zna v.d. direktor Uprave za nekretnine i ovakvi zahtjevi se u startu odbijaju kao neosnovani. Članom 124 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti propisano je da ako su podaci iz rješenja o upisu netačno unijeti u katastar nepokretnosti, ispravka greške može se izvršiti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica, što jasno znači da se ne može izvršiti preuknjižba sa jednog nosioca prava svojine na drugog, već samo ispraviti očigledne greške u slovima i brojevima”, pojašnjava se u saopštenju.

Iz tog razloga traže da nadležno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrene postupak protiv v.d. direktora Uprave za nekretnine Koče Đurišića zbog zloupotrebe službenog položaja.

“U vezi Zaključaka Vlade kojima se nalaže Upravi za katastar i državnu imovinu da izvrši zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja u „G“ listu lista nepokretnosti br.915 Ko Cetinje I na svim katastarskim parcelama do okončanja promjene upisa u katastarskom operatu, kao i da odmah i bez odlaganja izvrši ispravku upisanog nosioca prava svojine na način što će umjesto Prijestonice Cetinje kao nosioca prava svojine u „B“ listu Lista nepokretnosti br.915 KO Cetinje I vratiti upis na Državu Crnu Goru shodno rješenju Uprave za nekretnine Podgorica – Područna jedinica Cetinje br. 954-119-UPI-516/05 od 24.11.2005. godine”, dodaje se u saopštenju.

Iz “21. maja”, ističu sljedeće:

“Navedeni zaključci se ne mogu realizovati u upravnom postupku, jer organ uprave odlučuje samo po zahtjevu stranke, a ovo nije zahtjev, a i da je zahtjev ne može se odlučivati po skraćenom postupku, jer u aktu nema dokaza na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari. U najblažoj varijanti organ je morao tražiti od Vlade pojašnjenje”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, u pitanju je klasičan pravni puč, kako kažu,  “preuzimanje sudskog odlučivanja od strane Vlade, državno samovlašće, atak na pravni poredak i stvaranje opasnih situacija”.

Napominju da ovakvim načinom odlučivanja o svojinskim pravima Vlada može u svakom momentu od bilo kog nosioca prava svojine, fizičkog ili pravnog lica prenijeti pravo svojine.

“Takođe, budući da je ovaj metod rada radi pod direktnim uplivom SPC, kako to da se organizuju litije i da je pravnim tim Mitropolije crnogorsko primorske eksplicitan zato što se o pravu svojine rješava u upravnom, a ne kako oni ističu i zahtjijevaju da se riješi u sudskom postupku. Zato ostaje nejasno kako v.d. Uprave za katastar i državnu imovinu nije uputio zainteresovane da svoje prava ostvare tužbom za brisanje upisa iz člana 124a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ili da pred redovnim sudom izađe sa svojinskom tužbom”, zaključuje se u saopštenju.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Objavljen konkurs za upis u prvi razred srednje škole

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

PRVI KRUG PREGOVORA: Do 1. marta manjinska vlada i predsjednik Skupštine

Mandić tvrdi: Naše pristalice zahtijevaju da razgovaram sa Đukanovićem o novoj vladi i statusu Srba

Sveštenik SPC: Neki su bezobzirno nadmeni, predstavnici manjina preuzimaju preveliki rizik

Medojević: Iz Luke Bar osim cigareta nestao i kokain, ANB izbušen od strane agenata drugih službi