Izvor: Pobjeda

Lakićević tvrdi da je retroaktivna izmjena faktura legitimna

Odbor direktora Elektroprivrede je na sjednici od utorka (5. aprila) donio odluku da retroaktivno smanji devet prošlogodišnjih mjesečnih faktura Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS-u) za ukupno 10,23 miliona eura, odnosno za 12,38 miliona eura sa PDV-om.
Lakićević tvrdi da je retroaktivna izmjena faktura legitimna

Odbor direktora EPCG odlučio da pokrije minus CEDIS-a, sa akcionarima će o tome kasnije

U razgovoru sa stručnjacima iz ove oblasti Pobjedi je rečeno da je ovakva odluka morala biti donijeta na sjednici skupštine akcionara. Smatraju da je na ovaj način prekršeno više zakona, među njima i Zakon o reviziji koji utvrđuje nadležnost revizorskog odbora kompanije. Odluci borda EPCG je prethodio zaključak Vlade donešen na elektronskoj sjednici, a koji još nije objavljen, dok CEDIS nije ispoštovao zakonsku obavezu i nije do 31. marta predao finansijski izvještaj za prošlu godinu.

Zato se osnovano postavlja pitanje da li je istinit finansijski iskaz EPCG, podaci o profitu, ako će retroaktivno biti dato knjižno odobrenje CEDIS-u, a time izmijenjene obaveze za porez koji je već plaćen?

Vlada

– O ovoj odluci kojom se iz razloga hitnosti odmah postupa i sprovodi zaključak Vlade broj 04-2032 od 1. aprila obavijestiće se Vlada, dok će se o ovoj odluci izvijestiti skupština akcionara EPCG na prvoj sljedećoj redovnoj skupštini – kaže se u odluci Odbora direktora EPCG, u koji je Pobjeda imala uvid.

Navodi se da se ova odluka donosi na osnovu zaključka Vlade i mišljenja revizorskog odbora EPCG od 1. aprila, kao i da stupa na snagu danom donošenja.

Član 31. Zakona o reviziji predviđa da revizorski odbor prati postupak finansijskog izvještavanja, reviziju finansijskih iskaza i nezavisnost angažovanih revizora, daje preporuke skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru revizora, te razmatra planove i izvještaje unutrašnje kontrole i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju, ali ne i da daje mišljenje u vezi zaključaka Odbora direktora.

Pobjedini sagovornici navode i da je prekršen i Zakon o računovodstvu, jer CEDIS nije, prema podacima sa portala Uprave prihoda i carina, podnio finansijske iskaze za 2021. godinu, za šta je rok bio 31. mart. Naši sagovornici ukazuju i na obavezu angažovanja eksterne revizorske kuće za godišnje finansijske iskaze, čije mišljenje je jedino relevantno.

Prema mišljenju advokata s kojima smo razgovarali, EPCG kao vlasnik CEDIS-a ima interes da ga zaštiti od štetnih uticaja, ali je upitno kakve će poreske implikacije imati ovakva odluka.

Kada je riječ o dividendi, naš sagovornik ukazuje da skupština akcionara može odlučiti da je ne dijeli, te da je manjinski akcionari mogu tražiti tek kada skupština donese odluku o raspodjeli.

– Nejasno je kako je ovo procesno sprovedeno. Ako su vlasnici trebali da odlučuju, onda je trebalo da sazovu skupštinu, makar da ispoštuju formu – smatra naš sagovornik.

Odluci Vlade da se iz dobiti EPCG pokrije gubitak njene ćerke se protivilo Ministarstvo kapitalnih investicija u kojem smatraju da se time šteti državnom budžetu, jer se gube poreski i prihodi od dividende. Odluka je na štetu i manjinskih akcionara EPCG, kojima se smanjuje dividenda za skoro 11 miliona eura. EPCG je u prošloj godini imala 45 miliona eura dobiti.

U odluci borda EPCG, u koji je Pobjeda imala uvid, se navodi da se odobrava u korist CEDIS-a knjižno odobrenje koje će se realizovati korekcijom faktura počev od aprila pa do kraja godine.

EPCG je najviše smanjila decembarsku fakturu i to čak 3,51 milion eura, novembarska faktura je smanjena za 2,24 miliona, oktobarska 1,57 miliona, septembarska 792,4 hiljade eura, avgustovska za 777,89 hiljada eura, julska 609,36 hiljada, junska faktura je umanjena 329,39 hiljada eura, majska za 127,45 hiljada eura, dok je aprilska smanjena 271,59 hiljada bez PDV-a.

EPCG

Prije zaključka Vlade, Odbor direktora EPCG je na sjednici održanoj 31. marta donio zaključak u kojem predlaže Vladi da na osnovu člana 213 stav 1 Zakona o energetici, usljed poremećaja na tržištu električne energije, odobri rukovodstvu EPCG donošenje odluke na osnovu koje bi se odobrilo knjižno odobrenje na ispostavljene fakture za pokriće finansijskih gubitaka nastalih usljed ekstremnih poremećaja na tržištu u poslovanju zavisnog društva CEDIS-a za period od aprila do kraja prošle godine, a u cilju obezbjeđenja likvidnosti radi nesmetanog vršenja usluga u javnom interesu.

U mišljenju u vezi ovog zaključka revizorski odbor EPCG smatra da ne postoje zakonske smetnje da nakon donošenja odluke Vlade, EPCG izvrši izmjenu ispostavljenih faktura CEDIS-u davanjem knjižnih odobrenja za period april – decembar prošle godine.

Revizorski odbor EPCG je mišljenje donio 1. aprila, a koliko se žurilo sa donošenjem mišljenja pokazuje i podatak da se u tom dokumentu navodi da je bord EPCG donio zaključak na sjednici održanoj 31. decembra 2022. godine!?

– Osnov za davanje knjižnog odobrenja prema našem mišljenju je član 213 stav 1 tačka 2 Zakona o energetici koji propisuje ,,u slučaju poremećaja na tržištu prouzrokovanog neočekivanim nedostatkom energije, neposredne ugroženosti nezavisnosti i cjelovitosti države, prirodnih nepogoda i tehnoloških katastrofa (krizne situacije) Vlada može uvesti mjere ograničenja trgovine pojedinim vrstama energije, posebne uslove trgovine…“ – navodi se u mišljenju revizorskog odbora, koje potpisuje predsjednik tog tijela prof. dr Milan Lakićević.

Nije jasno na koji se način bilo koja od navedenih stavki ,,poremećaja tržišta“ može vezati sa naknadnim izmjenama faktura.

Dodaje se da je revizorski odbor mišljenja da se izmjena faktura na osnovu knjižnog odobrenja može isvršiti kroz sitem fiskalizacije Uprave prihoda i carina te da za ovu transakcuju nema tehničkih problema u tom pogledu.

– Revizorski odbor smatra da ovo može biti kratkoročno rješenje u cilju sprečavanja ugrožavanja javnog interesa, ali da dugoročno rješenje treba tražiti u izmjeni zakonskih propisa Zakona o energetici – kaže se u mišljenju.

Dodaje se da se revizorski odbor prilikom davanja ovog mišljenja fokusirao na zakonitost i računovodstveni tretman navedene transakcije, dok pitanja vezana za njihov poreski tretman nijesu predmet njihove analize. – Ovdje prvenstveno mislimo na porez na dobit i problematiku oporezivanja transfernih cijena – kaže se u mišljenju.

U odluci Odbora direktora kojom je CEDIS-u odobreno umanjenje faktura, pozivaju se i na član 78 Statuta EPCG koji reguliše nadležnost odbora direktora, između ostalog i to da može donositi odluke o raspolaganju imovinom do desetine vrijednosti osnovnog kapitala kupovinom, prodajom, zakupom, zamjenom, sticanjem ili drugim raspolaganjem. U statutu se navodi da osnovni kapital iznosi 769,9 miliona eura.

Gomilanje minusa bez kontrole

Iz CEDIS-a su kazali da su u minusu zbog skoka cijena struje na berzi prošle godine. Opozicija, zgranuta ovolikim minusom, kojem, tvrde, kumuje nestručno upravljanje ovim monopolistom na tržištu i neselektivno partijsko zapošljavanje, tražila je kontrolno saslušanje direktora CEDIS-a i EPCG Vladimira Čađenovića i Nikolu Rovčanina, kao i resornog ministra Mladena Bojanića.

Iz Regulatorne agencije za energetiku su prošle sedmice Pobjedi saopštili da je taj regulator počeo sprovođenje nadzora nad CEDIS-om kojim će se utvrditi stvarni troškovi i prihodi te državne kompanije u prošloj godini. – Kako finansijski iskaz CEDIS-a za prošlu godinu nije javno dostupan, uspostavili smo direktan kontakT sa kompanijom i očekujemo dostavljanje neophodnih podataka – kazali su iz agencije, ne precizirajući šta pokazuju njihove trenutne projekcije.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

1 komentara


Boka

Bečićev mentor. Pun kao brod.

Odgovori

POVEZANI ČLANCI

EPCG još bez završnog računa, ALTERNATIVA: CEDIS gubitaš zbog lošeg poslovanja i zapošljavanja, a ne zbog poremećaja tržišta

Direktori najvećih gubitaša primaju četiri ministarske plate

Đukanović i Rovčanin će primati 75 odsto plate i ako ih smijene

EPCG: Solarni paneli za domaćinstva i privredu

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Ovo je radna verzija Temeljnog ugovora koji su uskladile Vlada i SPC

ROK, GRANT, BRANDO: Zavodnici koji su zapravo voljeli muškarce!

Nikolić pred djecom tukao trudnu Nerdu više od osam sati

Dodjela nagrada časopisa Komuna sjutra u Perjaničkom domu na Kruševcu