IZ POLICIJE ZA STANDARD: U CG djeluje 11 klanova, opasnost prijeti i od vjerskog radikalizma i sajber kriminala

Evidentno je da se broj organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori u kontinuitetu smanjuje, saopšteno je za portal Standard iz Uprave policije na čijem je čelu Veselin Veljović. Tako u našoj državi sada djeluje 11 klanova. Crnogorska policija je svojim djelovanjem uspjela da značajno smanji prostor za djelovanje organizovanih kriminalnih grupa. Broj klanova je manji a vođe se hapse u zemlji i inostranstvu. Sistem nacionalne bezbjednosti je preopznao i prijetnje koje nosi transnacionalni i organizovani kriminal, a posebno svi oblici vjerskog radikalizma, krijumčarenje opojnih droga, kao i izazovi u oblasti sajber bezbjednosti. Tokom ove godine završeno je više međunarodnih akcija u kojima je zaplijenjena droga čija ulična vrijednost je više miliona eura. Procesuiran je veći broj bezbjednosno interesantnih osoba i riješena su krivična djela iz prethodnog perioda.
IZ POLICIJE ZA STANDARD: U CG djeluje 11 klanova, opasnost prijeti i od vjerskog radikalizma i sajber kriminala

AKTIVNO 11 KLANOVA- DROGA,PRANJE NOVCA, ZELENAŠENJE

Iz vrha Uprave policije navode za Standard da efikasnim radom policije evidentno je da se broj organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori u kontinuitetu smanjuje. Tako u našoj državi djeluje 11 klanova.

“Do smanjenja broja aktivnih organizovanih kriminalnih grupa došlo je kako zbog aktivnosti organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori i inostranstvu, tako i zbog međusobnog prestruktuiranja određenog broja ogranizovanih kriminalnih grupa i njihovog pripajanja već postojećim i bolje organizovanim kriminalnim grupama. U međuvremenu, djelovanjem organa obavještajno – bezbjednosnog sektora i pravosudnih organa, nastavljene su aktivnosti na otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa i sa procesuiranjem njihovih članova”, kazali su iz UP.

Kako navode, u toku su aktivnosti na izradi novog strateškog dokumenta – Srednjeročnog pregleda Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala – SOCTA, od strane odgovarajućeg nacionalnog međuresorskog tima, u skladu sa koracima koji su predviđeni Evropskim policijskim ciklusom i metodologijom EUROPOL-a.

Objašnjavaju da se radi se o organizovanim kriminalnim grupama koje se kao dominantnom djelatnošću bave krijumčarenjem kokaina na međunarodnom nivou. Ove grupe pored osnovne dominantne kriminalne aktivnosti, sprovode i druge međusobno povezane kriminalne aktivnosti, i to kako na lokalnom nivou, tako i na nacionalnim, regionalnom i međunarodnom nivou.

Kako nam je saopšteno, one u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, svoje primarne i najznačajnije kriminalne aktivnosti sprovode u oblasti međunarodnog krijumčarenja različitih vrsta narkotika (kokaina, heroina i marihuane), dok su kao sekundarne kriminalne aktivnosti registrovane pranje novca i zelenašenje.

“Cilj organizovanog kriminala je da stvara profit kroz ilegalno poslovanje, a nasilje koje u posljednje vrijeme primjenjuju organizovane kriminalne grupe je kontrolisano i sprovodi se kao dio njihove dugoročne strategije. Nasilje u vidu prijetnji, zastrašivanja, prebijanja ili ubistava motivisano je neraščišćenim računima iz zajedničkih kriminalnih aktivnosti, preuzimanjem vodeće uloge u kriminalnom poslovanju na određenoj teritoriji ili tržištu, kao i zastrašivanjem i disciplinovanjem sopstvenih članova”, saopštili su iz vrha UP za Standard.

Mapiranje kriminalnog tržišta pokazuje da su organizovane kriminalne grupe međunarodno povezane i da one koje djeluju u Crnoj Gori sprovode kriminalne aktivnosti sa elementima međunarodnog karaktera, pri čemu usko sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama u zemljama okruženja i sa kriminalnim grupama na području Evrope i šire.

SMANJENO DJELOVANJE KRIMINALNIH GRUPA

“U odnosu na posljednjih pet godina, u 2020. godini je, statistički gledano, smanjeno djelovanje kriminalnih grupa na teritoriji Crne Gore”, naglašavaju iz UP za Standard.

Navode da je krivičnih djela nastalih kao posljedica sukoba dvije organizovane kriminalne grupe iz Kotora u 2015. godini bilo je šest. Njih pet izvršeno je u Crnoj Gori, dok je jedno krivično djelo izvršeno u Republici Srbiji (Goran Radoman, Ivan Lopičić, Goran Đuričković, Božidar Cicmil,…) Tokom 2016. godine registrovano je 20 krivičnih djela nastalih kao posljedica sukoba ove dvije organizovane kriminalne grupe. Od navedenog broja izvršenih krivičnih djela 15 je počinjeno u Crnoj Gori, tri krivična djela izvršena su u Republici Srbiji, dok su dva izvršena u Bosni i Hercegovini ( Radovan Rakela Matović, Srđan Vlahović, Goran Biskupović i njegov prijatelj Miloš Bošnjak, slučajna žrtva, Dalibor ĐurRadomir ĐuričkovićĐorđe Boreta i Dragan Zečević koji je još jedna slučajna žrtva likvidatora…).

U 2017. godini registrovano je 12 krivičnih djela nastalih kao posljedica sukoba dvije kotorske organizovane kriminalne grupe, od kojih je 11 izvršeno u Crnoj Gori, dok je jedno krivično djelo izvršeno u Republici Srbiji (Đorđe Sekulović, Niko Roganović, još jedna nevina žrtva ovog surovog rata kotorskih klanova bio je i Ivan Nedović, Goranu Lenac, Milan Peković, Boško Božović , Pero Damjanović….).

Tokom 2018. godine registrovano je sedam ovakvih krivičnih djela, njih šest izvršeno je u Crnoj Gori, a jedno krivično djelo u Austriji ( Davorin Blatić u ubijen Beogradu, Dražen Čađenović, Miloš ŠakovićRadivoje Jovanović je slučajna žrtva te likvidacije, Predrag PejovićMiodrag KruščićSiniša Milić, Veselin Kalezić, Drago Božović, Vlado Popović, Vladimir Roganović).

Devet krivičnih djela nastalih kao posljedica sukoba dvije kotorske organizovane kriminalne grupe registrovano je u 2019. godini. Od toga broja sedam krivičnih djela izvršeno je u Crnoj Gori, dok je jedno krivično djelo izvršeno u Španiji i jedno krivično djelo u Saveznoj Republici Njemačkoj (Nikola ĆupićVeselin VukotićZijad Nurković, Bogdan Milić,  Darko MijovićNikola JovanovićMilo Ilić, Jovan Klisić)

Tokom ove, 2020. godine, registrovano je osam ovakvih krivičnih djela, od kojih su četiri izvršena su u Crnoj Gori, dva krivična djela u Grčkoj, jedno krivično djelo u Ukrajini i jedno krivično djelo u Španiji (Igor Dedović, Stevan Stamatović, Šćepan Roganović i Andrija Gazivoda i Petar Muhadinović ubijeni u ratu klanova ali se ne dovode u vezu sa djelovanjem istih, Miloš Peruničić, Saša Klikovac…)

“Analizirajući gore navedene podatke može se zaključiti da je došlo do smanjenja broja izvršenih krivičnih djela protiv života i tijela nastalih kao posljedica sukoba navedene dvije organizovane kriminalne grupe na području Crne Gore”, precizirali su iz UP.

NAPADI NA NACIONALNOJ I VJERSKOJ OSNOVI

Kao najopasnije prijetnje, kako nam je saopšteno iz vrha Uprave policije, Sistem nacionalne bezbjednosti je preopznao prijetnje koje nosi transnacionalni i organizovani kriminal, a posebno svi oblici vjerskog radikalizma, krijumčarenje opojnih droga, kao i izazovi u oblasti sajber bezbjednosti

Uprava policije preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se svi slučajevi napada koji su u prethodnom periodu dogodili, a koji su izvršeni na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi bili rasvijetljeni, a odgovorni za svoja nedozvoljena ponašanja odgovarali pred nadležnim organima.

“U odnosu na prijetnje manjinama prije i nakon izbora, službenici Uprave policije su procesuirali tri lica zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i izazivanje naconalne, rasne i vjerske mržnje. Policija je kontinuitetu pratila dešavanja na društvenim mrežama, te s tim u vezi tokom 2020. godine krivično procesuirano devet lica zbog izvršenih krivičnih djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, ugrožavanje sigurnosti, izazivanje panike i nereda, povreda ugleda Crne Gore i pozivanje na otpor”, navode u odgovoru za Standard.

REPRESIVNO DJELOVANJE

“Tokom ove godine preduzimali smo kontinuirane aktivnosti na preventivnom djelovanju prema članovima organizovanih kriminalnih grupa i licima bliskim ovim grupama, kao i represivne aktivnosti sa ciljem sprečavanja izvršenja teških krivičnih djela protiv života i tijela i rasvjetljavanja teških djela izvršenih od strane članova organizovanih kriminalnih grupa, te i krivičnih djela nastalih kao posljedica sukoba ovih grupa”, saopšteno je iz vrha Uprave policije za Standard.

Crnpgorska policija je preventivnim i represivnim mjerama usmjerenim protiv suprotstavljenih članova kriminalnih grupa koji djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou u više uspješnih akcija spriječila likvidacije visokopozicioniranih članova organizovanih kriminalnih grupa, pripadnika tih grupa i njima bliskih lica.

“Kvalitetnim i pravovremenim kriminalističkim istraživanjima koje smo sproveli sa bezbjednosnim službama i partnerima na nacionalnom i međunarodnoim nivou, prikupljeni su dokazi o planiranim likvidacijama na teritoriji Crne Gore koje je policija uspješno spriječila”, navode u odgovoru za Standard iz vrha Uprave policije.

Policija proaktivnim aktivnostima koje sprovodi prema članovima organizovanih kriminalnih grupa i bezbjednosno interesantnih oduzela je i veću količinu vatrenog oružja i eksplozivnih naprava.

“Od ovih kategorija lica oduzeli smo 86 komada vatrenog oružja, 3.162 komada municije razlilčitog kalibra, dva minsko – eksplozivna sredstva, 348 komada sporogorećih štapina, 262 komada električnih detonatorskih kapisli, dvije ručne bombe i 631 kilogram eksploziva”, naveli su iz UP.

Kao vid represivnog djelovanja crnogorska policija procesuirala je 87 osoba koja se u policijskim evidencijama vode kao članovi organizovanih kriminalnih grupa i lica koja su povezana sa s ovim grupama, od kojih je veći broj uhapšen.

RASVIJETLJENO VIŠE DO 20 KD IZ PRETHODNOG PERIODA

Jedan od prioriteta u radu policije je, kako navode, rasvjetljavanje krivičnih djela registrovanih u prethodnom periodu šro je rezultiralo rasvijetljavanjem 27 krivičnih djela, zbog čega je nadležnim tužiocima procesuirano ukupno 36 lica.

“Rasvijetljena su dva krivična djela protiv života i tijela (jedno krivično djelo ubistvo putem podstrekavanja, jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja), 17 krivičnih djela protiv imovine, pet krivičnih djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, kao i tri krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, istakli su iz Uprave policije.

OD POČETKA GODINE 15 UBISTAVA

Od početka godine na području Crne Gore je registrovano je 15 ubistava, od kojih je njih pet posljedica sukoba članova organizovanih kriminalnih grupa. Rasvijetljeno je 12 krivičnih djela.

Za sad su, dodaju, su ostala nerasvijetljena tri krivična djela, a koja su posljedica sukoba članova organizovanih kriminalnih grupa i na njihovom rasvjetljavanju i identifikovanju počinilaca se intenzivno radi. Osim toga, na teritoriji Crne Gore registrovana su i 32 ubistva u pokušaju, od kojih je 31 rasvijetljeno.

“U 2019. godini je na području Crne Gore registrovano 21 ubistvo, tako da je izvjesno da će se u tekućoj godini bilježiti značajan pad broja registrovanih najtežih krivičnih djela protiv života i tjela, budući da je od početka godine do danas registrovano 15 ubistava od kojih je pet posljedica sukoba članova organizovanih kriminalnih grupa, tri su počinjena iz koristoljublja, po dva su posljedica porodičnog nasilja i dugogodišnjih sukoba između srodnika, dok je jedno posljedica nerješenih imovisko-pravnih pitanja”, preciziraju iz UP.

ISTAKNUTE MEĐUNARODNE AKCIJE-3,6 TONA DROGE

Uprava policije je od početka godine zaplijenila 3.6 tona droge. Kada je riječ o međunarodnoj policijskoj saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja droga, tokom 2020. godine nastavljene su intenzivne aktivnosti. Postignuti su značajni, konkretni i zapaženi rezultati na međunarodnom planu, a međunarodna saradnja u ovoj oblasti je na zavidnom nivou.

“Međunarodna saradnja sa partnerskim službama koja je izuzetno uspješna u polju borbe protiv krijumčarenja narkotika, dovela je do velikih zaplijena narkotika i lišavanja slobode više lica, umiješanih u ove kriminalne radnje”, navode iz UP.

Najistaknutije operacije protiv krijumačarenja narkotika na međunarodnom nivou od početka godine su:

– Brod „Arresa“ – 24. februara 2020 godine, 5 tona kokaina na Arubi, uhapšeno 11 članova posade, državljani Crne Gore.

Brod „Budva“ – 2. maja 2020. godine, 500 kilograma kokaina u Hamburgu u Saveznoj Republici Njemačkoj, uhapšen jedan državljanin Crne Gore.

Operacija „Terminal“ – 3. novembra 2020. godine, na graničnom prelazu Božaj, 2.5 tone marihuane, sakrivena u teretnom motornom vozilu, uhapšen državljanin Albanije. Saradnja sa policijom Albanije, nakon koje je došlo do hapšenja još tri albanska državljanina, na teritoriji Albanije.

Pored navedenih primjera saradnje, iz policije dodaju da se svakodnevno pruža pomoć i daje doprinos drugim službama i organizacijama, kroz kvalitetnu i pravovremenu razmjenu informacija, pa se ova vrsta saradnje može okarakterisati kao izuzetno uspješna.

BUDŽET DRŽAVE OŠTEĆEN ZA 44.295.045 EURA

Materijalna šteta pričinjena budžetu Crne Gore vršenjem krivičnih djela, od početka godine, iznosi 44.295.045 eura.

“Savremene informacione tehnologije doprinijele su da se krivična djela iz oblasti sajber kriminala vrše na kompleksan način, te da njihovo otkrivanje bude otežano. Međutim, osposobljavanjem pripadnika službe koji se bore protiv ove vrste kriminala i unaprjeđivanjem matrijalno – tehničkih sredstava policija postiže rezultate i na ovom polju. Tokom 2020. godine u kontinuitetu su preduzimane aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela iz oblasti sajber kriminala i procesuiranju lica odgovornih za ova nezakonita djelovanja”, isriču iz UP.

Dodaju da ove aktivnosti su sprovođene u okviru kriminalističkog istraživanja kodnog naziva „Galaktiko”, u okviru koga su podnijete tri krivične prijave i procesuirana tri fizička i jedno pravno lice zbog izvršenih krivičnih djela neovlašćen pristup računarskom sistemu i računarska prevara, kojim je pričinjena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 180.433 eura.

PREKO INTERPOLA POTRAGA ZA 285 OSOBA

Crnogorski nadležni organi potražuju 285 osoba koja se nalaze u bazi podataka traženih lica Interpola.

UP navdoi da je međunarodna saradnja po pitanju potjernica Interpol-a na zavidnom nivou, što se ogleda u postupanju kako u Crnoj Gori po inostranim potjernicama, tako i u postupanju u inostranstvu po crnogorskim potjernicama.

U Crnoj Gori je, kako su naveli iz UP, ove godine lišeno slobode 31 lice po međunarodnim potjernicama raspisanih od strane inostranih NCB Interpol-a, od kojih je njih sedam članova organizovanih kriminalnih grupa. U inostranstvu po međunarodnim potjernicama koje su raspisane u Crnoj Gori, lišene su slobode 33 osobe, od kojih je njih 15 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Dodaju da od ovog broja, kroz rad u 20 predmeta aktivnih ciljanih potraga locirano je i uhapšeno devet osoba u inostranstvu, od kojih su njih osam članovi organizovanih kriminalnih grupa, dok je jedno lice osuđeno na 30 godina zatvora za krivično djelo teško ubistvo.

ODUZETO VIŠE OD 400 KOMADA ORUŽJA

Uprava policije preduzima kontinuirane aktivnosti na pronalasku oružja u ilegalnom posjedu građana i to je jedan od prioriteta u radu, posebno imajući u vidu da se jedan broj teških krivičnih dejela vrši takvim oružjem.

“Od početka godine policija je zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija nadležnim tužiocima podnijela 173 krivične prijave protiv 209 osoba.Uprava policije je od početka godine oduzela ukupno 454 komada oružja, od čega 251 komada vatrenog oružja”, navode u odgovoru.

IZUZETAN DOPRINOS U ZAŠTITI JAVNOG ZDRAVLJA

Za policiju je epidemija koronavirusa značila transformaciju u načinu funkcionisanja i prilagođavanja novonastalnoj situaciji. Policija vrši kontrolu poštovanja epidemiološih mjera samostalno i u koordinaciji sa drugim nadležnim službama.

“U organizacionim jedinicama gdje je to objektivno bilo moguće i gdje to proces rada dozvoljavao, organizovan je rad na način koji podrazumijeva pripravnost, dežurstvo, rad od kuće, preraspodjelu radnog vremena i druge oblike posebnog rasporeda rada, prvenstveno za one zaposlene koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne smiju biti izloženi riziku od obolijevanja, kao i za sve ostale zaposlene kojima priroda posla omogućava rad od kuće”, navode iz UP za Standard.

Uprava policije je nadležnim tužilaštvima podnijela 1.502 krivične prijave protiv 2.215 osoba zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

“Pružili smo 1.725 aistencija organima nadležnim za sprovođenje i kontrolisanje epidemioloških mjera. Policija je od početka epidemije izvršila 11.694 kontrola poštovanja mjere samoizolacije. Od početka epidemije u Crnoj Gori koronavisom inficirano je 659 pripadnika policije. Trenutno je inficiran 183 službenik Uprave policije, njih 472 su se oporavila dok su nažalost četiri službenika preminula od posljedica ove bolesti”, preciziraju.

Dodaju da je protekli period potvrdio da je postupanje policije u okolnostima epidemije izuzetno važno i da je nesporno da prevazilazi okvire zakonom propisanih nadležnosti, tako da je potreba za angažovanjem policije bila u pojedinim slučajevima i veća od njenih ingerencija.

“Naravno, tome je doprinijela i kadrovska osposobljenost, materijalno-tehnička opremljenost, način rukovođenja i obučenost za reagovanje u vanrednim situacijama. Rezultati nedvosmisleno pokazuju da je Uprava policije dala veoma značajan doprinos u obezbjeđivanju i sprovođenju zaštite stanovništva od novog koronavirusa i sprovođenju naređenih mjera Ministarstva zdravlja, iz svoje nadležnosti. Dozvolite da podsjetim na izuzetan doprinos Uprave policije u zaštiti javnog zdravlja stanovništva i sprovođenju kontrole mjera o sprečavanju širenja koronavirusa, što rezultati koje smo postigli nedvosmisleno potkrjepljuju”, naglasili su iz Uprave policije.

Ističu da zajedno mogu biti ponosni na zapažene rezultate postignute u okolnostima pandemije koronavirusa, sa kojom je suočen cijeli svijet, što je u dobroj mjeri preusmjerilo nacionalne kapacitete na drugačiji način borbe protiv ovog opasnog protivnika.

Policija nastavlja svoje aktivnosti u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i značajnim mjestom u sistemu bezbjednosti djelujući zajedno sa ostalim organima u interesu svih građana.

Željka Bojanić

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

1 komentara


Kralj Nikola I

Za sve si to znao i kad si bio direktor policije pa nista nisi uradio barem ne da se smiri taj vjerski nacionalizam i radikalizam no ste ga samo poguralini cuvali obezbjedjivali dok su ga oni raspirivali i sirili.. i sad ste svi nesto kao pametni. Za 20 godina niste sagradili jednu CPC a ocete da se busamo uprsi kako smo svi neki patriote i crnogorci, unistili smo svaku procrnogorsku partiju i sad nemamo skim u koaliciju.. u kanalu smo!!

Odgovori

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Preminuo Momčilo Moca Vukotić legenda Partizana

U Nikšiću potraga za nestalom ženom, vatrogasci pretraživali korito rijeke Zete

CETINJANI POSLALI RAZGLEDNICU VLADI: Pogledajte što su im napisali

Milatović zabranio rad poslovnica Montenegro Erlajnza