test

Upravni sud presudio da je Vučković ipak kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda

Standard

30/05/2023

07:10

Upravni sud poništio je akt Vrhovnog suda Crne Gore kojim je ta sudska instanca u januaru ove godine odbila da utvrdi prijedlog kandidature sutkinje Vesne Vučković za izbor predsjednice Vrhovnog suda zbog, kako je tada obrazloženo, toga što ona na sjednici nije dobila dvotrećinsku podršku ukupnog broja sudija.Time je, kako je saopšteno juče iz Upravnog suda, usvojena tužba tužilje Vučković i istovremeno utvrđeno da je Upravni sud presudio da je ona kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, o čemu ponovo treba da se izjasni Sudski savjet.

Povezani Članci

To je siže odluke Upravnog suda koji je utvrdio da je Vučković, koja je na Opštoj sjednici sudija Vrhovnog suda dobila glasove 12 sudija i sutkinja, zapravo imala neophodnu dvotrećinsku većinu. Obrazloženo je da je Vrhovni sud propustio da na pravi način odredi pitanje dvotrećinske većine, jer ju je računao u odnosu na ukupan broj sudija koji iznosi 19. Upravni sud je utvrdio da je kvota za izračunavanje dvotrećinske većine trebalo da bude umanjena sa 19 na 18 sudija, s obzirom da kandidatkinji Vučković nije bilo omogućeno da glasa, odnosno bila je izuzeta, iako joj je Poslovnik kao v.d. predsjednice davao pravo glasa.

” Posebno ako se ima u vidu da tužilji nije omogućeno glasanje, iako za to nije postojao zakonski razlog, jer pravo glasa imaju sudije i predsjednik suda, iz čega proizilazi da je i tužilja kao sudija tog suda imala pravo glasa. Imajući u vidu da tužilja nije glasala, Sud ocjenjuje da se morao proporcionalno umanjiti broj sudija u odnosu na koji se vršilo računanje dvotrećinske većine, i to za glas tužilje. Suprotnim tumačenjem i računanjem, glas tužilje je računat samim tim kao negativan, čime je već na početku glasanja dovedena u neravnopravan položaj. Dakle, pravilan pristup kod računanja dvotrećinske podrške u odnosu na ukupan broj sudija je nametao računanje u odnosu na 18 sudija, zbog čega računskom metodom glasovi od strane 12 sudija koji je tužilja ostvarila, predstavljaju takođe neophodni broj za kvalifikovanu većinu od 2/3 sudija Vrhovnog suda”, obrazloženo je iz Upravnog suda.

Pritom, Upravni sud je utvrdio da je većina od 12 glasova svakako bila dovoljna, ako se uzme u obzir kriterijum postojećg broja sudija u toj sudskoj instanci, a ne broja utvrđenog sistematizacijom.

– Ako se računa dvotrećinska većina u odnosu na postojeći broj sudija, koji je na dan glasanja iznosio 17, glasovi od strane 12 sudija su dovoljni jer predstavljaju dvotrećinsku većinu. Kriterijum postojećeg broja sudija već je bio primijenjen prilikom glasanja za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, kada je utvrđen prijedlog sudije Miraša Radovića, u kom trenutku je Vrhovni sud imao 14 (četrnaest) sudija, što se utvrđuje iz Zapisnika sa Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore i Su br.81/21-I od dana 31.03.2021. godine – navodi se u saopštenju Upravnog suda.

Nakon Opšte sjednice Vrhovnog suda održane 16. januara, na kojoj se glasalo o prijedlogu kandidature Vučković, iz Vrhovnog suda je saopšteno da je nakon tajnog glasanja, od 15 sudija, koliko je učestvovalo u radu, 12 glasalo za Vučković, što prema njihovoj ocjeni nije bilo dovoljno za neophodnu dvotrećinsku većinu.

Glasanju tada nije prisustvovala Vučković, kao ni sutkinja Svetlana Vujanović, koja je odsustvo obrazložila činjenicom da je zajedno sa pet sutkinja ranije podnijela krivičnu prijavu protiv Vučković za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, koja je još uvijek aktivna.

Prema tumačenju Vrhovnog suda, sadržanog u odluci koja je upućena Sudskom savjetu 19. januara, najmanji broj glasova koji kandidat treba da dobije bio je 13, a Opštu sjednicu Vrhovnog suda čini 19 sudija. Na osnovu mišljenja većine sudija Opšte sjednice precizirano je da se dvotrećinska većina utvrđuje u odnosu na ukupan broj sudija Vrhovnog suda koji je 18 i predsjednika suda, što je ukupno 19, po aktu o sistematizaciji. Podsjetimo, Vesna Vučković je početkom septembra 2021. godine, odlukom Sudskog savjeta, imenovana za vršiteljku dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore do izbora novog predsjednika ovog suda.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Vesna Vućković

Ostavite komentar

Komentari (0)