test

Na zapadu zemlje stanje bezbjednosti povoljno i stabilno

Standard

18/07/2023

10:15

Nakon što je izvršena reforma u organizacionom i teritorijalnom smislu Uprave policije te izvršene kadrovske promjene krajem aprila, Regionalni centar bezbjednosti 'Zapad' je uspostavio koordinaciju, komunikaciju i korespodenciju na regionalnom nivou kao jedna od četiri regionalne cjeline Uprave policije, saopšteno je iz UP.

Regionalni centar bezbjednosti Zapad pokriva 34% teritorije Crne Gore (1/3 od ukupne površine) u čijoj su zoni odgovornosti bezbjednosti Opštine Nikšić, koja je i najveća teritorija na prostoru države, opštine Šavnik, Žabljak, Plužine i Pljevlja.

“Imajući u vidu ostvarene rezultate rada u periodu od 1. maja do 15. jula, a na osnovu statističkih pokazatelja kao i analiza preduzetih preventivnih, obavještajnih i policijsko – tužilačkih aktivnosti i pokrenutih sudskih postupaka, možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti povoljno i stabilno”, navodi se u saopštenju.

Navedeni zaključak, kako dodaju, zasniva se na činjenicama i podacima gdje je u ovih 75 dana registrovano 176 krivičnih djela, od kojeg broja je rasvijetljeno i procesuirano 166 krivičnih djela u odnosu na 155 lica protiv kojih je procesuirano 146 krivičnih prijava.

“Stupanjem i preduzimanjem funkcije regionalne organizacije postavljeni su ključni prioriteti i bezbjednosni izazovi čija je osnovna komponenta stvaranje povoljnog ambijenta i kolektivne bezbjednosti regiona, zatim, jednim dijelom istaknuti bezbjednosni izazovi su vezani za nacionalne prioritete u oblasti borbe protiv pojavnih oblika teškog i organizovanog kriminala sa primarnim i prioritetnim fokusom na neutralisanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, krijumčarenje i distribucija narkotika, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i korupcija sa fokusom na korupciju na visokom nivou”, ističu iz policije.

Obzirom na teritorijalnu nadležnost RCB „Zapad“, veliki broj graničnih prelaza, u saradnji sa Sektorom granične policije fokus je usmjeren na suzbijanju različitih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija.

“Posebno ističemo postignute progresivne i mjerljive rezultate koji su postignuti u relativno kratkom vremenskom periodu. Iz oblasti krvnih delikata registrovano je 10 krivičnih djela od kojih dva sa najvećim stepenom društvene opasnosti i to teško ubistvo i ubistvo u pokušaju, gdje su sva krivična djela aktivnostima policijskih službenika RCB „Zapad“ rasvijetljena”, ukazuje se u saopšenju.

Iz oblasti krivičnih djela izvršenih podmetanjem požara i eksplozivnih naprava rasvijetljeno je osam krivičnih djela koja su profesionalnim i sistemskim pristupom od strane službenika rasvijetljena, od kojih je pet krivičnih djela iz ove oblasti rasvijetljeno, a koja su izvršena u prethodnom periodu.

Iz oblasti ekonomskog i privrednog kriminala procesuirano je 55 lica i podneseno 55 krivičnih prijava. Ovaj broj procesuiranih lica iz oblasti ekonomskog kriminala ukazuje na odlučnost i posvećenost službenika policije u borbi protiv kriminala jer se radi o krivičnim djelima koja u prethodnom periodu nisu istraživana u dovoljnoj mjeri, a koja sa nastupljenom posledicom podrivaju ekonomski sistem Crne Gore.

Iz oblasti krivičnih djela protiv zloupotrebe droga zaplijenjeno je preko 50 kilograma opojne droge marihuana, dok su u odvojenim operativno – taktičkim aktivnostima izvršene manje zaplene različitih vrsta droga prema većem broju lica – konzumenata narkotika, po kom osnovu su podnijete četiri krivične prijave i 22 prekršajne prijave protiv većeg broja lica. Intezivirane su aktivnosti u pogledu prevencije iz oblasti borbe protiv droga sa ciljem sprečavanja ulične prodaje, i u tom smislu markirani su objekti, javni prostori i površine, kao i štek stanovi gdje se vrši distribucija i uživanje opojnih droga. U odnosu na ovu oblast krivičnih djela kontinuirano se sprovode proaktivno specijalne istražne mjere i radnje prema 40 osoba.

Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta sa najvećim stepenom društvene opasnosti registrovana su dva krivična djela razbojništvo koja su rasvijetljena, izvršioci identifikovani i procesuirani. Takođe je procesirano 10 lica za 10 krivičnih djela teških krađa/krađa. Trend pada kriminaliteta po ovoj liniji rada u odnosu na uporedni period je rezultat preventivnih aktivnosti policijskih službenika ovog regionalnog centra.

“Poseban akcenat sa povećanim nivoom postupanja policijskih službenika usmjeren je prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantnim licima kao i prema onim građanima koji svojim radnjama narušavaju društveni ambijent.

U tom smislu izvršeno je 100 pretresa stanova i drugih prostorija kojom prilikom je u ilegalnom posjedu pronađeno i oduzeto ukupno 38 komada vatrenog oružja dugocjevnog i kratkocjevnog, 2.214 komada municije različitog kalibra, 4,5 kilograma eksploziva, ručna bomba, tri dimne bombe, jednu flesh bombu, sedam detonatorskih kapisli, optički nišan i tri okvira za pištolj”, navodi se u saopštenju.

Takođe navedene aktivnosti su rezultirale kontrolisanjem lica iz ove kategorije kojom prilikom je izvršeno 1.020 kontrola, izvedeno je 40 mini – blokada grada , kojom prilikom je vršena kontrola i pregled ovih lica i vozila, kao i 13 operativno-taktičkih mjera i radnji ciljanih „Racija“, isključivo prema bezbjednosno interesantnim licima u ugostiteljskim objektima, a kojima je kontrolisano 96 bezbjednosno interesantnih lica, dok je ukupno procesuirano 50 lica iz ove kategorije.

Prema ovoj kategoriji lica aktivnosti su usmjerene kroz obavještajne projekte na oduzimanju i zapleni imovine koja je stečena izvršenjem krivičnog djela, gdje je od bezbjednosno interesantnih lica privremeno oduzeto preko 10 vozila visoke klase čija vrijednost prelazi pola million eura.

“Takođe, značajno je naglasiti da su službenici RCB „Zapad“ intenzivirali saradnju sa svim subjektima sa kojima po prirodi posla sarađuju i to: mjesno nadležnim sudovima i tužilaštvima, partnerskim bezbjedonosnim službama, UIKS-om, Upravom prihoda i carina, lokalnom upravom, organima lokalne uprave, nevladinim sektorom, medijima.

Kao rezultat multisektorske saradnje izdvajamo šest zajedničkih akcija koje su sprovedene u saradnji sa Sektorom granične policije, Upravom prihoda i carina i državnom građevinskom inspekcijom, a koje su rezultirale zaplenom veće količine cigareta i oružja, procesuiranjem lica zbog nelegalne gradnje i po tom osnovu podnijeto je 10 krivičnih prijava protiv 10 lica.

Službenici RCB „Zapad“ će u narednom periodu sprovoditi zajedničke aktivnosti u saradnji sa službenicima Uprave prihoda i carina, upravom državne građevinske inspekcije, a u koordinaciji sa mjesto nadležnim tužilaštvom kao sistemski mehanizam u borbi protiv kriminala u cilju suzbijanja nedozvoljene trgovine, sive ekonomije, krijumčarenja i nedozvoljene gradnje”, poručuju iz policije.

Pored represivnog djelovanja službenika RCB „Zapad“ posebno ističu projekte na polju preveniranja kroz inkluzivnu i kontinuiranu komunikaciju sa nosiocima javnih i odgovornih funkcija i saradnju sa građanima radi poboljšanja bezbjednosti.

U tom smislu kada je u pitanju javnog reda i mira stanje je veoma povoljno, ističu iz policije. U izvještajnom periodu održano je više od 100 javnih okupljanja, priredbi, koncerata, muzičkih festival, sportskih priredbi, koji su uz adekvatnu bezbjednosno taktičku procjenu i pravovremenu postavku službe propraćeni uz adekvatne mjere bezbjednosti u kojima nije došlo do narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih incidenata.

Poseban akcenat i fokus se odnosio na ranjivu kategoriju lica i u kontinuitetu se sprovode aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja, maloljetničke delikvencije, kao i aktivnosti u cilju suzbijanja točenja alkoholnih pića maloljetnim licima i sprečavanja konzumiranja opojnih droga koje aktivnosti se sprovode kako samostalno tako i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama.

Naglašavaju da su polumaturske i maturske večeri protekle u najboljem mogućem redu bez incidenata.

11. juna tekuće godine održani su parlamentarni izbori koji su protekli u najboljoj demokratskoj atmosferi bez registrovanih prijava i prekršaja.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja stanje je stabilno i povoljno, navodi se u saopštenju. Podnijeto je 434 prekršajnih prijava, izdato je 5.495 prekršajnih naloga, lišena su slobode 302 lica koja su upravljala motornim vozilima pod dejstvom alkohola.

Takođe, kroz projekat koji se realizuju na nivou države, na teritoriji nadležnosti RCB „Zapad“ građani su, u sklopu akcije „Poštuj život-vrati oružje” policijskim službenicima predali 113 komada vatrenog oružja, 2.217 komada municije različitog kalibra i 13 ručnih bombi.

“Poseban fokus službenika RCB „Zapad“ biće posvećen podizanju stepena profesionalizacije policije, prevashodno kroz angažovanje novih školovanih i usko specijalizovanih kadrovskih potencijala, ali preduzimaće se reparatorne mjere kroz eliminaciju svih driuštveno neprihvatnjivih i ne etičkih ponašanja, uključujući preduzimanje svih zakonom propisanih aktivnosti u dijelu koji se odnosi na procesuiranje službenika policije koji su svojim postupanjem doprinijeli kopromitaciji policije kao jednog od nosilaca sistema bezbjednosti”, navodi se iz policije.

Zaključuju da će službenici RCB „Zapad“ dati snažnu podršku vladavini prava, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, biti snažan zamajac i pouzdan partner u borbi protiv svih oblika kriminala u postizanju mjerljivih rezultata koji su istaknuti kao nacionalni prioriteti za realizaciju međunarodno preuzetih obaveza.

Izvor (naslovna fotografija):

Izvor: UP

Ostavite komentar

Komentari (0)