test

CGO: Vojinović hitno da smijeni direktora Pomorske škole u Kotoru

Standard

01/09/2023

07:29

Direktora Srednje pomorske škole u Kotoru Ratka Petrovića, koji je kršio zakon, zapošljavao svoju kćerku i čak izmišljao radna mjesta za nju, nije smijenio ministar Miomir Vojinović, jer ,'Prosvjetna inspekcija nije učinila zvanični prijedlog za razrješenje direktora', rekli su Pobjedi iz Ministarstva prosvjete.”Pa iz tih razloga direktor nije razriješen. U nalazu prosvjetnog inspektora (od prošle godine), koji pominjete, piše da utvrđene činjenice ‘mogu za posljedicu imati prijedlog za razrješenje’ ”, glasi odgovor Ministarstva na pitanje Pobjede zašto Vojinović prošle godine nije razriješio Petrovića.

Ministar razrješavao druge direktore
Ministar je, međutim, na početku svog mandata, koji je startovao od aprila prošle godine, u više navrata poručivao i obećavao da će ažurno pratiti rad direktora obrazovno-vaspitnih ustanova.

”I savjesno ću donositi odluke na osnovu njihovog rada”, rekao je početkom ove godine za Pobjedu ministar Vojinović.

Tada je obavijestio javnost da su smijenjena tri direktora osnovnih škola i jedan direktor srednje škole. Ti direktori su ostali bez funkcija, između ostalog, zato što nijesu izvršavali radne zadatke.

Centar za građansko obrazovanje poslao je juče inicijativu Ministarstvu prosvjete i zatražio je od ministra Vojinovića da hitno konstituiše privremeni školski odbor u kotorskoj školi kako bi se mogli izjasniti o nalazu prosvjetnog inspektora koji je utvrdio da je direktor Petrović kršio zakon. Izvršna direktorica CGO Daliborka Uljarević je istakla da CGO cijeni da je sada obaveza ministra da hitno konstituiše ovo tijelo shodno zakonu i da se uključi u pitanje razrješenja direktora Petrovića.

Od maja ove godine, kako je propisano novim izmjenama zakona, direktore škola bira i razrješava školski odbor, a ne ministar.

Iz CGO su rekli Pobjedi da su podnijeli inicijativu zato što je direktor Petrović nezakonito rukovodio ustanovom, što je utvrdio prosvjetni inspektor, i preporučio da se razriješi shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

”CGO poziva ministra da hitno preduzme mjere po ovoj inicijativi ili da i sam podnese ostavku imajući u vidu činjenicu da je u vrijeme utvrđenih nepravilnosti on sam bio dužan da razriješi direktora Petrovića, jer je to bilo u njegovoj nadležnosti, nakon utvrđenih kršenja”, rekla je viša pravna savjetnica u CGO Snežana Kaluđerović.

Prosvjetni inspektor Vesko Joksimović utvrdio je prošle godine da je direktor Srednje pomorske škole iz Kotora Ratko Petrović prekršio zakon, zloupotrijebio položaj i da u njegovom radu ima primjesa nepotizma. U školi je u više navrata zapošljavao, odnosno zaključivao je ugovore sa svojom kćerkom.

”Što za posljedicu može imati prijedlog za razrješenje”, zaključio je inspektor Joksimović u nalazu od 22. juna prošle godine u koji je Pobjeda imala uvid.

Petrović je i dalje direktor ove ustanove.

Inicijativa CGO
Centar za građansko obrazovanje u inicijativi, koju potpisuje direktorica Daliborka Uljarević, navodi da imajući u vidu činjenicu da školski odbor te ustanove, koji bi trebalo da odlučuje i o razrješenju direktora, ne uspijeva da se u potpunosti konstituiše, nema legalno izabrane predstavnike koji treba da ga sačinjavaju, kao ni izabranog predsjednika, upravljanje školom je dovedeno u pitanje.

”Ministarstvo mora delegirati svoje predstavnike u ovo tijelo koji treba da štite interese Ministarstva i zakonitog upravljanja ustanovom, a podsjećamo da, shodno članu 72 stav 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, ustanovom upravlja školski odbor”, navela je Uljarević.

CGO je, ističe Uljarević, stanovišta da se školski odbor mora hitno konstituisati i održati sjednicu po tački dnevnog reda izvršenja rješenja o utvrđenom inspekcijskom nadzoru.

”Inspektor je u postupku nadzora utvrdio da je direktor Srednje pomorske škole u Kotoru Ratko Petrović kršio pozitivne zakonske propise, činio prekršaje i zloupotrebljavao službeni položaj nepotističkim radnjama, a što je osnov za njegovo razrješenje. Dalje postupanje je u nadležnosti školskog odbora ustanove koji nije konstituisan”, istakla je direktorica CGO.

Izbjeći samovolju direktora
Da bi izbjegli samovolju jednog direktora koji zloupotrebljava službeni položaj u rukovođenju ustanovom i da bi se školom mogao upravljati školski odbor, treba izbjeći sve eventualne opstrukcije od strane direktora Petrovića u formiranju i sazivanju školskog odbora. To znači da se mora djelovati hitno shodno članu 75 i da ministar mora formirati privremeni školski odbor, pojašnjava Uljarević u dopisu.

Inspektor Joksimović je postupao po prijavi zaposlene koja se žalila na odluke direktora Petrovića. Podnositeljka te inicijative je obavljala poslove administratora za obrazovanje odraslih, a na tu poziciju je zapošljena potom kćerka direktora Petrovića.

Podnositeljka inicijative je imala stalni radni odnos, primljena je na puno radno vrijeme iako nije imala časove, te je direktor Petrović kazao inspektoru da je, između ostalog, želio da joj pomogne, pa je pokrenuo proceduru za sistematizaciju i otvaranje radnog mjesta – organizatora praktične nastave, te je raspoređena na to radno mjesto.

”Mjesto administratora za obrazovanje odraslih dao sam mojoj kćerki koja je magistar engleskog jezika i koja je tu zaposlena na 30 dana, od 1. 4. 2022. godine i to dva puta po 30 dana”, odgovorio je direktor Petrović inspektoru.

Tok ugovora sa kćerkom
Inspekcija je utvrdila da je njegova kćerka profesor jezika i književnosti, ali da u personalnom dosijeu nema dokaza da je magistar engleskog jezika, kako to tvrdi direktor Petrović.

Inspektor je došao do saznanja da je kćerka direktora suprotno zakonu angažovana ugovorom od 3. 11. 2021. godine da predaje devet časova engleskog jezika do povratka radnice koju zamjenjuje. Ona je preuzeta iz JU Muzička škola iz Tivta. Inspektor je objasnio da je članom 109 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju propisano da nastavnik koji je zaposlen na neodređeno vrijeme, a nema normu časova utvrđeno zakonom, odnosno za čijim radom je prestala potreba zbog promjene obrazovnog programa, odnosno standarda i normativa ili smanjenja obima upisa može zasnivati radni odnos u drugoj ustanovi do pune norme časove, a na osnovu sporazuma direktora ustanove.

Stavom dva istog člana propisano je da nastavnik koji je zaposlen na neodređeno vrijeme u ustanovi može se preuzeti u drugu ako ispunjava uslove propisane zakonom i aktom o sistematizaciji radnih mjesta, uz saglasnost nastavnika.

Sekretarka upozoravala na nezakonitost
Sekretarka Srednje pomorske škole Marijana Sundečić je, kako je navedeno u nalazu inspektora Joksimovića, obavještenjem ukazala direktoru Petroviću na citirane odredbe člana 109 prema kome nije moguće zaključiti sporazum o preuzimanju Petrović iz Muzičke škole na određeno vrijeme.

Direktor škole Ratko Petrović, međutim, nije uvažio stručno mišljenje i objašnjenje pravnice i sekretarke škole, već je, navodi inspektor Joksimović, suprotno zakonu zaključio sporazum o preuzimanju Ivone Petrović i ušao je u zonu prekršaja.

Opštim zakonom o obrazovanju je propisano da će se novčanom kaznom od 500 do 15.000 eura kazniti za prekršaj ustanova ako zaključi sporazum sa nastavnikom suprotno odredbi člana 109, dok će se za isti prekršaj kazniti i odgovorno lice u ustanovi novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura.

”Ovakvim nezakonitim zaključivanjem sporazuma o preuzimanju nastavnika u prekršaju je i JU Muzička škola Tivat koju zastupa direktorica škole mr Zorana Jovanovć”, istakao je inspektor Joksimović.

Zaključio je da Ivona Petrović ne ispunjava uslove za izvođenje nastave engleskog jezika u pogledu stručne spreme, te da stoga ,,ne čudi činjenica da je u članu 3 ugovora od 3. 11. 2021. izostavljena iz zakona stavka – ,,odgovarajućeg profila, što je vrlo indikativno“.

Dalje inspektor konstatuje da direktor škole 31. 1. 2022. godine zaključuje sa kćerkom ugovor o dopunskom radu, izbjegavajući i nepoštujući odredbe člana 101 i 101 b Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kao materijalnog propisa koji reguliše ovu stvar i ponovo čini prekršaj. Propisano je da Petrović dobija naknadu u iznosu od 265,36 eura. Ugovorom je precizirano da se imenovana, koja je zaposlena sa polovinom punog radnog vremena u Muzičkoj školi u Tivtu, obavezuje da će za poslodavca obavljati posao nastavnice engleskog jezika sa polovinom punog radnog vremena i obavljati nastavu i engleskog jezika sa devet časova sve do povratka sa bolovanja radnice koju zamjenjuje, a ne duže od 28. 2. 2022.

Nepostojeće radno mjesto
Zaključuje se potom ugovor sa Petrović i 7. 3. 2022, na period od 30 dana, a ne duže od 31. 3. 2022. Tada je raspoređena da obavlja poslove radnika administratora za refundaciju đačkih karata koje mjesto nije ni sistematizovano, niti je odobreno od Ministarstva prosvjete, navodi inspektor. Za to nepostojeće radno mjesto primala je 120 eura.

Na kraju je direktor potpisao sa kćerkom ugovor i 31. 5. 2022. da bude administrator sa polovinom punog radnog vremena, od 1. 6. 2022. do 30. 6. 2022. Naknada je 250 eura. Inspektor je ukazao direktoru da je obavezan da po isteku ugovora imenovanoj otkaže ugovor o dopunskom radu.

Izvor: Pobjeda

Ostavite komentar

Komentari (0)