test

SUD ODLUČIO: Bivši ministar Vojinović nezakonito imenovao direktoricu Ekonomske škole u Podgorici

I. Đoković

01/12/2023

08:13

Bivši ministar prosvjete Miomir Vojinović nezakonito je imenovao direktorku JU SS ekonomske škole '' Mirko Vešović''. Osnovni sud u Podgorici donio je presudu u predmetu koji je pred tim sudom pokrenula jedna od kandidatkinja koja je tužila Ministarstvo prosvjete, nakon što je odbijena na konkursu bez dodatnog obrazloženja. Sud je u presudi, u koju je portal Standard imao uvid, a koja je izrečena 17.novembra, utvrdio da je Vojinović prekršio zakon, te da iako postoji diskreciono pravo ministra da imenuje i smjenjuje direktore obrazovnih ustanova, on prilikom ovog izbora nije ispoštovao zakonsku proceduru, pa njegova odluka o imenovanju direktoke Ekonomske škole u Podgorici nije urađena u skladu sa zakonom.

Nezakonita imenovanja i razrješenja u obrazovnim institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja nastavak su politike koju je sprovodila bivša ministarka Vesna Bratić, koja je prema trenutno dostupnim podacima državu oštetila za 300.000 eura.

Ona je na odmah na početku svog mandata prema pravosnažnim odlukama sudova u Crnoj Gori nezakonito smjenila više od 140 direktora obrazovnih ustanova u CG, zbog čega je država protiv nje pokrenula sudski proces u kom se od nje traži naknada štete od 100.000 eura.

Nezakonita praksa imenovanja i nezakonitih odluka prilikom izbora na mjesto direktora obrazovnih ustanova očigledno je nastavljena i u mandatu njenog naslednika u fotelji ministra prosvjete, Miomira Vojinovića, koji je prema odluci Osnovnog suda od 17. novembra nezakonito koristeći svoje diskreciono pravo bez obrazloženja, odlučio o izboru direktorke JU SS ekonomske škole ” Mirko Vešović” u Podgorici.

Sud koji je donio presudu postupao je po tužbi jedne od kandidatkinja, koja je podnijela istu nakon što ministar nije obrzložio svoju odluku pozivajući se upravno na njegovo diskreciono pravo.
Bivši ministar Vojinović je odlukom br. 601/23-2023/6 od 16.februara 2023.godine izabravo novu direktorku ekonomske škole na period od četiri godine.

Povodom odluke koju je Osnovni sud donio, a koja jasno ukazuje da je izbor nove direktorke Ekonomske škole ”Mirko Vešović” urađen nezakonito, portal Standard je uputio pitanja Ministarstvu prosvjete, pitavši ih da li će i kada postupiti po donešenoj presudi, međutim ni nakon sedam dana odgovor nismo dobili.

Procesom koji je vođen pred Osnovnim sudom utvrđeno je kršenje zakonske procedure prilikom izbora direktora, tako što bivši ministar Vojinović na više nivoa nije obrazložio svoju odluku.

Vojinović je i samom procesu izbora najboljeg kandidata, kako stoji u presudi, napravio više prestupa jer je između ostalog imenovao Komisiju koja je vršila provjeru znanja kandidatkinje,a koja je podnijela tužbu, iz oblasti zakonskih propisa, što je bilo suprotno sa pravilima konkursa, a naročito zbog toga što ona već posjeduje validnu licencu koju izdaje Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

No, bivši ministar Vojinović se nije zadržao samo na tome. On je prema činjenicama navedenim u presudi odlučio da ne traži mišljenje nastavničkog vijeća o kandidatkinji što je suprotno pravilima.

Nadalje Vojinović se poslužio svojim diskrecionim pravom i prilikom odabira koji kandidat ima bolji program za dalji razvoj Ekonomske škole, ne dajuži nikakvo objašnjenje i obrazloženje svoje odluke, jednostavno se posluživši formulacijom da je program izabrane kandidatkinje bolji od ostalih ponuđenih programa, zbog čega je prema mišljenju suda povrijedio prava na obrazloženu odluku u smislu čl.6 st.1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ono što je nevjerovatno je da je Komisija zadužena da utvrdi kvalitet ponuđenih programa ustanovila da nijedan program ne daje prednost nekom kandidatu, no to Vojinoviću nije smetalo da sam “presječe” i bez ikakvih obrazloženja donese odluku, zbog čega je sud utvrdio da je prekršio više zakonskih procedura i što njegovu odluku o izboru direktorke JU SS ekonomske škole ” Mirko Vešović” čini nezakonitom.

Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)