test

Može li TO Montenegro poslovati profitabilno?; Pavićević za STANDARD: Može pod uslovom da model optimizacije počne odmah da se primjenjuje, potrebno inovirati misiju i viziju kompanije

I. Đoković

17/09/2022

17:01

U crnogorskom privrednom ambijentu, počev od Montenegro Airlinesa koji je od 25 godina aktivnog poslovanja samo jednu godinu poslovao pozitivno, nije zabilježeno da avio kompanija može da ostvari profitabilno poslovanje, kaže u izjavi za STANDARD Igor Pavićević ovlašćeni revizor i ekspert za finansije koji je napravio model dugoročnog profitabilnog poslovanja za avio kompaniju.

Početkom oktobra 2022. godine ističe mandat Dragani Frantov Nikolić, komercijalnoj direktorici na poziciji V.D izvršnog direktora avio kompanije To Montenegro, čiji mandat po riječima Pavićevića bilježe rezultati od značajnog porasta broja putnika i finansijskih i komercijalnih performansi poslovanja, i sa malim brojem aviona sa kojima je do kraja avgusta, prevezeno 230.000 putnika.

Na kraju 2022. godine se očekuju gubici u poslovanju od 9 -10 miliona EUR, dok je avio kompanija 2021. godinu završila sa gubitkom od 4,9 miliona EUR.

Da li je to stvarno tako i da li se onda isplati ulagati u avio saobraćaj?

Pavićević kaže da je u martu 2022. godine pripremio do detalja model kako smanjiti troškove i povećati prihode za tu avio kompaniju.


“Tačno je da sam napravio taj model za “To Montenegro” za potrebe konkursa za CEO u martu 2022 godine, kada sam ušao u uži izbor i tada sam predstavio model značajnog smanjenja troškova za 4 miliona EUR uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS/MSFI)”, kaže Pavićević i dodaje da mu je tadašnja komisija tražila da za drugi krug razgovora pripremim do nivoa detalja kako ću smanjiti troškove i povećati prihode da bi avio kompanija ušla već od 2023 godine u zonu pozitivnog poslovanja, što je modelom i planirano.

Međutim, kako kaže, bili smo svjedoci da se zbog promjene Vlade u mjesecu martu/aprilu i ne imenovanja izvršnog direktora konkurs poništio, tj da taj drugi krug intervjua nije održan.

” U međuvremenu sam model doradio pa sada postoji mogućnost smanjenja troškova do 6,5 miliona EUR uz potpunu primjenu svih relevantnih MRS/MSFI, a na nivou bruto rezultata već od 2023/2024 godine postoji mogućnost profitabilnog poslovanja, ali pod uslovom da model optimizacije počne da se sada u 2022.godini primjenjuje”,tvrdi Pavićević, i dodaje da se odlaganjem, odlažu i rezultati.

“I ako je, sa jedne strane baziran na međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS/MSFI) a s druge strane se odnosi na komercijalno – razvojne koncepte, model prožimajuće djeluje na sve kompanijske sektore i službe”, tvrdi Pavićević.

On kaže da prvo prije svega treba inovirati misiju i viziju kompanije, gdje treba uvesti odrednicu profitabilnosti, i dodaje da nije dovoljno, sa ekonomskog stanovišta, da avio kompanija generiše svima rast i razvoj, osim sebi.

“To smo imali sa Montenegro Airlinesom”, kaže Pavićević i pojašnjava da je to društveno prihvatljivo, ali nije ekonomski interes Vlade niti poreskih obveznika da imamo permanentnog gubitaša.

“Prožimanje u profitabilnom modelu se odnosi i na nultu toleranciju za eventualnu korupciju ili kriminalne radnje, sa fokusom na onim djelovima koji se moraju unaprijediti. Istovremeno se unapređuje briga o putnicima, ali ne samo o redovnim ili čarter putnicima nego i onima koji nemaju mogućnost da online kupe avio karte, jer žive na nivou minimalnih zarada (po podacima MONSTAT-a 60.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu) i vrlo otežavajućih uslova života”,kaže Pavićević.

On tvrdi da se mora voditi računa da svim građanima trebamo da budemo dostupni, a ne samo onima koji su visokoplatežni, jer na taj način bi se dosadašnji, inače izvanredni, “customer experience” pretvorio u “customer satisfaction”.

Model po njegovim riječima nudi i menadžment koncept koji kroz savremenu korporativnu kulturu ujedinjuje zaposlene da ostvaruju izvanredne rezultate samo ne više kroz “3 E” nego sada kroz “6 E” (Efficiency – efikasnost; Effectiveness –efektivnost; Economy – ekonomičnost; Equality –jednakost bez diskriminacije; Environment – okolina; Ethics – etika), i dodaje da je za sve potrebna podrška Vlade, ali u najavljenim uslovima problema i nedostajućih budžetskih sredstava, kompanija se, kao privredni subjekt, mora najviše osloniti na sopstvena dostignuća.

“Model se u najvećoj mjeri bazira na njima, a ne na dugogodišnjim uobičajenim izgovorima, ukorijenjenim u ovim prostorima, da nema opstanka ako Vlada finansijski ne pomogne”, poručuje Pavićević.

Njegova ranija iskustva u Montenegro Airlinesu iz 2015-2016 godine kada sje obavljao poslove Pomoćnika CEO, kao i iskustva iz perioda 1999-2008 kada je prošao sve relevantne sektore i službe kompanije, uključujući i plan/analizu poslovanja, kao i druga relevantna međunarodna i domaća privredna iskustva, zadnjih 25 godina, je objedinio u ovom modelu” .


Igor Pavićević je ovlašćeni revizor, član Nacionalne procjene rizika u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, član Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, od 2015.god u oblasti antikorupcije, bio je član timova za pregovaračka poglavlja 6 i 16 u procesu pristupanja EU.

Ostavite komentar

Komentari (0)