test

KATNIĆ PISAO NOVOVIĆU: Bez odlaganja obustavite ništavni krivični postupak protiv mene – Zbog ZLOUPOTREBE tužioca ŠOŠKIĆA ležim u pritvoru

I. Đoković

24/05/2024

08:51

Bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u pismu koje je upućeno Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću traži da se obustavi krivični postupak koji je specijalni tužilac Miloš Šoškić pokrenuo protiv njega, zbog, kako kaže, propusta i zloupotrebe tužioca Šoškića da finansijsku istragu sprovodi zajedno sa krivičnom.

PISMO MILIVOJA KATNIĆA GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU VLADIMIRU NOVOVIĆU PRENOSIMO INTEGRALNO:

Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću

Gospodine Novoviću vama kao Glavom specijalnom tužiocu koji je po zakonu odgovoran za zakonit rad Specijalnog drzavnog tužilaštva trazim da bez odlaganja obustavite apsolutno ništavan krivični postupak koji se protiv mene vodi pod oznakom kts br 9/24 od 15. aprila 2024 godine.

Obrazloženje

Specijalni tužilac Miloš Šoškić pokrenuo je protiv mene krivični postupak za krivičino djelo stvaranje kriminalne organizacije za dva krivična djela zloupotreba službenog položaja krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja, te  u navedenoj naredbi naveo i činjenični opis svih djela, a posebno potom u obrazloženju naveo dokaze te obrazložio osnovanu sumnju za svako djelo ponaosob. Medjutim kada je otpočeo da sprovodi dokazne radnje, odnosno kada me je prvi put saslušao počeo je da u ovaj krivični postupak uvodi nešto što ne pripada krivičnom postpuku niti ovim krivičnim djelima, već predstavlja oblast finansijske istrage. Tako sam se morao izjašnjavati o sredstvima što je moja porodica uložila u porodičnu kuću na Novom selu još od 2010. godine, a potom i šira porodica u selo Barjamovica. Ovo nema nikakve veze sa krivičnim djelima koja mi se stavljaju na teret. Ponavljam niti je to u bilo kom obliku navedeno u naredbi za sprovodjenje istrage, a nije ni moglo, jer kako rekoh ovo je oblast iz finansijske istrage. No, tužilac nije tu stao. Pozvao je svjedoka kojeg je saslušavao takodje iz oblasti finansijske istrage. Da vidimo kakvu vezu krivična djela imaju sa finansijskom istragom. Krivično djelo pranja novca po tužiocu sam počinio tako što sam novac od 30.000 eura koje sam dobio od članstva u kriminalnoj organizaciji čiji sam postao član u decembru 2020. godine, stavljao u legalne tokove tako što sam sa jednim Turskim državljaninom sklopio fiktivni sporazum o namjeri kuporodaje kuće. Za ovo krivično djelo tužilac kao dokaz je priložio sporazum i još odredjene pismene dokaze. Kako je postojala osnovana sumnja da sam ovih 30.000 eura iz nelegalnih tokova stavio u legalne tužilac je morao da pokrene finansijsku istragu. Ali ne kroz ovaj krivični postupak po zakonu o krivičnom postupku već po posebnom zakonu o finansijskoj istrazi. Ovo su potpuno različite oblasti i nije ih moguće voditi zajedno niti finansijsku istragu sa krivičnom, niti krivičnu sa finansijskom.

Pokretanje finansijske istrage kako je rečeno pokreće se posebnom naredbom u kojoj se odredjuje tim za sprovodjenje finansijske istrage koja je po pravilu tajna i naredba se ne dostavlja okrivljenom. Kada odluči istražni tim bi pozvao okrivljenog Milivoja Katnića i pitao ga gdje je uložio onih 30.000 eura iz nelegalno dobijenih sredstava, nakon ovog saslušanja kazao bi mu ako su ispunjeni uslovi iz zakona o finansijskoj istrazi da će sprovoditi proširenu istragu u odnosu na kuću u selu Barjamovica i Novom selu i kako rekoh do onih čizama od 20 eura što u njima kopam baštu. Tamo bih se izjašnjavao gdje i koliko novca sam uložio. Posebno što je u finansijskoj istrazi teret dokazivanja na okrivljenom. Tamo bih iznosio sve one detalje koje sam morao protivzakonito da iznosim u mojoj odbrani u krivičnom postupku. U finansijskoj istrazi bih pregledao dokaze, posebno svjedoke.

Medjutim tužilac Šoškić je sve ovo uveo u krivični postupak i svakodnevno saslušava svjedoke iz oblasti finansijske istrage. Teret dokazivanja u krivičnom postupku je na tužiocu, a tužilac na ovaj način isti prebacuje na mene kako za finansijsku istragu tako i za krivičnu. Dešava se i u tužilaštvu i u sudu da postupajući tužilac ili sudija načini bitnu povredu, pa ne postupa u skladu sa zakonom i ne poduči stranku na njena prava, pa se zbog tog propusta taj dokaz mora izdvojiti iz spisa predmeta. Ali se nikada nije desilo da postupajući tužilac finansijsku istragu sprovodi zajedno sa krivičnom. Ovo je nezamislivo. Ovo krivičnu istragu protiv mene čini apsolutno pravno nevaljanom i zbog toga ovaj postupak treba obustaviti, a tužilaštvo moze pokrenuti novi krivični postupak protiv mene u skladu sa zakonom. No, ja zbog ove nevjerovatne zloupotrebe tužioca Šoškića ležim u pritvoru i već sam 33 dana u štrajku gladju.

Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (0)