ONI PREDSTAVLJAJU GRAĐANE: Koja su zanimanja crnogorskih političara

Političare uglavnom posmatramo kroz njihove javne nastupe i ideološka uvjerenja. Nerijetko ocjenjujemo njihov angažman kroz partijske programe i strukture kojima pripadaju, te glasamo za njih na osnovu onoga što nude i predstavljaju u određenom trenutku. Najmanje se u procjenama osvrćemo na njihovu biografiju. Kakvo iskustvo imaju i u čemu su se sve oprobali, koje radne pozicije su pokrivali prije nego su postali predsjednici političkih partija, poslanici u parlamentu ili državni funkcioneri.
ONI PREDSTAVLJAJU GRAĐANE: Koja su zanimanja crnogorskih političara

Pravnici, ekonomisti, profesori, inženjeri, ljekari, sportisti, novinari…

Izdvojili smo nekoliko istaknutih ličnosti sa crnogorske političke scene, među mnogima zanimljivih biografija.

SIMONIDA KORDIĆ je poslanica Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore.

Simonida Kordić, Foto: Privatna arhiva

Srednju školu završila je u Sjedinjenim američkim državama – Grapevine High School, Dallas, Texas 1987. godine. Zatim je 1992. diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, da bi master studije završila u Velikoj Britaniji 2005. godine University of Sheffield, sa tezom u oblasti ”Marketing i politika-savremene prakse”.

Simonida Kordić pored maternjeg, govori engleski, francuski i kineski (nivo hsk3) jezik.

Od 1992. do 1995. bila je urednica i autorka u Spoljnopolitičkoj i informativnoj redakciji „TV Politika” Beograd. Takođe, novinarka listova „Politika”, „Dnevni telegraf”, „NIN”, Nedeljni telegraf „Politika Ekspres” – Beograd.

U periodu od 1995 do 1997. bila je međunarodno-politička izvjestiteljka za „BK Telekom”. Pokrivala je događaje u međunarodnoj politici i biznisu u Vašingtonu, Londonu, Ženevi, Kuala Lumpuru i dr. Pratila i pokrivala svjetske političke skupove (Samit ministara inostranih poslova G7 u Ženevi 1996. godine, Konferencija UNHCR-a i Međunarodni sastanak ministara za izbjeglice i civilna pitanja 1997. godine). Potom, naredne tri godine, do 2000. urednica dokumentarnih programa na BK „Telekom” u Beogradu.

Od 2002. do 2010. bila je savjetnica predsjednika Opštine Herceg Novi za odnose sa međunarodnim organizacijama i medijima. Da bi od 2006. do 2017. bila na funkciji pomoćnice sekretara za društvene djelatnosti, koordinatorka za kulturu i odnose sa NVO sektorom Opštine Herceg Novi. Od tada do 2020. godine bila je rukovoditeljka Kancelarije za međunarodnu saradnju Herceg Novog.

DUŠKO MARKOVIĆ je poslanik Demokratske partije socijalista i bivši premijer Crne Gore.

Duško Marković

Rođen je 6. jula 1958. godine u Mojkovcu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1983. do 1986. godine bio je zaposlen u Pravnoj službi Rudnika “Brskovo” u Mojkovcu.

Od 1986. do 1989. godine obavljao je poslove sekretara Skupštine Opštine Mojkovac. U mandatu od 1989. do 1991. godine bio je predsjednik mojkovačke Skupštine.

Godine 1991. izabran je generalnog sekretara Vlade Crne Gore, i na toj dužnosti nalazio se do 1998. godine.

Bio je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore 1997/1998. Godine 1998. postavljen je na dužnost pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za Službu državne bezbjednosti, i tu funkciju je obavljao do 2005. godine.

Nakon što je 2005. godine, zbog potrebe reformisanja i unaprjeđenja obavještajno-bezbjednosnog sektora, formirana Agencija za nacionalnu bezbjednost kao sui generis organ državne uprave, imenovan je za njenog prvog direktora.

Na ovu dužnost biran je još jednom, a 2010. godine Skupština Crne Gore izabrala ga je za ministra bez portfelja u Vladi.

U novokonstituisanoj Vladi, krajem 2010. godine, izabran je za potpredsjednika za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, i ministra pravde.

Nakon parlamentarnih izbora 2012. godine, ponovo je biran za potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, a 2013. godine bio je potpredsjednik Vlade za tu oblast, i ministar pravde i ljudskih prava.

Bio je rukovodilac Ministarstva kulture tokom 2014. i 2015. godine.

U periodu od 2016. do 2020. godine bio je predsjednik Vlade Crne Gore.

DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ je poslanica i bivša predsjednica Socijaldemokratske partije.

Draginja-Vuksanovic-Stankovic

U Baru završila Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smjera. Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000. sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Iste godine upisala je poslijediplomske studije (smjer građansko-pravni), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirala je 2005. godine,a doktorsku disertaciju je odbranila 2011. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Izabrana u zvanje Docenta, u septembru 2013. na predmetima Građansko-pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i predmetu autorsko pravo i pravo intelektualne svojine na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju na Univerzitetu Crne Gore na kojima i danas izvodi nastavu.

Tokom redovnih studija, kao najbolji student, nagrađena je sa četiri Plakete Pravnog fakulteta, nagradom »19. cecembra« povodom Dana Oslobođenja Grada Podgorice i Plaketom Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta za oblast društvenih nauka.

Radni odnos na Pravnom fakultetu u Podgorici zasnovala je 2001. godine, kao saradnik u nastavi na predmetima Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo. Radila je kao saradnik i na Dramskoj akademiji – odsjek Produkcija, na predmetu Autorsko pravo i pravo industrijske svojine.

Objavila je više stručnih radova iz oblasti založnog prava sa posebnim osvrtom na prava obezbjeđenje potraživanja. Bavi se pravnom problematikom zaključenja štetnih ugovora po javni poredak i državne interese.

Govori francuski i engleski, a služi se italijanskim i španskim jezikom.

Bila je članica Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE), gdje je imenovana za članicu Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, članicu Potkomiteta za ljudska prava, članicu Potkomiteta za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma, zamjenika člana Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije i članicu Potkomiteta za obrazovanje, mlade i sport.

Na IX Kongresu SDP održanom 29. juna 2019. godine na Cetinju izabrana je za Predsjednicu SDP.

BRANKO RADULOVIĆ je poslanik Pokreta za promjene i zamjenik predsjednika te partije.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Titogradu. Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Skoplju 1975, a magistrirao na Fakultetu za materijale i metalurgiju u Ljubljani 1986. i doktorirao na Tehnološko-matalurškom fakultetu u Beogradu 1989.

Od 1976. do 1986. radio je u MZT- Skopje, obavljajući niz rukovodećih funkcija. U periodu kada je bio direktor fabrike, ona je proglašena za najbolju privrednu organizaciju u SFRJ, a 1986. je dobila nagradu AVNOJ-a.

Od 1986. do 1990. radio je na Institutu za tehnička istraživanja u Podgorici, gdje je obavljao funkciju šefa Zavoda za HTM.

Od 1990. radio je na Metalurko-tehnološkom fakultetu u Podgorici, gdje je biran za docenta, vanrednog i redovnog profesora na predmetima Termička obrada, Specijalni metalni materijali, Inžinjerstvo površina i Fazne transformacije. Obavljao je funkcije šefa Katedre za fizičku metalurgiju, rukovodilac postdiplomskih studija i potpresjednika Senata Univerziteta Crne Gore.

Autor je i koautor više od 200 naučnih radova, kao i pet univerzitetskih uđžbenika, te nosilac tri patenta. Boravio je na specijalizacijama u Japanu, Engleskoj, Njemačkoj, Rusiji, Italiji, Češkoj… Internacionalni bibliografski centar u Kembriđžu mu je 2004. godine dodijelio nagradu za izuzetne rezultate u oblasti tehničkih nauka i svrstao ga u vodeće naučnike u svijetu.

Od 1990. aktivno je pripadao antiratnom, antirežimskom i prodemokratskom bloku, pišući brojne tekstove, peticije i učestvujući na mnogim skupovima. Bio je visoki funkcioner LSCG. Jedan je od osnivača Grupe za promjene i potpresjednik Pokreta za promjene. Bio je poslanik u 23. i 24. sazivu Skupštini Crne Gore.

U 25. sazivu Skupštine Crne Gore potpredsjednik je Skupštine i poslanik Pokreta za promjene u redovima koalicije Demokratski front.

DANIJELA ĐUROVIĆ poslanica je Socijalističke narodne partije u Skupštini Crne Gore.

Danijela Đurović rođena je 27. marta 1973. godine u Kotoru.

Osnovnu i dio srednje škole završila je u Herceg Novom, a maturirala je u Peoria, država Ilinois, SAD.

Zvanje diplomiranog inženjera menadžmenta stekla je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a magistrirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, odsjek biologija i stekla zvanje magistra ekologije i zaštite životne sredine.

Radno iskustvo započela je u firmi „Generalmarket“ d.o.o. Beograd na mjestu rukovodioca komercijalne službe u periodu od 1996. do 2000. godine.

Zaposlena u „Čistoća“ d.o.o. Herceg Novi od 2000. godine na poslovima strateškog razvoja i unapređenja sistema kvaliteta menadžmenta i nosilac je svih bitnih projekata i studija iz oblasti zaštite životne sredine. Autor je više naučnih radova iz oblasti zaštite životne sredine i stručni saradnik i konsultant iz oblasti upravljanja otpadom u zemlji i inostranstvu.

Bila je menadžer Opštine Herceg Novi u periodu od 2008. do 2012. godine, te predsjednica Skupštine opštine Herceg Novi 2012-2015. godine.

IVAN BRAJOVIĆ poslanik i predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore i bivši predsjednik Skupštine.

Rođen je 9. marta 1962. godine, u Podgorici.

Osnovnu i srednju školu je završio u Danilovgradu, a Građevinski fakultet – saobraćajni smjer, u Podgorici.


Do uvođenja višestranačkog sistema, bio je delegat u SO Danilovgrad, član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, sekretar omladine Crne Gore, potpredsjednik Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore.

Jedan je od osnivača Socijalističke partije Crne Gore, Saveza reformskih snaga Jugoslavije za Crnu Goru i Socijaldemokratske partije Crne Gore.

U Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore i u njeno ime obavljao je funkcije sekretara Izvršnog odbora SDP CG, odbornika i potpredsjednika u opštini Danilovgrad, poslanika u Skupštini Republike Crne Gore, poslanika u Skupštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora, član delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Na parlamentarnim izborima 2002. i 2006. godine biran je za poslanika u Skupštini RCG.

Poslije parlamentarnih izbora održanih 29. marta 2009. godine, 10. juna iste godine izabran za ministra unutrašnjih poslova i javne uprave.

Od 2012. do 2016. godine obavljao je funkciju ministra saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore.

Na Osnivačkoj skupštini Socijaldemokrata Crne Gore, održanoj 31. jula 2015. godine, izabran je za odgovorno lice SDCG, a na Prvom kongresu, 31. januara 2016. godine i za njenog prvog predsjednika.

U periodu od 2016. do 2020. bio je predsjednik Skupštine Crne Gore.

Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima su – Nagrada povodom oslobođenja Danilovgrada 9. decembar” i Studentska nagrada povodom Dana oslobođenja Podgorice “19. decembar”.

Koristi se engleskim i ruskim jezikom.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

STANDARD SAZNAJE: U Jovanićevom stanu pronađena veća količina novca i kolekcija skupocjenih satova

(Video)Abazovića dočekali zvižducima i uvredama na Cetinju, Krivokapića i Konjevića aplauzom

Nikolić: Vodi se hajka protiv Vukovića, Bošković sprovodi samovolju

Zatvor od 11 dana za Kotoranina: Udario suprugu, nazivao je pogrdnim imenima