Izvor: Dnevne novine

Krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti počinila 33 policajca

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je u toku 2020. godine izvršilo kontrole zakonitosti vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja u ukupno 89 slučajeva, u kojima je nakon sprovedenih postupaka u 16 utvrđeno postojanje osnovane sumnje u propuste, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policajaca, saopštio je za Dnevne novine načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Milan Adžić.
Krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti počinila 33 policajca

Na osnovu činjenica i dokaza utvrđenih u sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole u ovim slučajevima, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je dostavilo šest izvještaja nadležnim državnim tužilaštvima na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su ukupno 33 policijska službenika izvršila krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti 19 policijskih službenika zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, sedam zbog krivičnog djela zlostavljanje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda i sedam zbog krivičnog djela zlostavljanje.

“Osim već pomenutih šest predmeta izvještaja o izvršenim kontrolama nadležnim državnim tužilaštvima je dostavljeno i još 11 predmeta izvještaja, na ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskihslužbenika koji su preduzimali službene mjere i radnje. U naznačenih 11 slučajeva nijesu utvrđeni dokazi o postojanju elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, ali su, obzirom na činjenice da se radilo o navodima o nezakonitom postupanju policijskih službenika ili navodima o nezakonitoj upotrebi sile na štetu građana, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika koji su preduzimali službene mjere i radnje u ovim slučajevima”, kazao je Adžić.

NAJBOLJI REZULTATI RADA NA GODIŠNJEM NIVOU

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu je direktoru Uprave policije na dalji postupak dostavilo devet izvještaja o izvršenim kontrolama, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv ukupno 14 policijskih službenika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjima u ovim slučajevima počinili teže povrede službene dužnosti utvrđene Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

“Rukovodeći se principima zakonitosti i profesionalnosti u radu, te principijelnim i nepristrasnim postupanj em u vršenju poslova iz nadležnosti, uz nultu toleranciju prema svim oblicima nepravilnog, neprofesionalnog ili nezakonitog rada i postupanja policijskih službenika prilikom vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je u 2020. godini ostvarilo rezultate rada koji se, u efektivnom smislu, mogu smatrati jednim od najboljih rezultata rada unutrašnje kontrole policije na godišnj em nivou u dosadašnj em periodu postojanja ovog kontrolnog mehanizma nad radom policije”, ističe Adžić.

On smatra da ostvareni rezultati u 2020. godini predstavljaju podsticaj za nastavak stalnih i intenzivnih aktivnosti unutrašnje kontrole policije u izvršavanju zakonom utvrđenih poslova, a naročito u pogledu kontrole zakonitosti poštovanja i zaštite ljudskih prava od strane policijskih službenika prilikom izvršavanja policijskih zadataka i primjene policijskih ovlašćenja, te otkrivanja i suzbijanja krivičnih djela policijskih službenika izvršenih na radu ili u vezi sa radom.

“Moram posebno ukazati na činjenicu da su ostvareni rezultati u toku 2020. godine, u dijelu koji se odnosi na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih postupanja policijskih službenika, nastali kao posljedica visoko profesionalnog, odgovornog i predanog odnosa službenika unutrašnje kontrole policije prema izvršavanju poslova iz nadležnosti i pokazatelj su mogućnosti unutrašnje kontrole policije da u narednom periodu, uz jačanje materijalno tehničke opremljenosti i kadrovski kapaciteta, ostvari još značajnije rezultate, kako u odnosu na otkrivanja i suzbijanja krivičnih djela izvršenih od strane policijskih službenika, tako i u odnosu na izvršavanje ostalih poslova iz nadležnosti”, baveo je on.

Cijeni da postizanje što je moguće višeg stepena efikasnosti unutrašnje kontrole u otkrivanju svih oblika nepravilnosti i nezakonitosti u radu policijskih službenika prilikom vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja i preduzimanje mjera i radnji u cilju pokretanja postupaka za utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika po tom osnovu, ima za osnovni cilj generalnu prevenciju i nastojanje da se smanji broj slučajeva neprofesionalnog i nezakonitog postupanja policijskih službenika koji, osim što se posljedicama direktno reflektuju na ugrožavanje sloboda i prava građana, istovremeno urušavaju i kredibilitet same policijske službe u društvu, zbog čega takva postupanja ne bi smjela imati bilo kakav vid opravdanja ili podrške u okvirima policijske službe.

45 PRITUŽBI GRAĐANA

“Prema statistici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije u toku 2020. godine, izvršene su kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu 45 pritužbi građana, na osnovu kojih je u pet slučajeva (11,11 odsto od ukupnog broja) ocijenjeno da su pritužbe bile osnovane”, ističe Adžić.

Prema riječima Adžića, analiza pritužbi podnijetih Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije u 2020. godini ukazuje da je, od ukupnog broja (45 pritužbi), bilo najviše pritužbi upućenih na postupanje policijskih službenika policije opšte nadležnosti 34 pritužbe, dok se sedam pritužbi odnosilo na postupanje policijskih službenika kriminalističke policije, tri pritužbe na postupanje policijskih službenika granične policije i jedna pritužba na postupanje policijskog službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Pritužbe građana su se u 41 slučaju sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja, dok su se u četiri slučaja pritužbe odnosile na ponašanje policijskih službenika van službe.

“Od 41 slučaja pritužbi u kojima su građani izrazili primjedbe i prigovore na postupanje policijskih službenika u vršenju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja, u 18 slučajeva na postupanje policijskih službenika u izvršavanju poslova održavanja javnog reda i mira, u 14 slučajeva se radilo o prigovorima na postupanje policijskih službenika u vršenju poslova kontrole i regulisanja saobraćaja, u sedam slučajeva na postupanje policijskih službenika u izvršavanju poslova kriminalističke policije i u dva slučaja na postupanje policijskih službenika granične policije u vršenju poslova kontrole na graničnom prelazu. Tri od ovih pritužbi su sadržavale navode o nezakonitoj upotrebi sile od strane policijskih službenika”, navodi se u izvještaju.

U 11 SLUČAJEVA KONSTATOVANI PROPUSTI

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su u toku 2020. godine izvršili 44 kontrole provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika. Nakon sprovedenih postupaka provjera, u 11 slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje propusta, nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika.

U preostala 33 slučaja, u postupcima kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi ukazivale na postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika.

Međutim, i pored toga što u predmetnim slučajevima nijesu utvrđeni dokazi o postojanju elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, u devet slučajeva u kojima se radilo o navodima o nezakonitom postupanju policijskih službenika ili navodima o nezakonitoj upotrebi sile na štetu građana, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika koji su preduzimali službene mjere i radnje.

POLICAJAC NAMJERNO DAO NETAČNE PODATKE

U pet slučajeva, direktoru Uprave policije na dalji postupak, dostavljeni su izvještaji o izvršenim kontrolama, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv 7 policijskih službenika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti, i to protiv: jednog policijskog službenika zbog propuštanja radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava zvršavanje službenih zadataka, četiri policijska službenika zbog zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi, jednog policijskog službenika zbog neizvršavanje ili nesavjesno ili neblagovremeno ili nemarno vršenje službenih obaveza, u sticaju sa prikrivanjem teže povrede službene dužnosti od strane neposrednog rukovodioca, kao i jednog policijskog službenika davanje netačnih podataka koji su od uticaja za donošenje odluke.

×

Preuzmite našu aplikaciju


0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Tri policajca predata Tužilaštvu zbog prevare u službi

U svim gradovima rad policije sa građanima kvalitetan i bezbjedan

IZ POLICIJE ZA STANDARD: U CG djeluje 11 klanova, opasnost prijeti i od vjerskog radikalizma i sajber kriminala

Policajci na meti kriminalaca: Ovo su slučajevi u kojima su pripadnici policije morali da pucaju

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Hapšenja po potrebi

Uoči razliku: Prije i poslije URE

Državni sekretar MUP-a Rade Milošević, vlasnik kompanije i tri automobila

Kako je ministarka Injac ignorisala Ustav