Viši sud potvrdio: Vesna Bratić nezakonito smijenila Biljanu Vukmanović

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Baru kojom je utvrđeno da je direktorici Osnovne škole ''Jugoslavija'' Biljani Vukmanović julu prošle godine nezakonito smijenjena sa te pozicije. Time je dobijen još jedan spor u korist smijenjenih direktora škole, a na štetu Ministarstva prosvjete kojim je rukovodila ministarka Vesna Bratić.
Viši sud potvrdio: Vesna Bratić nezakonito smijenila Biljanu Vukmanović

Vesna Bratić

Presudu prenosimo u cjelosti:

Presudom Višeg suda u Podgorici, Gž. br. 2354/22, kao drugostepenog organa u pravnoj stvari tužilje Biljane Vukmanović iz Bara, na sjednici vijeća održanoj dana 18.11.2022. godine, potvrđena je presuda Osnovnog suda u Baru, P. br. 587/21 od 06.04.2021. godine, kojom se poništava kao nezakonito rješenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore br. 04-601/21-5883/1 od 12.07.2021. godine.

U obrazloženju Višeg suda, kao drugostepenog organa, se navodi: „Utvrđeno je da je dana 12. juna 2021. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim je propisano da su direktori u obavezi da u roku od 30 dana formiraju školske odbore, koji će raspisati konkurse za rukovodioce ustanove, pa je shodno tome direktor bio u obavezi da preduzme radnje u vezi sa konstituisanjem školskog odbora u zakonom propisanom roku od 30 dana, tačnije do 12. jula.

Utvrđeno je da su na sjednici nastavničkog vijeća zaposleni izabrali dva predstavnika, da je savjet roditelja izabrao svog predstavnika da je tužilja Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta poslala dopis kojim je tražila da Ministarstvo imenuje svoja dva predstavnika, na koji do isteka roka nije odgovoreno.

U međuvremenu, utvrđeno je da je postojeći školski odbor vršio svoju funkciju, da je isti sazvan i na njemu je donesen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, usvojene su izmjene i dopune Statuta u skladu sa novim Zakonom i da je sve poslato na saglasnost Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, na šta Ministarstvo nije odgovorilo i školski odbor nije mogao da se konstituiše zato što Ministarstvo nije imenovalo svoja dva predstavnika.”

„Dakle, do 12.07.2021. godine postojeći školski odbor je izvršio izmjene Statuta, te izvršio izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, drugotužene i uputio nadležnom ministarstvu radi davanja saglasnosti, kao logičan redoslijed radnji nakon donošenja izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim je između ostalog promijenjena struktura članova školskog odbora.

Na osnovu svega navedenog zaključuje se da se novi školski odbor nije mogao konstituisati ako prethodno od nadležnog ministarstva nijesu imenovani članovi školskog odbora, jer je isključivo ministar nadležan da bira i razrješava predstavnike ministarstva u školskom odboru, a ne direktor škole, pa mu se ne može staviti na teret povreda radne obaveze kako je navedeno u osporenom rješenju tuženog, što ga čini i po ocjeni ovog suda, nezakonitim.

S tim u vezi tužilji se ne može stavljati na teret nesazivanje sjednice na kojoj je trebao da se konstituiše školski odbor, a kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud, jer sazivanje konstitutivne sjednice novog školskog odbora nije bilo moguće, budući da nijesu bili izabrani novi članovi školskog odbora od strane Ministarstva, a neizbor predstavnika Ministarstva u školskom odboru ne može se staviti na teret tužilji, jer i nije u njegovoj nadležnosti.

Kako je prema članu 73 stav 7 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju propisano da predstavnike ministarstva bira i razrješava ministar, tu zakonsku obavezu morao je da izvrši u skladu sa zakonom, a ne obrazovna ustanova, niti njen direktor, koji se nije morao obraćati ministarstvu da imenuje svoje predstavnike u školski odbor.”

Tužbeni zahtjev odbijen je u dijelu u kojem tužilja traži da se rasporedi na radno mjesto direktora JU OŠ „Jugoslavija” jer tužilja u toj školi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme.

×

PROČITAJTE I...

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Koliko zarađuju vlasnici malih hidroelektrana

Opasna nacionalna segregacija

Đurović: Niko neće ucjenjivati Crnu Goru; Kovačević: Vratićemo se naredne godine

Jednoj od najvećih zgrada u Podgorici vraćen autentičan izgled