test

Ministarstvo prosvjete: Polaganje vozačkog ispita biće organizovano u najskorijem roku, proširen broj komisija

Standard

08/05/2023

17:09

Ministarstvo prosvjete saopštilo je da nije došlo do promjene članova ispitnih komisija za polaganje vozačkih ispita kako se u javnosti špekulisalo.“U prethodnom periodu Ministarstvo prosvjete je prema Upravi policije, zbog realne potrebe usljed povećanja vremenskog trajanja vozačkog ispita odnosno njegovog dijela koji se odnosi na praktični dio ispita na javnom putu, iniciralo proširenje broja ispitnih komisija s trenutnih 14 na 20. U gotovo svakodnevnoj komunikaciji s predstavnicima Uprave policije došlo se do zaključka da je ova promjena nužna kako bi se ispiti realizovali u skladu sa propisima iz ove oblasti. Ukoliko ispitne komisije budu formirane, Ministarstvo prosvjete će o tome obavijestiti članove ispitih komisija, auto škole i zainteresovanu javnost. Članovi ispitnih komisija se ne biraju po partijskim i rodbinskim vezama, već u skladu s propisima koji regulišu ovu oblast”, ističu iz Ministarstva prosvjete.

Na dio primjedbi koji se odnose na ovlašćene ispitivače, Ministarstvo prosvjete je, kako su naveli, donijelo Pravilnik kojim je regulisana ova oblast.

“U skladu s ovim Pravilnikom, licenca za ovlašćenog ispitivača, prema prelaznim odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, izdaće se licu koje je prije početka primjene ovog zakona bilo, u periodu od najmanje dvije godine, član ispitnih komisija za polaganje vozačkog ispita kao predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja ili Uprave policije. Da bi svi zainteresovani mogli da steknu licencu, potrebno je bilo pripremiti i Program obrazovanja. U tom pravcu, Ministarstvo prosvjete je iniciralo izradu istog kod JU Centar za stručno obrazovanje, kao jedine institucije u Crnoj Gori koja je nadležna za izradu istog. U tom pravcu očekujemo da će Program biti brzo završen i na taj način stvorena mogućnost sticanja licence za ovlašćene ispitivače za sve zainteresvoane”, pojasnili su u saopštenju.

Takođe, ističu da ministar Vojinović i Ministarstvo prosvjete nijesu inicirali izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Povodom izmjena pojedinih članova Zakona, predstavnici Ministarstva prosvjete su, ukazuju, imali sastanak s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Što se tiče neorganizovanja ispitnih rokova obavještavamo da će Ministarstvo prosvjete u najskorijem mogućem roku obavijestiti kada će biti organizovan naredni ispitni rok, na zadovoljstvo svih auto škola i kandidata za polaganje vozačkog ispita, a u skladu s Pravilnikom o bližem načinu organizovanja i sprovođenja polaganja vozačkog ispita. Ministarstvo prosvjete se na ovaj potez odlučilo kako bi se unaprijedilo kvalitet organizacije i sprovođenja praktičnog i teorijskog dijela vozačkog ispita. Tim povodom je prethodne sedmice u prostorijama Ministarstva prosvjete održan radni sastanak kojem su prisustvovali pojedini predstavnici Ministarstva i Uprave policije koji mogu dati doprinos unaprjeđenju kvaliteta vozačkog ispita”, naveli su u saopštenju.

Povodom učestalih konstatacija da se u oblasti rada auto škola ne sprovode aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta, iz Ministarstva prosvjete napominju da je u prethodnom periodu to ministarstvo  pripremilo nove testove za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita.

“Testovi su prevedeni na engleski i albanski jezik. Testove je pripremila Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo prosvjete, a činili su je predstavnici Uprave policije, Mašinskog fakulteta, Policijske akademije, srednjih stručnih škola, Centra za stručno obrazovanje. Ispitna pitanja su urađena u potpunosti u skladu s metodologijom Ispitnog centra i dobila su pozitivno mišljenje Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gori, koji je uradio recenziju ovih testova. Uvođenje novih testova za cilj nema da kandidati ne polažu teorijski dio vozačkog ispita, već da kandidati pokažu znanje stečeno na časovima teorijske nastave u auto školama, koje će kasnije primjenjivati u praksi. Tim povodom apelujemo na auto škole da kandidatima održe Programom propisan broj časova teorijske nastave”, ističu iz Ministarstva prosvjete.

Pored toga, sproveden je, dodaju, postupak licenciranja svih auto škola u Crnoj Gori prvi put, u skladu s novim Pravilnikom o uslovima koje treba da ispuni auto škola.

“Sada auto škole imaju jednake uslove koji su usklađeni sa Evropskom direktivom i standardima Evropske unije. Takođe, izmijenjen je Pravilnik o načinu organizacije i sprovođenja vozačkog ispita u dijelu trajanja vozačkog ispita radi usaglašavanja sa Evropskom direktivom radi priznavanja naših vozačkih dozvola u zemljama EU, kao i Pravilnik za izdavanje licenci za ovlašćene ispitivače”, kazali su iz resora Vojinovića.

Posebno su istakli  da je potpisan Memorandum o saradnji s Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore o saradnji u oblasti organizacije seminara za instuktore, predavače i ispitivače u auto školama, “čime su stvoreni uslovi za i oblast cjeloživotnog obrazovanja ovog kadra podignemo da veći nivo”.

“Pripremljena je Odluka o visini naknade troškova za polaganje vozačkog ispita, u čijoj izradi smo konsultovali sve auto škole u Crnoj Gori, kao i Upravu policije i Mašinski fakultet. Sve ove aktivnosti imale su za cilj podizanje kvaliteta rada auto škola i uslova koje one pružaju kandidatima, ali i poboljšanje uslova za rad auto škola. Ministarstvo prosvjete će i u narednom periodu nastaviti da radi na izmjeni svih propisa kojima je regulisana oblast rada auto škola i donositi odluke u skladu s istima, u cilju podizanja kvaliteta u ovoj oblasti a samim tim i podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima”, zaključuju u saopštenju.

Ostavite komentar

Komentari (0)