STIJOVIĆ ZA STANDARD: Policija za devet mjeseci procesuirala oko 1.500 slučajeva nasilja, za žrtvu se vrši procjena bezbjednosti

Slučaj tragično preminule Šejle Bakije okupirao je javnost prethodnih dana i izazvao brojne dileme o tome da li i gdje postoje nedostaci u sistemu, kada je riječ o zaštiti bezbjednosti građana u Crnoj Gori. Prema podacima Uprave policije, za devet mjeseci 2021. godine na teritroji Crne Gore registrovano je 1295 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, dok je policija u istom periodu procesuirala 177 takvih krivičnih djela. Nakon prijavljenog nasilja, za žrtvu se vrši procjena rizika i bezbjednosti, a za nasilnika dodatne operativne provjere. Iz policije su za Standard kazali da su se takve procjene i provjere vršile i u slučaju prijave koju je podnijela Bakija.
STIJOVIĆ ZA STANDARD: Policija za devet mjeseci procesuirala oko 1.500 slučajeva nasilja, za žrtvu se vrši procjena bezbjednosti

Rade Stijović, koordinator Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje nasilja u porodici i maloljetničke delikvencije Centra bezbjednosti Podgorica.

”Svaka prijava nasilja traži i dodatne provjere, te se osoba za koju se sumnja da je nasilnik dodatno provjerava. U operativnom smislu, provjerava se da li ta osoba posjeduje oružje, da li je ranije prijavljivana za nasilje i slično. Dodatne provjere vršile su se i u slučaju tragično preminule Šejle Bakije, koja je Centru bezbjednosti Podgorica prijavila, tada bivšeg nevjenčanog supruga Ilira Đokaja”, ispričao je za Standard Rade Stijović, koordinator Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje nasilja u porodici i maloljetničke delikvencije Centra bezbjednosti Podgorica.

Stijović je u razgovoru za portal Standard iznio detalje iz zavedene prijave, od 26. avgusta 2021. godine, kada je u 19.51 sati pristupila u Centar bezbjednosti Podgorica Šejla Bakija (19) i podnijela pisanu prijavu protiv svog vjerenika Ilira Đokaja, sa kojim je živjela 9 mjeseci u vanbračnoj zajednici, a koja je prekinuta tri mjeseca ranije, nakon čega se Šejla vratila kod svojih roditelja u porodični dom u Karabuškom polju.

”U predmetnoj prijavi Šejla Bakija je navela da je Ilir Đokaj već duže vrijeme uznemirava, prijeti joj telefonskim putem i dolazi ispred kuće njenih roditelja u kojoj i ona živi. Takođe, da je dana 25. avgusta 2021. oko 23 sata, dok se ona nalazila u porodičnoj kući na adresi Karabuško polje, Ilir Đokaj ušao u njihovo dvorište nakon čega se popeo na drugi sprat kuće, zatim ušao u dnevnu sobu preko balkonskih vrata koje je ona pokušala da zadrži, ali nije uspjela, već ih je Ilir odgurnuo i ušao u unutrašnjost gdje joj je uputio riječi ”Ni na nebu, ni na zemlji nećeš biti drugoga. Neću ti dati da se udaš za drugoga, proliće se krv za ovu stvar. Život ti je u mojim rukama.” A sve u prisustvu njene malodobne sestre, nakon čega je otišao iz kuće”, ispričao je Stijović.

Kako je dodao, nakon što je podnijela pisanu prijavu u službenim prostorijama CB, od Šejle su prikupljena dodatna obavještenja o čemu je sačinjen zapisnik.

”Tom prilikom ona je pojasnila da joj je Ilir Đokaj bivši nevjenčani supružnik i da nemaju zajedničke djece. Sa navodima prijave i izjave upoznata je dežurna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se izjasnila da nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti i sugerisala da se radi o prekršaju iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, u skraćenom postupku uz privod lica”, naveo je Stijović.

Postupajući po prijavi, policijski službenici jedinice policije Tuzi, u mjestu Gornji Milješ pronašli su Ilira Đokaja (28), koji je predat na dalje postupanje policijskim službenicima jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici.

”U službenim prostorijama CB Podgorica od Ilira Đokaja su prikupljena obavještenja, na okolnosti navoda u prijavi podnijetoj od strane Šejle Bakije, o čemu je sačinjen zapisnik. Cijeneći navode iz prijave i dobijena saznanja, uz primjene odredbi zakona o zaštiti od nasilja u porodici i zakona o prekršajima, istog dana 26. avgusta u 22.25 sati, Đokaj je uhapšen i protiv njega je Sudu za prekršaje u Podgorici, podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, kazao je Stijović u razgovoru za Standard.

Ilir Đokaj je dana 27. avgusta 2021. godine, u zakonskom roku, uz zahtjev za pokretanje postupka od strane policijskih službenika, sproveden u Sud za prekršaje u Podgorici gdje je održano suđenje u prisustvu ovlašćenog policijskog službenika koji je zastupao zahtjev za pokretanje postupka. Nakon završenog postupka, kako navodi Stijović, pristunima u postupku saopšteno je od strane postupajućeg sudije da se lice Ilir Đokaj oslobađa krivice.

Osim navedene prijave, dodaje Stijović, oštećena Šejla Bakija, Centru bezbjednosti Podgorica nije podnosila druge prijave.

POPUNJAVA SE UPITNIK ZA PROCJENU RIZIKA I BEZBJEDNOSTIza Šejlu Bakiju bio ”umjeren rizik”

Osoba koja prijavljuje nasilje popunjava i Upitnik za procjenu rizika i bezbjednosti, gdje postoji 15 pitanja za žrtvu na koja ona odgovara, između ostalih, da li ste povrijeđeni, da li je nasilje već prijavljeno, koliko dugo traje, da li učinilac posjeduje oružje…

Na četiri preostala pitanja u upitniku odgovara policijski službenik, u odnosu na ono što on zapaža. Na primjer, da li je žrtva uplašena, da li se na žrtvi vide sumnjive tjelesne povrede i slično.

Nakon popunjavanja ovog upitnika, koje ispunjava odgovorno lice, zaključak o stepenu rizika može biti nizak, umjeren i visok.

Zaključak u upitniku koji je popunjen za Šejlu Bakiju bio je da je rizik umjeren.

Načelnik Stijović u razgovoru za Standard objašnjava da se osoba za koju se sumnja da je nasilnik dodatno provjerava nakon prijave.

”Svaka prijava traži provjere koje se vrše i u operativnom smislu, i da li to lice ima oružje, ko je ta osoba.. U sistemu će se vidjeti i da li je to lice ranije prijavljivano za nasilje, za prekršaje..”, kaže Stijović.

PROCES PRIJAVLJIVANJA

Nasilje se može prijaviti u prostorijama Centra bezbjednosti ili telefonskim pozivom. Po prijemu prijave o nasilju, prva slobodna i najbliža patrola odlazi na adresu sa koje je prijavljeno nasilje gdje se na licu mjesta upoznaje sa situacijom.

”Obavještava se dežurni inspektor za nasilje kome se predočava zatečeno stanje, kao i ono koje je prethodilo prijavi. Odmah na licu mjesta se lica koja učestvuju razdvoje (nasilnik i oštećeni) i sa njima se posebno obavlja razgovor takođe na licu mjesta. Ukoliko je bilo fizičkog nasilja oštećeni se upućuje u zdravstvenu ustanovu, a nakon toga u CB da da pisanu izjavu. Nasilnik se privodi u službene prostorije CB”, kazao je Stijović.

Nakon prijave, evidentiranja medicinske dokumentacije ukoliko je ima, obavještava se tužilac kojem se prezentuju dokazi i sačinjava bezbjednosna procjena žrtve, što se takođe prezentuje tužiocu.

”Nakon toga tužilac odlučuje da li se radi o krivičnom djelu ili prekršaju. Nasilnik se lišava slobode i u zakonskom roku sprovodi sudiji Suda za prekršaje u Podgorici. Ukoliko se radi o krivičnom djelu, nakon hapšenja, nasilnik se privodi nadležnom tužiocu koji preduzima dalje mjere”, objasnio je Stijović.

Na pitanje koji su mehanizmi da se osoba zaštiti od nasilja, on kaže svako nasilje treba odmah prijaviti.

”Moj savjet i savjet svih službenika koji se bave ovom problematikom, kao i poruka policije i društva je da svako nasilje treba prijaviti odmah na početku, i ne dozvoliti da to pređe u jednu vrstu zločina kao što se nažalost i desilo. Ne treba trpjeti nikakav vid nasilja”, kazao je načelnik.

Potvrdno je odgovorio na pitanje da li građani mogu da vjeruju u institucije, kada je riječ o njihovoj bezbjednosti. Smatra da apsolutno mogu vjerovati, te da policijski službenici ovog sektora nose veliki i odgovoran posao.

Za devet mjeseci ove godine 1295 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici na teritroji Crne Gore.

Za period od devet mjeseci, od januara do septembra 2021. godine, u Crnoj Gori procesuirano je 177 krivičnih djela iz člana 220 KZ Nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Žrtve ovog krivičnog djela bila su 243 lica, od čega 97 muških, a 146 ženskih.

U istom periodu evidentirano je 1295 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, gdje su žrtve 1344 lica, od čega 569 muških a 775 ženskih.

ŽENE U VEĆEM BROJU ŽRTVE NASILJA

Podaci o prijavama nasilja iz Centra bezbjednosti Podgorica za proteklih devet mjeseci u 2021. godini pokazuju da su žene češće žrtve nasilja.

Januar 2021. godine:

U ovom mjesecu bilo je 10 krivičnih prijava, od čega je 9 prijava iz člana 220 koji se odnosi na nasilje u porodici i 1 prijava iz člana 221 (nedavanje izdržavanja/alimentacija).

U tom periodu bilo je 50 prekršajnih prijava, protiv 57 lica.

Ukupno žrtava 61, od čega muških 22, ženskih 35, i ostalo djeca.

U februaru je policija procesuirala 4 krivična djela po članu 220, dok je podnijela 38 prekršajnih prijava protiv 49 lica.

U drugom mjesecu ove godine bilo je 34 muških žrtava, a 15 ženskih.

U martu mjesecu takođe je bilo 4 krivična djela iz člana 220, a registrovano je i jedno krivično djelo iz člana 168 koje se odnosi na proganjanje. Prekršajnih prijava je 36 protiv 40 lica, dok je muških žrtava 17, a ženskih 23.

April 2021. godine:

Krivična djela 4, takođe iz člana 220 (nasilje u porodici). Prekršajnih prijava 18, protiv 22 lica.

U aprilu je zabilježeno 7 muških žrtava, 17 ženskih i 3 djece.

U maju mjesecu ukupno je registrovano 8 krivičnih djela iz člana 220, jedno iz člana 221, jedno iz člana 403 (oružje) i jedno iz člana 220 stav 5 (kršenje mjere/zabrana prilaska).

Prekršajnih prijava u petom mjesecu ove godine bilo je 41, protiv 46 lica. Žrtava ukupno 47.

Jun 2021. godine:

Policija je u ovom mjesecu procesuirala 7 krivičnih djela, protiv 7 lica, takođe iz člana 220.

U junu je prekršajnih prijava bilo 30, a protiv 36 lica. Žrtava je bilo 39, od čega 18 muških i 18 ženskih, kao i 3 djece.

Jul 2021. godine:

U ovom mjesecu bilo je 10 krivičnih djela iz člana 220 i jedno iz člana 221.

Prekršajnih prijava koje je podnijela policija ukupno 56, dok je žrtava bilo 58 (ženskih 32, muških 20, djece 6).

U avgustu su registrovana tri krivična djela iz člana 220 i jedno iz člana 217.

Prekršajnih prijava u tom mjesecu policija je podnijela 55, protiv 63 lica.

Ukupno je u osmom mjesec registrovana 61 žrtava, od čega 25 muških i 36 ženskih osoba.

Prema podacima policije u septembru ove godine bilo je 6 krivičnih djela iz člana 220, koje se odnose na nasilje u porodici i jedno iz člana 168, što se odnosi na ugrožavanje sigurnosti.

Prekršajnih prijava u prethodnom mjesecu bilo je 36, protiv 43 lica. Žrtava 45, od čega 13 muških, 31 ženska osoba i 1 dijete.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Incident između Bara i Ulcinja: Povrijeđena dva policajca na službenoj dužnosti i skiper čamca za spašavanje

Abazović: Dogovoriti da li će parlamentarni i predsjednički izbori biti u jednom danu

Međunarodna policijska akcija: Pretresi na više lokacija, na meti osobe povezane za švercom oružja, narkotika…..

OSVRT: Crna Gora na raskrsnici – možemo li imati i “jare i pare”?