Bez struje u nedjelju, ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju, ponedjeljak i utorak bez napajanja električnom energijom će ostati više gradova.
Bez struje u nedjelju, ponedjeljak i utorak

CEDIS

NEDELJA

Podgorica

– u terminu od 05 do 07 sati: kompletni područje Kuča.

– u terminu od 05:30 do 07 sati: centar grada, dio grada Preko Morače, dio Zagoriča, dio Zlatice i dio Malog Brda (moguće isključenje u navedenom terminu).

Tuzi

– u terminu od 05 do 07 sati: kompletno područje Tuza-centar Tuza, Hoti, Dušići, Lekovići, Vuksanlekići, Dinoša, Podhum, Vranj, Sukuruć, Karabuško Polje, Kuće Rakića, dio Kakaricke Gore, Dubrave i dio Mataguža.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

PONEDELJAK

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 19. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: dio ul. Janka Đonovića i dio Dajbabske gore ispod Tornja.

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrade na Bulevaru Revolucije preko puta Pobjede.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Moskovske ulice i dio ul. Vasa Raičkovića (G zgrada i zgrada iza nje).

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode i Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića, dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a, Orijenske i dio Zagoriča oko groblja.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio naselja oko TS 220/110 kV “Zagorič”, Gornji i Donji Rogami, Miletine njive, Vranjske njive, dio Veljeg brda, Cerovice, Drezga, Baći, Straganica, Stijena Piperska, Radevići, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići i Gola strana.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Family kvart na Zabjelu.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići i Štitari (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu).

– u terminu od 08 do 16 sati: Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: firma Kovinić.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Gvozdenice i dio Vilusa.

– u terminu od 08 do 18 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut,  Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,

 (Zlatna Strana),  Dubočke Gornje, (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Gornja i Donja Somina

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Rudinice.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Briske i Tejan.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gimnazija “Niko Rolović” i poslovna zgrada G-9.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, dio naselja Kodre kod autoservisa Millenium.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Krivošije, Dub (Grbalj) i Dobrota-područje oko i iznad Školskog centar.

– u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj- Jerovica.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Zelenika, Avramovići, Sasovići, Nogulovići, Marići, Kućansko Polje, Zmijica, Presjeka, Kumbor (područje od Zelenike do Portonovog i Olimpije).

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Beci, Prijevor, Malta, Lučići i Konjevići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sjenožeta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 09 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ocka Gora.

– u terminu od 08 do 18 sati: Lugovi, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dulovine, Ječmine.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Hakanje, Vojnog Sela i selo Budojevice.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Jakupov Grob.

– u terminu od 09 do 13 sati: Barake u Naselju C, dio ul. Narodne revolucije, Osnovna škola Boška Buha, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Ul.Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3.Sandžačkoj, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, zgrade u naselju Varoš (moguća isključenja u navedenom periodu u trajanju do sat vremena).

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Male Krće i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Fejzići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 20. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode i Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske.

– u terminu od 09 do 18 sati: Veruša.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Čukovići i Njive.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Šume i Vraćenovići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Briske i Tejan.

– u terminu od 09 do 14 sati: Lamela 27, Zgrada F-2, Zgrada F-5, Jovana Tomaševića 36, Jovana Stojanovića 2 i 4.

Budva

– u terminu od 11:45 do 16 sati: djelovi Petrovca i Buljarice (naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, dio naselja Kodre kod autoservisa Millenium

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Zagora (Grbalj) i Muo Ramadanovići (područje oko starog magazina).

– u terminu od 09 do 14 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Lučići, Bunovići, Bakoči i Repaji.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Dragosava, Zagrađe i djelovi sela Dapsići i Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 09 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Prekobrđe, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela i Drijen.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari.

– u terminu od 08 do 18 sati: Lugovi, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica.

– u terminu od 17 do 18 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Žirci, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 10 do 16 sati: Gornja Polja.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdom, Glisnica i Jakupov Grob

– u terminu od 09 do 13 sati: Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine, Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Ul.20.novembra, dio ul.Tanasija Pejatovića, ul.Omladinsku, zgrade u ul.Omladinskoj, dio ul.37.divizije, Ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, Dom Vojske i zgrade u ul. 1.decembra, dio ul.Pavla Bulatovića, dio ul.37.divizije (moguća isključenja u navedenom periodu u trajanju do sat vremena).

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Male Krće i Potoci

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pripeč, Malindubrava, Crnča, Vuča i Dračenovac.

– u terminu od 09 do 14 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

– u terminu od 10 do 13 sati: dio prigradskog naselja Rožaja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

VEŠOVIĆ: Vuković nosilac, na listi samo kompetentni i nekompromitovani

Zirojević: Sporazum SDP-a i URE za SD nije prihvatljiv, pregovori kao na pijaci

Šarića saslušavaju danas u Tužilaštvu, osumnjičen da je ubio bliskog saradnika zvanog Cigla

Recept dana: Neobično slavsko predjelo – Slani rolat sa makom