test

KAKO MINISTARSTVO PROSVJETE KRŠI ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA: Planiraju da licencirane ispitivače za polaganje vozačkog ispita zamijene nestručnim, ali politički podobnim

I. Đoković

03/05/2023

11:58

Ministarstvo prosvjete u čijoj se nadležnosti nalazi izbor članova komisije za polaganje vozačkog ispita odlučilo je da poveća broj članova kao i da izmjeni trenutni sastav komisija. Plan resornog ministarstva je da poveća broj komisija za šest i da postojeće članove, makar dio, njih zamjeni novim. Kako portal Standard nezvanično saznaje radi se o novom namirenju političkih dugova gdje će se postojeći članovi zamjeniti novim podobnim koji su bez iskustva i znanja iz ove oblasti što direktno krši Zakon o bezbjednosti saobraćaja.

Crnogorsko društvo je već naviklo na politička namještenja, gdje se na odgovornim pozicijama postavljaju ljudi, pripadnici neke političke partije i da se tom prilikom zanemaruje činjenica da takvi nemaju iskustva ni znanja za pokrivanje važnih i odgovornih pozicija u državi.

Izuzetak u ovom slučaju nijesu ni komisije za polaganje vozačkog ispita koje igraju izuzetnu važnu ulogu u bezbjednosti saobraćaja.

Da je praksa sadašnjeg ministra prosvjete nastavak kontinuiranog zanemarivanja pravila iz ove oblasti pokazuje novi primjer gdje Ministarstvo prosvjete proširuje broj komisija ali i mijenja određeni broj članova koji ispunjavaju sve uslove za bavljenje poslom ispitivača kako bi ih zamjenilo novim članovima koji ne ispunjavaju uslove iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja.

Iako je Ministarstvo prosvjete još prije par godina počelo uređenje ove oblasti taj proces do danas nije kompletno završen.

Ovakav odnos prema, u krajnoj liniji bezbjednosti saobraćaja, dovelo je da su članovi komisije bili ljudi koji čak nisu imali vozačku dozvolu! Prema saznanjima portala Standard i sada je takav slučaj pa će novi članovi biti ljudi koji nisu iz struke i koji nemaju licencu za ispitivača u komisiji za polaganje vozačkog ispita, čime dolazi do direktnog kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja (ZOBS).

Ministarstvo prosvjete već pet godina nije u stanju da produži licence ispitivača čime opet dolazi do kršenja ZOBS.

A da bi obavljali posao ispitivača članovi komisije moraju imati licence, a kako resorno ministarstvo nije obnavljalo zadnjih pet godine iste, postavlja se pitanje kako je moguće uopšte održavanje polaganja vozačkog ispita kad kandidate ne ispituju licencirani ispitivači.

Zakon je je jasan. U članu 240c piše:

Licencu za ovlašćenog ispitivača iz člana 240a st. 2 i 3 ovog zakona izdaje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja, na zahtjev lica koje ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Licenca za ovlašćenog ispitivača izdaje se na vrijeme od pet godina.

Licenca za ovlašćenog ispitivača produžiće se na zahtjev ovlašćenog ispitivača ako je prisustvovao obaveznom periodičnom stručnom usavršavanju.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka licence za ovlašćenog ispitivača.

Licenca za ovlašćenog ispitivača neće se izdati licu kome je licenca za ovlašćenog ispitivača prestala da važi u skladu sa članom 240g ovog zakona, u posljednjih 12 mjeseci.

No, da Ministarstvo prosvjete ne mari mnogo za zakon, prema nezvaničnim saznanjim portala Standard, pokazuje i njihova odluka da bez ikakve odluke smijeni dosadašnje članove ispitne komisije, što će za posljedicu imati tužbu od strane licenciranih ispitavača protiv odgovornih ljudi u resornom ministarstvu.

No, na stranu tužba, ono što je mnogo opasnije je postavljanje novih nelicenciranih ispitivača koji ne ispunjavaju uslove iz članova 240a i 329b Zakona o bezbjednosti saobraćaja, čime na direktan način snose odgovornost za izdavanje vozačkih dozvola nekompetentim vozačim i čime direktno ugroavaju bezbjednost saobraćaja.

Član 240a Zakona o bezbjednosti saobraćaja jasno uređuje ko može biti licencirani ispitivač

Ovlašćeni ispitivač može biti lice koje ima licencu za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom određene kategorije.

Licenca za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom kategorije A (obuhvata kategorije AM, A1, A2 i A) ili kategorije B (obuhvata kategorije B1 i B) može se izdati licu koje ima:

1) vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se izdaje licenca, najmanje tri godine;

2) najmanje 23 godine života;

3) položen ispit za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se izdaje licenca;

4) VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Licenca za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom kategorija B+E i C (obuhvata kategorije C1 i C), kategorije C+E (obuhvata kategorije C+E i C1+E), kategorije D (obuhvata kategorije D i D1) i kategorije D+E (obuhvata kategorije D+E i D1+E) može se izdati licu koje ima:

1) vozačku dozvolu za upravljenje motornim vozilom kategorije za koju se izdaje licenca, najmanje pet godina;

2) najmanje tri godine iskustva kao ovlašćeni ispitivač za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom kategorije B;

3) položen ispit za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se izdaje licenca;

4) dokaz da je prisustvovao redovnom osposobljavanju i periodičnom stručnom usavršavanju i da je ocijenjen, u skladu sa članom 240e ovog zakona;

5) VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Dok član 329b propisuje da licu koje je prije početka primjene ovog zakona bilo, u periodu od najmanje dvije godine, član ispitnih komisija za polaganje vozačkog ispita kao predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja ili Ministarstva, na njegov zahtjev izdaće se licenca za ovlašćenog ispitivača, ako ispunjava uslove iz člana 240a stav 2 tač. 1, 2 i 4 ovog zakona, odnosno člana 240a stav 3 tač. 1 i 5 ovog zakona.

Da su sve poluge odlučivanja u rukama Ministarstva prosvjete i da ono u ovom konkretnom slučaju vedri i oblači pokazuje i činjenica da Ministarstvo unutrašnjih poslova može samo da postupi po zahtevu Ministarstva prosvjete i doda ili makne svog člana, koji ISKLJUČIVO ispunjava uslove regulisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja za ispitivača u komisiji. Sve ostalo je u nadležnosti Ministrastva prosvjete.

Mogućnost potpunog odlučivanja ovog puta Ministarstvo maksimalno koristi proširivanjem broja komisija za još šest čime će ukupan broj komisija za polaganja vozačkog ispita u Crnoj Gori biti dvadeset.

Povećanje broja komisija generalno nije problem kad bi se to radilo u cilju unaprijeđenja procesa polaganja vozačkog ispita i stanja u bezbjednosti saobraćaja i kad bi se u novoformiranim komisijama našli ljudi od struke sa validnim licencama ispitivača, a ne da se komisije koriste za namirivanje političkih dugova i ubacivanje nelicenciranog kadra.

No, prema nezvaničnim saznanjima portala Standard posao u komisiji za polaganje vozačkog ispita je vrlo primamljiv, pa se vodi prava borba ko će koga predložiti i čiji kandidat će postati dio komisije iako to znači i direktno kršenje Zakona o bezbjednost saobraćaja.

U pokušaju da provjerimo sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom unutrašnjih poslova smjenu postojećih i imenovanje novih članova ispitnih komisija portal Standard je uputio više pitanja na njihove adrese međutim odgovore nismo dobili.

Ukoliko Ministarstvo prosvjete do kraja sprovede naum i imenuje nestručni kadar koji će odlučivati o sposobnosti budućih vozača, ne treba da se čudimo što će nedisciplina, neodgovornost i manjak saobraćajne i bezbjedonosne kulture kod dijela učesnika u saobraćaju, za posledicu imati sve manju spremnost vozača da se pridržavaju pravila i propisa u saobraćaju, odnosno sve veću bezobzirnost pojedinih vozača pa čak i sve izraženiju pojavu višestrukih povratnika u vršenju prekršaja.

Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (1)

Crni

03 May. at 12:40

Ovo je strasno sta radi ovaj ministar…