DRI: Predsjednik Ustavnog suda sam sebi potpisivao rješenja o prekovremenom radu

Predsjednik Ustavnog suda je, sam sebi potpisivao rješenja o prekovremenom radu, kao i o zaradi, pa su revizori dali preporuku da se za ove isplate ovlasti drugo službeno lice, radi razdvajanja odgovornosti, navodi se u Izvještaju Državne revizorske institucije.
DRI: Predsjednik Ustavnog suda sam sebi potpisivao rješenja o prekovremenom radu

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda za 2021. godinu, u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

“S tim u vezi, izraženo je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda sa skretanjem pažnje da subjekt revizije budžetska sredstva u potpunosti koristi po dinamici, u granicama i za namjene shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da plaćanje izdataka vrši sa odgovarajućih pozicija shodno važećem Pravilniku”, piše u saopštenju. 

Revizijom pravilnosti poslovanja Ustavnog suda utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog u odnosu na kriterijume revizije koje su materijalno značajne, ali ne i prožimajuće.

“Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Ustavnog suda sa: Zakonom o Ustavnom sudu, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Uputstvom o radu Državnog trezora, Odlukom Vlade o varijabilnom dijelu zarade i Odlukom o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru”, navode iz DRI. 

Revizori su utvrdili da je Ustavni sud sindikatu za pomoć zaposlenih uplatio 13,9 hiljada eura koje nijesu bile planirane budžetom.

Prekovremeni rad zaposlenima plaćan je bez odluke o uvođenju prekovremenog rada koje bi trebalo da sadrže spisak lica i vrijeme početka prekovremenog rada, a nije prezentovan dokaz da li je o tome obavještena inspekcija rada.

Predsjednik Ustavnog suda je, kako navode iz DRI, sam sebi potpisivao rješenja o prekovremenog radu, kao i o zaradi, pa su revizori dali preporuku da se za ove isplate ovlasti drugo službeno lice, radi razdvajanja odgovornosti.

Ustavni sud je, piše u Izvještaju, samostalno donio odluku o isplati varijabila zaposlenima, iako zakon propisuje da ovo pravo utvrđuje Vlada.

“Za odlazak dva lica u penziju, otpremnine su isplaćene u visini 20 obračunskih vrijednosti koeficijenta , iako im prema propisima pripada 14. Data je preporuka da se utvrdi limit za reprezentaciju, imajući u vidu da pravilnikom o ovim troškovima, on nije određen”, navode iz DRI. 

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU: Povećan broj prijavljenih za visoku korupciju, 10.742 krivične prijave, SDT optužilo 153 lica

Kontrolna revizija zaštite šuma u svijetlu samita u Glazgovu

Đurović: Unaprijeđen rad parlamenta u dijelu praćenja rada i izdatih preporuka DRI kroz povećanje broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja

DRI izvršila reviziju – Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Đurašković Daniloviću: Moraćete se navići na hrabri i ponosni “polusvijet” koji iznad svega voli Crnu Goru

Odlična turistička posjećenost Podgorice: Avgust u znaku manifestacije Ajmo na Moraču

Račune krije 3.500 javnih funkcionera i službenika

Joković: Doći će 19. avgust, sve će maske pasti, SNP rasterećen