Izvor: Dnevne novine

Zaključeno skoro 50 sporazuma o priznanju krivice

U prošloj godini specijalni tužioci zaključili su 49 sporazuma o priznanju krivice sa fizičkim licima i jedan sporazum sa pravnim licem, navodi se u godišnjem izvještaju Specijalnog državnog tužilaštva, prenose Dnevne novine.
Zaključeno skoro 50 sporazuma o priznanju krivice

U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su zatvorske, uslovne i novčane, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe.

“Zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je sedam sporazuma o priznanju krivice, svi sporazumi su usvojeni odlukom suda i na osnovu njih je donijeta osuđujuća presuda za sedam osoba na kaznu zatvora. Kumulativno sa zatvorskom kaznom izrečena je i novčana kao sporedna kazna u iznosu od 2.000 eura, u humanitarne svrhe dogovorena je uplata u iznosu od 1.000 eura NVO “Udruženje djece sa teškoćama u razvoju”, dok je na ime troškova krivičnog postupka uplaćen iznos od 5.537,25 eura”, navodi se u izvještaju.

Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je pet sporazuma o priznanju krivice, od kojih su četiri usvojena, a za jedan se čeka odluka suda.

“Na osnovu ova četiri sporazuma donijeta je presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 6.000 eura, te uplata u humanitarne svrhe u korist ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota Kotor u visini od 20.000 eura, a na ime troškova krivičnog postupka 800 eura”, navodi se u Izvještaju.

Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga zaključena su dva sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni odlukom suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 50.000 eura.

U humanitarne svrhe uplaćeno je u korist JU Opšta bolnica “Danilo I” Cetinje iznos od 50.000 eura, dok je zbog nezakonito pribavljene imovinske koristi krivičnim djelima uplaćen iznos od 300.000 eura kao i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 2.150 eura.

Jedan sporazum o priznanju krivice sklopljen je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, koji je usvojen od strane suda i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 2.000 eura, dok je u humanitarne svrhe u korist Kliničkog centra Crne Gore uplaćen iznos u visini od 200 eura.

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključena su dva sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda.

Izrečena je i novčana kazna u iznosu od 7.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 1.750 eura u korist Budžeta Crne Gore.

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz člana i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je pet sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda, te izrečena novčana kazna u iznosu od 78.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 5.450 eura.

Jedan sporazum o priznanju krivice zaključen je prošle godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 3.468 eura.

Specijalni tužioci su zbog krivičnog djela pranje novca zaključili jedan sporazum o priznanju krivice, koji je usvojio sud i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 5.000 eura kao i 20.000 eura na račun trezora (novac pribavljen kriminalnom djelatnošću).

Zbog krivičnog djela pranje novca krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice sa fizičkim licem i jedan sporazum sa pravnim licem, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 3.000 eura, a pravno lice na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 75.000 eura, a na ime imovinsko-pravnog zahtjeva na račun Poreske uprave uplaćen je iznos od 89.820 eura, dok je u humanitarne svrhe uplaćeno 3.000 eura u korist JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 jun” Podgorica, kao i na ime troškova krivičnog postupka 2.228,46 eura.

Četiri sporazuma o priznanju krivice zaključena su prošle godine zbog krivičnog djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom su okrivljeni osuđeni na kaznu zatvora.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 1.963 eura.

Zbog krivičnog djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je 19 sporazuma o priznanju krivice, od kojih je 18 sporazuma usvojeno od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojim se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok jedan sporazum o priznanju krivice čeka odluku suda.

Na ime novčane kazne uplaćen je iznos od 19.500 eura.

U humanitarne svrhe uplaćeno je ukupno 9.500 eura (u korist NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, JU Dom starih Bijelo Polje i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom u Danilovgradu.

Troškovi krivičnog postupka uplaćeni su u ukupnom iznosu od 16.265,31 eura. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice koji je usvojen odlukom suda i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom se izriče uslovna osuda.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 1.406,50 eura.

U 2019. godini za koruptivna krivična djela prijavljeno je 459 osoba, što čini 58,70 odsto od svih prijavljenih osoba.

Kako je iz prethodnog razdoblja ostalo u radu 485 prijava, to je u ovom izvještajnom periodu bilo u radu ukupno prijava za 944 osoba.

Od 944 prijave u radu, u izvještajnom periodu riješeno je 419 prijava, odnosno 44,39 odsto prijava za ova krivična djela.

U odnosu na 351 lice donijeta su rješenja o odbačaju krivičnih prijava, protiv jedne osobe podignut je optužni predlog, naredbe o sprovođenju istrage donijete su u šest predmeta protiv 16 osoba dok su prijave protiv 51 osoba ustupljene drugim tužilaštvima.

Neriješeno je ostalo prijava protiv 525 osoba ili 55,61 odsto prijava u radu.

U 2019. godini za krivična djela visoke korupcije ukupno je optuženo 38 osoba.

Protiv jedne osobe je podignut optužni predlog, a u šest predmeta protiv 37 osoba su podignute optužnice.

Uz neriješena optuženja iz ranijih godina protiv 53 osoba, u izvještajnom periodu je kod suda bilo optuženja protiv 91 osoba.

U predmetima za koruptivna krivična djela sud je donio odluke za devet osoba, od čega je osuđujućom presudom riješeno optuženje protiv četiri osoba (tri na kaznu zatvora, od čega jedan na osnovu sporazuma o priznanju krivice, i jedna uslovna) dok su oslobađajuće presude donijete u odnosu na pet osoba.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno optuženja protiv 82 osoba.

Nezadovoljni odlukama suda, specijalni tužioci su u 2019. godini izjavili žalbe na presude u odnosu na pet osoba, dok su iz ranijeg perioda bile kod suda tri neriješene žalbe.

Žalbe su odbijene u odnosu na sedam osoba, a u odnosu na jedna osobu žalba je ostala neriješena.

Tokom 2019. godine za krivična djela organizovanog kriminala prijavljeno je 200 poznatih učinilaca, što čini 25,58 odsto od ukupno 782 prijavljena osoba.

Kako su iz ranijeg perioda ostale neriješene 44 prijave, u radu je bilo ukupno prijava protiv 244 osoba.

Od ukupno 244 prijave odluke su donešene u odnosu na 196 prijavljenih osoba ili 80,33 odsto.

Protiv 158 prijavljenih osoba donijeta je naredba o sprovođenju istrage, prijave protiv 37 osoba riješene su odbačajem, a jedna prijava je ustupljena drugom tužilaštvu.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješenih prijava protiv 48 osoba ili 19,67 odsto od prijava koje su bile u radu za krivična djela organizovanog kriminala.

×

Preuzmite našu aplikaciju


0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Sklopljeno 37 sporazuma o priznanju krivice, sud odbio 10

U budžet leglo 1,3 miliona eura od okrivljenih za utaju poreza

VRHOVNI SUD: Evo kakva je procedura izbora predsjednika i koje uslove mora da ispunjava

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

SELO GORI, A MINISTARKA SE ČEŠLJA: Crni rekordi Crne Gore u borbi protiv korone

Ministar Jakov Milatović obolio od korone, smješten u Klinički centar

BELIVUKOV OTAC BOMBOM RAZNIO SEBE, NJEGOVU MAJKU I BABU: Masakr počinjen u stanu u Beogradu!

UŽIVO: Zabranjen međugradski vikendom, zabrana izlaska od 21 do 5, lokali rade do 18 sati