test

Zaštitnik prava pacijenata KCCG: Za deset mjeseci 567 pritužbi građana

Standard

27/10/2023

06:57

Na rad Kliničkog centra za prvih 10 mjeseci žalilo se blizu 600 građana, što je manje u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Zaštitnika prava pacijenata te ustanove.„U periodu od 1. 1. 2023. do 17. 10. 2023. obratilo nam se ukupno 567 pacijenata ili članova njihovih porodica. U ovom periodu zabilježeno je 294 obraćanja koja se odnose na dužinu čekanja na preglede. U istom periodu prošle godine zabilježeno je 675 obraćanja, od čega se 390 obraćanja odnosilo na dužinu čekanja na pregled”, navodi se u odgovorima Zaštitnika prava pacijenata KCCG.

Na osnovu raspoloživih podataka, ove godine je, kako piše u odgovorima, zabilježen pad prigovora od 16 odsto.

“Razlog tome jeste otvaranje dopunskih ambulanti koje KCCG otvara svakog prvog u mjesecu za sve internističke i ostale preglede. Klinički centar Crne Gore je ustanova koja pruža zdravstvene usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, te stoga imamo određenu dužinu čekanja na specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure”.

Najviše pritužbi građana na liste čekanja

Najčešće pritužbe koje Zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Crne Gore dobija od pacijenata ili članova njihovih porodica, kako je navedeno, odnose se na dužinu čekanja na specijalističke preglede.

Preciznije, prema pritužbama građana, najviše se čeka u ambulantama u Poliklinici KCCG (reumatologiji, Kabinetu za glaukom, kolonoskopiju, holter EKG).

“Manji dio prigovora se odnosi na postupak zdravstvenih radnika i na kvalitet pružene zdravstvene usluge”, kaže Zaštitnik prava pacijenata KCCG.

“Na sva obraćanja građana KCCG se odnosi sa punom pažnjom”

Kako je portalu Dnevno saopšteno, Zaštitnik prava pacijenata KCCG nastoji da nakon svakog obraćanja pacijenata ili članova njihovih porodica, preduzme sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, koje su u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, a sve u cilju rješavanja i blagovremenog pružanja zdravstvene usluge pacijentima.

“Moramo naglasiti da je, u cilju unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, Klinički centar Crne Gore u posljednje dvije godine maksimalno promovisao ulogu Zaštitnika prava pacijenata i ohrabrivao sve pacijente da ukažu na eventualne nedostatke kako bi se sprovele aktivnosti za njihovo otklanjanje”.

Kako je navedeno u odgovorima, prema svim obraćanjima građana Klinički centar se odnosi s punom pažnjom.

“Zahvaljujući analizi prigovora definišu se problemi i sprovode dalje aktivnosti u smislu njihovih otklanjana”, zaključuje Zaštitnik prava pacijenata KCCG.

Izvor: dnevno.me
Izvor (naslovna fotografija):

KCCG

Ostavite komentar

Komentari (0)