test

KATNIĆEVO PISMO NOVOVIĆU: Tužilac Šoškić zloupotrijebio službeni položaj – sabotira moju odbranu i odugovlači istražni postupak do krajnjih granica

Standard

01/05/2024

14:18

U pismu koje je Milivoje Katnić uputio Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, iznio je niz upozorenja na rad na tužioca Šoškića protiv kojeg je podnio i više krivičnih prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Katnić navodi da postupanje tužioca Miloša Šoškića ima za cilj da istražni postupak odugovlači do krajnjih granica.

Pismo Milivoja Katnića Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću prenosimo integralno:

Gospodine Novoviću zahtijevam od vas da bez odlaganja spriječite specijalnog tužioca Šoskića da zloupotrebljava činjenicu da je postpupajući tužilac u krivičnim predmetima koji se vode protiv mene. Dana 25. aprila 2024. godine pozvao me je da prisustvujem saslušanju svjedoka koji treba da iznese saznanja koja ima u vezi krivičnih djela koja mi se stavljaju na teret. Nije sporno da tuzilaštvo poziva svjedoke za koje smatra da im modu dati informacije u vezi krivičnog djela koja im se stavljaju na teret. Nije sporno da tuzilaštvo poziva svjedoke za koje smatra da im mogu dati informacije u vezi krivičnog djela koja se meni stavljaju na teret.

Takođe nije sporno ako se iz iskaza tih svjedoka koji su podvlačim pozvani da svjedoče za krivična djela koja mi se stavljaju na teret. Saznjanja da sam počinio i neka druga krivična djela.

Međutim svjedok čijem sam saslušanju prisustvovao nije saslušavan na okolnosti krivičnih djela koja mi se stavljaju na teret. Nijesam u mogućnosti da vam u vezi ovoga iznesem neke druge detalje jer bi sudija za istragu spriječio da kopije ovog dopisa dostavim sinu koji će u vezi ovog nešto napisati.

Pa vas molim da pročitate zapisnik o saslušanju ovog svjedoka i uvjerite se u težinu zloupotrebe tužioca.

Cilj pozivanja svjedoka koji nemaju saznanja o krivičnom djelima koja sam izvršio konačno na koje okolnosti nijesu ni pitani je da se odugovlači istrazni postupak do krajnjih granica (šest mjeseci).

Pored toga cilj ovoga je i da simulira da mi je omogućeno pravo učešća u postupku, a da se istovremeno ne pozivaju i u mojem prisustvu saslušavaju krunski svjedoci kakvi jesu Dragan Radonjić, Saša Čađenović koji u krivičnom postupku protiv mene nisu optuženi, te Milorad Žižić. Ja sam od vas tražio saslušavanje ovih svjedoka.

A sad nesto drugo podnio sam vam krivičnu prijavu protiv tužioca Šoškića jednu od više njih zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz clana 416 kz.

Protiv Petra Lazovića i Saše Čađenovića nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz clana 401. kz, a to je bio duzan da učini bez odlaganja na osnovu clana 44. i 16. zkp.

 U naredbi za sprovođenje istrage kti.s br 9/24 od 15. aprila 2024. godine i to je pod tačkom i tužilac Šoškić je naveo da je Zoran Lazovic formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi prored mene postali još i Petar Lazović i Saša Čađenović,  a radi vršenja krivično djela zloupotreba službenog položaja iz clana 416.kz.

Međutim u uvodu ove naredbe se navode samo imena Zorana Lazovića i mene, a takođe u pravnoj kvalifikaciji se samo nas dvojici na teret stavlja krivičnono djelo stvaranje kriminalne organizacije. Potpuno je jasno da tužilac Šoškić i pored izričite obaveze za koju je znao nije optužio Lazović Petra i Sašu Čađenovića.  Za ovo krivično djelo Petar Lazovic i Saša Čađenović nikada i nigdje nijesu optuženi za članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je formirao Zoran Lazović i čiji sam ja postao clan.

Sada vas pitam sto bi specijalno državno tuzilaštvo učinilo da sam ja ili Saša Čađenović u preduzimanju gonjenja učinilaca krivičnih djela kao tužioci postupali na ovaj način.

Molim vas kada donesete zaključak u vezi toga da postupite neselektivno već jednako u istim slučajevima.

Najčudnije je što ni vi ni sud ne vidite da na osnovu naredbe o sprovođenju istrage ova kriminalna organizacija ima samo dva člana, molim vas da hitno i bez odlaganja budem pozvan da dopunim svoju odbranu.

Izvor (naslovna fotografija):

Katnić i Novović

Ostavite komentar

Komentari (0)