test

Brđanin: Rezultati policije u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i korupcije za 2022. godinu

Standard

20/12/2023

20:34

Kao odgovor na izraženo interesovanje brojnih medija o sadržaju dva periodična izvještaja o kojima će sjutra raspravljati Odbor za bezbjednost i odbranu, u pitanju su dokumenti koji su označeni stepenom tajnosti i stoga nijesu dostupni za dalju distribuciju.

U vezi sa tim, direktor Uprave policije Zoran Brđanin oglasio se saopštenjem, koje prenosimo integralno:

Radi se o Posebnom izvještaju Uprave policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period 1. januar – 15. maj 2022. i Posebnom izvještaju Uprave policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za 15. maj – 23. novembar 2022. godine,koje sam blagovremeno podnio tokom 2022. godine. Upravni sud je u ranijim presudama iznio stav da se takvi izvještaji smatraju prihvaćenim.

Kako bi se imao uvid u rad Uprave policije u ovom okviru, zainteresovanoj javnosti skrećem pažnju na određene pokazatelje koji se odnose na rezultate policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije tokom 2022. godine. Ti pokazatelji su dio Godišnjeg izvještaja o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti, i kao takvi sastavni dio izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i drugih orgovarajućih izvještaja Uprave policije koji nisu označeni stepenom tajnost. Napominjem da se radi o malom izvodu jer bi dostavljanje svih pokazatelja bilo preobimno za ovaj vid komunikacije.

Crna Gora je tokom 2022. godine učestvovala u 63 operativne akcije, kroz 13 operativnih akcionih planova EMPACT i bila je kolider u četiri operativne aktivnosti.

Značajan broj ovih rezultata iz 2022. godine je konstatovani u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu. EK je upravo međunarodnu policijsku saradnju ocijenila ključnom u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, a pozitivno su istaklnute u i aktivnosti koje se odnose na lišenje slobode vođa i članova organizovanih kriminalnih grupa u zemlji i inostranstvu, kao i veoma dobro sprovedene preventivne i obavještajne aktivnosti koje su rezultirale sprječavanjem izvršenja više teških krivičnih djela protiv života i tijela.

U odnosu na ocjenu ostvarenih rezultata rada kao ključni je izdvojen visok procenat rasvijetljenosti krivičnih djela – oko 79%. U izvještajnom periodu registrovano je ukupno 4.012 krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti. Po nepoznatom izvršiocu registrovano je 1.097 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 854. Rasvijetljeno je 27 krivičnih djela protiv života i tijela. Osim toga, rasvijetljeno je i 31 krivično djelo po nepoznatom izvršiocu iz prethodnog perioda.

Podnijeto je devet krivičnih prijava Specijalnom državnom tužilaštvu protiv 41 lica, među kojima je i 30 lica koja su identifikovana kao članovi organizovanih kriminalnih grupa, a koji se dovode u vezu sa organizacijom i izvršenjem teških krivičnih djela protiv života i tijela.

Tokom istog perioda zaplijenjena je 2,1 tona različitih vrsta droga, od čega pola tone kokaina.

U izvještaju EK pozitivno su ocijenjeni rezultati u odnosu na borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa, uključujući i hapšenje 24 člana tzv. grupe Balkanskih kartela osumnjičenih za krijumčarenje droge.

U oblasti privrednog kriminaliteta, ukupan iznos otkrivene materijalne štete koja je pričinjena krivičnim djelima je oko 31,7 miliona eura.

U okviru predmeta ciljanih potraga, locirano je i lišeno slobode 28 lica koja su se potraživala na međunarodnom nivou.

Istovremeno, kontinuirano je uspješna međuinstitucionalna saradnja na nacionalnom nivou, kao i međunarodna saradnja sa partnerskim službama u svim oblastima teškog i organizovanog kriminala.

Trend porasta povjerenja i stvaranja visokog nivoa pozitivne percepcije javnosti u rad Uprave policije je nastavljen, čemu su nesumnjivo doprinijele i uspješno realizovane aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou.

Posebno je značajna bila izradaProcjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori – SOCTA 2021, koja predstavlja stratešku smjernicu na nacionalnom nivou u planiranju daljih politika i konkretnih preventivnih obavještajnih i policijsko – tužilačkih aktivnosti na polju suprotstavljanja savremenim bezbjednosnim izazovima.

Konstatovano je da je sprovedena ambiciozna reforma ljudskih resursa u policiji, tj. da su uspostavljena nova radna mjesta, formirane nove jedinice i regrutovani novi službenici u ključnim oblastima u borbi protiv organizovanog kriminala, a pozitivno je, od strane Evropske komisije, ocijenjeno i usvajanje Strategije razvoja policije, zaključuje se u saopštenju.

Ostavite komentar

Komentari (0)