test

Građani i predstavnici klubova poslanika diskutovaće o korupciji u zdravstvu i javnom sektoru

Standard

22/09/2022

14:13

Skupština Crne Gore, u saradnji sa Evropskim parlamentom, organizuje drugu „Skupštinu građana“, čiji će prvi segment biti realizovan 24. i 25. septembra 2022. u Podgorici.

Tema zasijedanja biće korupcija u zdravstvu i javnom sektoru. Isti građani koji su učestvovali na prvoj ,,Skupštini građana” i ovom prilikom razgovaraće o strategiji države u borbi protiv korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, te razmotriti stepen realizacije prvobitnih preporuka. Novina drugog izdanja ,,Skupštine građana“ biće učešće predstavnika klubova poslanika u raspravama građana. Nakon dva dana razgovora, građani će precizirati i formulisati stavove i preporuke o datoj temi, koje će biti zvanično predstavljene poslanicima Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta tokom posebne sjednice u Skupštini Crne Gore 4. novembra ove godine. Druga ,,Skupština građana’’ održaće se pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta i u saradnji sa organizacijama civilnog društva CEDEM i CDT.

,,Skupština građana” predstavlja inovativni instrument za učešće građana u procesu jačanja institucija, a Crna Gora je prva država van Evropske unije koja je na ovaj način neposredno uključila građane u svoj rad i pružila im priliku da učestvuju u procesu odlučivanja i kreiranja politika. Projekat se organizuje kao dvosegmentni događaj, gdje prvi dio podrazumijeva višednevni grupni rad na uzorku koji je reprezentativan za punoljetne građane Crne Gore, sa slučajnim izborom ispitanika unutar popisnih krugova. Drugi segment je zasijedanje, planirano za 4. novembar, kada će se poslanice i poslanici Skupštine Crne Gore i grupa poslanika Evropskog parlamenta sastati sa predstavnicima panela građana i zajedno razgovarati o njihovim preporukama povodom korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar

Komentari (0)