IZVJEŠTAJ VDT ZA 2020: Od 438 krivičnih prijava, 403 riješene – manje istraga i pad kriminaliteta u odnosu na 2019.

U toku 2020. godine Više državno tužilaštvo u Podgorici radilo je na 438 krivičnih prijava lica, od čega su prijave protiv 403 lica riješene, dok je 35 prijava ostalo u postpuku izviđaja, stoji u godišnjem Izvještaju rada VDT-a.
IZVJEŠTAJ VDT ZA 2020:  Od 438 krivičnih prijava, 403 riješene – manje istraga i pad kriminaliteta u odnosu na 2019.

VDT

Kako se navodi u Izvještaju, prijave su podignute protiv 384 punoljetnih lica, 15 maloljetnih lica i protiv 39 lica iz ranijeg perioda.

POKRENUTO SEDAM FINANSIJSKIH ISTRAGA

“Ukupno je pokrenuto krivičnih postupaka, odnosno donijeto naredbi za sprovođenje istrage protiv 161 lica, podignute su optužnice protiv 224 lica, dok je ukupno optuženja u radu bilo protiv 625 lica. U 2020. godini, pokrenuto je sedam finansijskih istraga protiv 13 lica, tako da je sa dvije finansijske istrage iz ranijih godina protiv dva lica, u radu bilo ukupno finansijskih istraga protiv 15 lica, koje istrage su u toku”, navodi se u Izvještaju VDT-a.

Kako se navodi, Tužioci su radili na 770 predmeta formiranih povodom raznih događaja i provjere indicija da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a takođe se napominje da je 337 predmeta bilo u radu povodom pritužbi na rješenje o odbacivanju krivičnih prijava donijetih od strane nižestepenih državnih tužilaštava.

NEVJEROVATNIH 1411 GLAVNIH PRETRESA

“Državni tužioci su pred prvostepenim sudom prisustvovali na 1411 glavnih pretresa koja su održana pred Višim sudom u Podgorici, imali su 779 – saslušanja osumnjičenih, svjedoka, vještaka i građana, kao i 198 ročišta održanih radi kontrole i potvrđivanja optužnica, a u drugostepenom postupku po žalbama nižestepenih sudova na 108 glavnih pretresa pred Višim sudom i 1 sjednica pred drugostepenim vijećem”, navodi se u Izvještaju.

Osim toga, ističe se da je rad po predmetima koji su formirani po prijavama podnijetim protiv nepoznatih učinilaca krivičnih djela u izvještajnoj godini, kao i u ranijem periodu je kontinuiran i stalan.

Izvještaj navodi da je u toku prošle godine Tužilaštvo primilo sedam krivičnih prijava koja se odnose na ubistvo i teško ubistvo.

“U toku 2020. godine zbog krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo primljeno je krivičnih prijava protiv sedam lica, dok je u istom periodu zbog izvršenja ovih krivičnih djela primljeno tri prijave protiv nepoznatih učinilaca. Shodno Odluci rukovoditeljke od 24.11.2017. godine u izvještajnoj godini Više državno tužilaštvo u Podgorici je nastavilo sa preduzimanjem radnji na koje su po zakonu ovlašćena osnovna državna tužilaštva sa područja rada ovog tužilaštva – njih sedam, a u slučajevima postojanja osnova sumnji da su organizatori i članovi kriminalnih grupa, i sa njima povezana lica, izvršila krivična djela iz Krivičnog zakonika Crne Gore”, stoji u Izvještaju VDT.

VIŠE MUŠKARACA NEGO ŽENA

Takođe se dodaje da je prošle godine oduzeto ukupno 3028031,358 grama opojnih droga, kao i 363 tablete, od čega: 3024101,151 grama marihuane, 379,553 grama kokaina, 770,064 grama heroina, 1006,257 grama MDMA, 1151,214 grama amfetamina, 43,965 grama ksalola i 195 tableta, 28,995 grama buprenorfina, 16,303 grama i 15 tableta diazepama, 3,63 grama i 4 tablete bromazepama, 3,015 grama i 3 tablete alprazolama, 9,27 grama lorazepama, 10,25 grama flormidala, 4,6 grama i 4 tablete tramadola, 2,4 grama bensendina, 11 tableta leksijuma, 1,25 grama i 131 tableta sanvala, 497,476 grama midazolama, 1,965 grama helexa.

Od ukupnog broja prijavljenih punoljetnih lica koja su procesuirana u izvještajnom periodu, muškog pola je 365 lica (92,64%) dok su njih 29 (7,36%) ženskog pola.

Među prijavljenim licima u 2020. godini, 85 lica (45,21%) je ranije osuđivano, od čega su 75 lice (39,89%) generalni, a 10 lica (5,32%) specijalni povratnici, dok je 103 lica (54,79%) ranije neosuđivano.

U izvještajnoj godini, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici prijavljeno je 399 lica, od čega 384 punoljetnih lica i 15 maloljetnika, što je za 27 lica (6,34%) manje nego u prethodnoj godini, kada su bile podnijete prijave protiv 426 lica. Iz ranijeg perioda ostalo je neriješenih prijava protiv 39 lica, tako da je u toku 2020. godine bilo ukupno u radu prijava protiv 438 lica, što je u poređenju sa prethodnom godinom manje za 10 lica (2,23%).

UPRAVA POLICIJE PODNIJELA 246 PRIJAVA

Uprava policije podnijela je prijave protiv 246 punoljetnih lica, državni tužioci su po sopstvenoj inicijativi formirali predmete protiv 20 lica, pravna lica protiv 29 lica i fizička lica protiv 67 lica i NVO protiv 22 lica.

Od ukupnog broja prijava koje su bile u radu tokom 2020. godine, protiv 438 lica, tužilaštvo je riješilo prijave protiv 403 lica (92,00%) dok je ostalo neriješenih prijava protiv 35 lica (7,99%).

Kao i ranijih godina, u ukupnom kriminalitetu poznatih učinilaca krivičnih djela preovladavaju punoljetna lica sa 384 prijave (96,24%), a maloljetnici sa 15 prijava (3,76%).

“Struktura kriminaliteta poznatih učinilaca krivičnih djela nije se u bitnom izmijenila u odnosu na prethodnu godinu, tako da u ukupnom broju primljenih prijava protiv poznatih učinilaca krivičnih djela preovladavaju krivična djela protiv zdravlja ljudi – 181 lica, a po zastupljenosti ih slijede krivična djela: protiv službene dužnosti – 59 lica, protiv života i tijela – 47 lica, protiv imovine – 13 lica”, napominje se u Izvještaju.

PAD KRIMINALITETA

U toku 2020. godine, državni tužioci donijeli su naredbe za sprovođenje istrage protiv 161 lica, što je manje za 81 naredbu u odnosu na 2019. godinu.

“Nakon završene istrage postupak je obustavljen protiv 13 lica, što je veći broj lica nego u prethodnoj godini kada je bilo obustava istrage protiv 9 lica. Pored istraga, koje su neriješene iz prethodnih godina, a kojih je bilo protiv 78 lica, državni tužioci su imali ukupno u radu istraga protiv 239 lica. U izvještajnoj godini protiv 13 lica istraga je riješena obustavom postupka, protiv 17 lica istraga je ustupljena na nadležnost, protiv 158 lica istraga je riješena podizanjem optužnice, protiv jednog lica je istraga riješena prekidom, protiv 48 lica istraga je ostala neriješena kod tužilaštva, dok je istraga protiv dva lica još uvijek ostala neriješena kod suda. Od neriješenih istraga (48), protiv 29 lica istraga je započeta u novembru i decembru mjesecu 2020. godine, koji rezultat upravo ukazuje na ažurno postupanje tužilaca u predmetima”, ističe se u Izvještaju.

U izvještajnom periodu optužena su ukupno 224 lica, od čega su protiv 158 lica podignute optužnice poslije sprovedene istrage, protiv 63 lica podignute su neposredne optužnice, a protiv tri lica podignut je optužni predlog. Neriješenih optuženja iz ranijeg perioda bilo je protiv 401 lica, tako da je ukupno optuženja u radu bilo protiv 625 lica.

SKORO SVE OPTUŽNICE POTVRĐENE

Od ukupnog broja optuženja u izvještajnoj godini – njih 224, sud je potvrdio optužnice protiv 194 lica, a u odnosu na četiri lica optužnica je vraćena na dopunu istrage. Od ukupnog broja kontrolisanih optužnica, njih 198 potvrđeno je 194 (98,00%).

U izvještajnom periodu u ovom tužilaštvu formirano je 38 predmeta stepena tajnosti – „INTERNO“, dok je formiran tri predmeta stepena tajnosti „TAJNO“.

U Izvještaju se takođe navodi da je u 2020. bilo 37 zaposlenih, od čega 14 državnih tužilaca
(37,84%), od kojih je 10 (71,42%) pripadnica ženskog pola. Poslove službenika
obavljalo je njih 23 (62,16%), a od ukupnog broja zaposlenih službenika, njih 14
su pripadnice ženskog pola, odnosno (60,87%).

PO ČETIRI ZAPOSLENA NA JEDNU KANCELARIJU

Poseban problerm, navodi se u u Izvještaju je to što postoji nedostatak prostornih kapaciteta za rad tužilaštva.

“Prostorije Višeg državnog tužilaštva u Podgorici smještene su u zgradi Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, u kojoj je smješteno i Specijalno državno tužilaštvo. S obzirom na to da Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim kabineta rukovodioca, raspolaže sa još 10 kancelarija, pa kada se ima u vidu da je u ovom tužilaštvu u izvještajnoj godini posao obavljalo ukupno 37 zaposlenih, to proizilazi da je u kancelarijama kojima raspolaže ovo tužilaštvo, u prosjeku bilo smješteno po četiri
zaposlena”, navedeno je u Izvještaju.

Pored toga, navodi se da ne postoji prostor za arhivu, kao ni adekvatan prostor za smještaj oduzetih predmeta, posebno opojne droge i oružja, odnosno depozit, već je veća količina oružja i veća količina opojne droge smještena u prostorije koje su namijenjene za preduzimanje radnji u istrazi.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici posjeduje dva službena vozila i to, putničko motorno vozilo marke „Renault Megan DCI“ i putničko motorno vozilo marke „Mercedes A-150“ iz 2009. godine, koje nije registrovano zbog tehničke neispravnosti”, navodi se u Izvještaju.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Stefanović: Poginuli svi članovi posade ukrajinskog aviona, prenosio naoružanje za Bangladeš

ANALIZA: Hrvati dionicu plaćali 20 miliona po kilometru bez ijednog tunela

URA: Nakon današnjeg teksta jasno za čije interese radi novoosnovani kvaziportal

Nikolić: Kurti nije švercovao drogu, ali jesu njegova braća, sem toga i par pokušaja ubistva – primjeran je građanin