Uređenje dvorišta Gimnazije “Niko Rolović” jedan od prioriteta Opštine Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Odluku o izgradnji objekta od opšteg interesa kojom se definiše buduća izgradnja zelene parkovske površine, kao integralnog dijela školskog dvorišta Gimanzije ''Niko Rolović'', a koja je predstavlja prvi korak ka rješavanju problematike uređenja ovog lokaliteta, saopšteno je danas na konferenciji održanoj u Opštini Bar.
Uređenje dvorišta Gimnazije “Niko Rolović” jedan od prioriteta Opštine Bar

Dušan Raičević

Odluka je donijeta u skladu sa članom 223, stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, vezano za izmjene i dopune Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa koje je Skupština Opštine Bar usvojila na sjednici 28. juna 2022. godine, kao trenutno jedina zakonska mogućnost s obzirom na činjenicu koja se tiče oduzimanja nadležnosti lokalnim upravama da samostalno planiraju prostor.

„Ovom odlukom stvaraju se zakonske pretpostavke za akcije lokalne uprave i preduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju uređenja školskog dvorišta gimnazije u Baru, sa namjerom da ovaj prostor konačno dobije onu dimenziju koju mora dobiti, a to je da bude definisan kao zelena oaza našeg grada”, kazao je Raičević.

Problem uređenja školskog dvorišta Gimnazije “Niko Rolović” nastao je nakon odluke Vlade Crne Gore da se obustave radovi koji su bili vezani za izgradnju vrtića u zahvatu DUP-a Topolica I, urbanističkoj parceli 4 koja je bila definisana za izgradnju ovog objekta. Prema riječima predsjednika Opštine Bar, nakon odustajanja Vlade Crne Gore i resornog ministarstva od ovog projekta, ostala je obaveza svih, a dominantno onih koji upavljaju ovim prostorom, da lokalitet urede na adekvatan način.

„Do sada su sve realizovane aktivnosti bile sprovođene od strane titulara, Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete i Uprave za javne radove koja je ranije bila zadužena za izgradnju i projekat sanacije ovog područja i to na jedan prilično neadakvatan način čemu svjedoči i sadašnje stanje ovog lokaliteta. Još 2019. godine, nakon upućene inicijative od strane Uprave za javne radove i projekta sanacije samog lokaliteta, ukazivali smo na određene nedostatke istog, a prije svega mislim na neadekvatno planiranje i pejzažnu arhitekturu te neadekvatan tretman zelenog fonda”, kazao je Raičević.

Predsjednik Opštine Bar je 1. jula ove godine uputio zahtjev za davanje saglasnosti za donošenje odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvu finansija, Ministarstvu prosvjete i Gimnaziji „Niko Rolović”.

„Prvi odgovor koji smo dobili je od strane Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma. Ministarka Ana Novaković Đurović je 11. jula zauzela pozitivan stav po pitanju naše inicijative i ja se ovom prilikom zahvaljujem resornom ministarstvu i ministarki na datom doprinosu ka konačnom rješavanju ove problematike”, istakao je Raičević.

Od tada su, prema njegovim riječima, upućene četiri urgencije Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu finansija i Gimnaziji “Niko Rolović”, od kojih posljednja 6. septembra.

„Jedini odgovor koji smo dobili je obavještenje Ministarstva finansija o tome da je naš zahtjev upućen prema Upravi za katastar i državnu imovinu, pa od njih još uvijek očekujemo konkretne odgovore, dok sa drugih adresa još uvijek nismo dobili nikakvo mišljenje”, rekao je Raičević.

„Naše želje, potrebe i prije svega obaveza je da ovaj prostor konačno uredimo na adekvatan način i da preuzmemo punu odgovornost za uređenje i održavanje budućih zelenh površina kao i da u Nacrtu Budžeta Opštine Bar za 2023. godinu planiramo sredstva u iznosu ne manjem od 350 hiljada eura za izgradnju zelene parkovske površine sa svim pratećim sadržajima te da ovaj projekat bude inkorporiran i u program uređenja Opštine Bar za 2023. godinu. Zaista želim da vjerujem da će Ministarstvo zauzeti pozitivan stav po pitanju naše inicijative i da ćemo time djelimično sanirati štetu koja je nastala u školskom dvorištu gimnazije 2019. godine”, istakao je Raičević.

„Za mnoge od nas, i za mene lično, ovo je još uvijek prilično emotivna tema s obzirom na događaje koji su nas pratili u februaru 2019, gdje sam i sam imao veliki broj prijatelja koji su upravo bili na strani koja je ukazivala na određene probleme, ali ono što je neophodno istaći je odgovornost predsjednika Opštine da učini sve što je u njegovoj mogućnosti, a tiče se riješavanja višedecenijske problematike sa kojom se naši sugrađani susreću evo već četvrtu godinu nakon donijete odluke da se prekine postupak izgradnje objekta vrtića”, rekao je on.

Kako je istakao Raičević, Opština Bar je 2019. godine, nakon donijete Odluke Vlade Crne Gore o raskidu ugovora za izgradnju vrtića na planiranom prostoru, predložila alternativnu lokaciju u zahvatu DUP-a Topolica-Bjeliši i time preuzela prvi korak u pravcu rješavanja ove situacije.

“Međutim, danas, skoro četiri godine nakon te naše inicijative, shodno zakonu zadovoljen je samo prvi preduslov s obzirom da ste i sami upoznati da je resorno ministarstvo okončalo postupak kroz koji se tražilo i izabralo najbolje arhitektonsko rješenje a da smo još uvijek daleko od procedura koje podrazumijevaju izradu glavnog projekta i raspisivanje izvođačkog tendera za početak radova u što skorijem vremenskom period”, istakao je on.

Opština Bar će, nakon dobijanja saglasnosti od resornih ministarstava, raspisati konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja izgradnje zelene parkovske površine, kao integralnog dijela školskog dvorišta gimanzije. Shodno nadležnostima, biće formiran sedmočlani žiri, a poziv za članstvo u istom biće upućen i predstavnicima Inžinjerske komore, Arhitektonskom fakultetu, ali i svim nevladinim organizacijama koje djeluju na području Bara i Crne Gore a koje mogu dati doprinos u pronalasku najboljeg arhitektonskog rješenja kojim će se ovaj prostor na pravi način valorizovati.

„Nastojaćemo da ovaj konkurs organizujemo na što transparentniji način, tražićemo aktivnu participaciju građana uz poziv upućen svima koji žele da daju lični pečat kako bi ovaj projekat, na zadovoljstvo svih nas, bio prihvaćen i realizovan”, zaključio je predsjednik Opštine Bar.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

Raičević ministru Mitroviću: Vaš nivo nepoštovanja nije u barskom maniru

Raičević: Koalicija Zajedno Bar okupila snage kojima je u fokusu razvoj našeg grada, cilj da se nadmaše rekordi

Održana sjednica Skupštine Glavnog grada; Vuković: U 2021. godini realizovane sve planirane aktivnosti

Raičević: Simbol protiv nasilja nad ženama završio u smeću

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Poslanici usvojili rebalans budžeta i odluku o zaduživanju

Abazović: Restrikcije na koncesije samo prema ljudima koji ne rade u skladu sa zakonom; Krivokapić: Osnivač vjerskih škola uzurpator crnogorskih kulturnih dobara

Abazović o akciji ANB: Imena uhapšenih osoba može otkriti jedino SDT

LEKIĆ MANS-U u vezi rebalansa: “Šta ima”?